Horecaondernemers opgelet

30 juni

Vervolg tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronacrisis.

Vandaag is een lokale beleidsregel vastgesteld die in het verlengde ligt van de noodmaatregelen voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen in het kader van de coronacrisis. De nieuwe beleidsregel is per 1 juli 2020 van kracht. In deze tijdelijke regeling is een meldplicht opgenomen. Via een melding wordt aangeven op welke wijze ruimer terras gewenst is, binnen de uitgangspunten en voorwaarden zoals opgenomen in de tijdelijke regeling.

Voorwaarden

Op basis van de tijdelijke regeling mogen alleen tijdelijke terrassen worden gevoerd als daarvoor:

  • een volledige melding is gedaan
  • er een schouw heeft plaatsgevonden waarvan de bevindingen per e-mail zijn toegezonden
  • de melder per e-mail heeft bevestigd dat kennis is genomen van de e-mail met bevindingen van de schouw

Deze tijdelijke regeling geldt voor nu tot 1 september 2020 met een mogelijkheid van verlenging tot uiterlijk 1 november 2020. Vanaf 1 juli aanstaande mag alleen een terras worden gevoerd zoals vergund. Voor een ruimer terras, is een melding noodzakelijk volgens de richtlijnen in de tijdelijke regeling.

Melding doen

Vanaf 1 juli kan de melding gestuurd worden naar horeca@hltsamen.nl onder vermelding van ‘Melding tijdelijk ruimer terras’. In de beleidsregel is beschreven wat in de melding opgenomen moet worden.

Geef duidelijk aan of er in de maand juni met de gemeente is afgestemd over het voeren van een ruimer terras en of de melding afwijkt van hetgeen op dat moment gedoogd is. Het is niet vanzelfsprekend dat de situatie zoals in juni 2020 is gedoogd op gelijke wijze voortgezet of toegestaan kan worden in de volgende fase.

Waarom (opnieuw) aanvragen?

In juni 2020 is op basis van een passieve gedoogconstructie ruimte geboden voor ruimer terras. Dit is beperkt houdbaar, terwijl de Coronamaatregelen langer aanhouden. Om voor alle partijen zo veel mogelijk eenduidigheid en duidelijkheid te kunnen verzorgen, is deze tijdelijke regeling in het leven geroepen.

De melding op 1 juli nog niet ingediend?

Hoewel de tijdelijke regeling per 1 juli aanstaande in werking treedt, is er een overgangsperiode om gelegenheid te bieden de melding in te dienen. Totdat duidelijk is of een tijdelijk terras onder de nieuwe tijdelijke regeling gevoerd mag, wordt – mits een (volledige) melding als bedoeld in de tijdelijke regeling door de gemeente is ontvangen op 8 juli 2020 – de voortzetting van het tijdelijke (juni)terras waar dit veilig kan toegestaan tot uiterlijk 15 juli 2020.

Ga naar het begin