Hillegom gaat voor aardgasvrij

13 september

Hillegom heeft samen met de dertien andere gemeenten in Holland Rijnland het convenant ‘Aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw’ ondertekend.

Ondertekening aardgasvrij Hillegom

Met dit convenant gaat Hillegom zich samen met partijen als de provincie en Liander inzetten voor een aardgasvrije regio.

Wethouder Duurzaamheid, Karin Hoekstra: ‘Ook Hillegom moet afscheid nemen van het aardgas. We zullen over moeten stappen op duurzame warmte alternatieven zoals aardwarmte. Samen met inwoners, de woningcorporaties en bedrijven gaan we bekijken wat we in Hillegom kunnen doen om onze woningen van het aardgas af te krijgen, want onze ambitie is Hillegom energieneutraal in 2030. Met de ondertekening van het convenant hebben veertien gemeenten afgesproken om te werken naar een aardgasvrije regio, we kunnen leren van elkaar en gezamenlijke projecten realiseren.”

Nieuwbouw

Het is bij wet geregeld dat nieuw te bouwen woningen vanaf 1 juli 2018 niet meer op het aardgas zijn aangesloten. Nu verstrijkt er aardig wat tijd tussen het bedenken van een nieuwbouwwijk en het daadwerkelijk bouwen. Toch wil Hillegom zich zoveel mogelijk inspannen om nieuwbouwwoningen die al voor juli 2018 in de procedure zaten, zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

Bestaande bouw

Ook in de bestaande gebouwde omgeving ligt er een grote opgave. Voor de bestaande gebouwde omgeving gaat Hillegom, de komende jaren een warmtevisie maken. Hierin welke duurzame warmtebron in de plaats kan komen van het aardgas, en wanneer en hoe we dit willen gaan realiseren. De warmtevisie en de uitvoeringsplannen willen we samen met inwoners en ondernemers maken.

Ambities

De gemeente Hillegom heeft hoge ambities als het om duurzaamheid gaat. Hillegom heeft als ambitie energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Om deze ambities ook waar te kunnen maken, moeten we aan de slag. Met de ondertekening van het convenant zet Hillegom weer een stap in de richting van een duurzaam Hillegom. 

Ga naar het begin