Kinderen en sport in de coronatijd

1 mei

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland, maar wel is er meer ruimte voor kinderen en jongeren om te sporten.

Foto sportend kind

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 weer georganiseerd buiten sporten onder begeleiding.

Alleen trainingen zijn toegestaan. Wedstrijden, competities en toernooien blijven verboden. Voor volwassen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Deze beperkte heropening van de sportvelden en -parken is voorlopig tot 20 mei 2020. Waarom deze beperkte heropening van de sportvelden en -parken? Zie de toelichting in de Q&A van de Rijksoverheid: Q&A sport na 28 april 2020.

Om de nieuwe maatregelen na te leven, met inachtneming van de regels van het RIVM, hebben we kaders geformuleerd waar sportaanbieders zich aan moeten houden.


Leeftijd 4 tot en met 12 jaar (basisschoolkinderen)

 • Doordeweekse activiteiten: van 09:00 tot maximaal 20:30 uur;
 • Activiteiten in het weekend: van 09:00 tot maximaal 17:00 uur;
 • Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, zodat zo min mogelijk ouders/verzorgers met elkaar in contact komen;
 • De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire voorzieningen en EHBO ruimte;
 • Kinderen komen omgekleed naar de training en douchen thuis;
 • Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan op de trainingslocatie, ook niet aan de zijlijn of op een geringe afstand;
 • Voor kinderen die gebracht/gehaald worden geldt dat ouders/verzorgers niet mee mogen lopen naar het trainingsveld;
 • De sportvereniging en/of sportschool moet het gebruikte materiaal na iedere training schoonmaken; 
 • De trainers en begeleiding moeten herkenbaar zijn (clubkleding of hesje);
 • Beperk het aantal kinderen per veld, baan en locatie om voldoende afstand te creëren tussen de teams en de trainers/begeleiders (gebruik advies en protocol van je eigen sportbond);
 • Trainers/begeleiders moeten 1,5 meter afstand houden van de kinderen.
   

Leeftijd 13 tot en met 18 jaar (jongeren voortgezet onderwijs)

 • Doordeweekse activiteiten: van 09:00 tot maximaal 22:00 uur;
 • Activiteiten in het weekend: van 09:00 tot maximaal 17:00 uur;
 • De activiteiten dienen plaats te vinden met inachtneming van 1,5 meter afstandsnorm;
 • Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, zodat zo min mogelijk ouders/verzorgers met elkaar in contact komen;
 • De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire voorzieningen en EHBO ruimte;
 • De jongeren komen omgekleed naar de training en douchen thuis;
 • Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan op de trainingslocatie, ook niet aan de zijlijn of op een geringe afstand;
 • De sportvereniging moet het gebruikte materiaal na iedere training schoonmaken; 
 • De trainers en begeleiders moeten herkenbaar zijn (clubkleding of hesje);
 • Beperk het aantal jongeren per veld, baan, locatie om voldoende afstand te creëren tussen de teams en de trainers/begeleiders (gebruik advies en protocol van je eigen sportbond);
 • Trainers/begeleiders moeten 1,5 meter afstand houden van de kinderen.

Zie voor specifieke invulling de richtlijnen en protocollen van de sportbonden, NOC/NSF en VSG.
 

Toestemming nodig

Elke sportaanbieder die georganiseerde buitensport activiteiten wil organiseren moet een buitensportprotocol in dienen bij de buurtsportcoach van Hillegom. De buurtsportcoach van Hillegom is Sandra Boonstra. Naar haar mailen kan via dit e-mail adres. Zij fungeert in deze opstartfase als het lokale schakelpunt en biedt tegelijkertijd ondersteuning aan de sportaanbieder, indien gewenst. Het buitensportprotocol moet voldoen aan de bovenstaande richtlijnen en de richtlijnen van het RIVM. 
 

Samenwerking, sportiviteit en social distance

Wij verwachten in het naleven van de regels dat sportaanbieders de verantwoordelijkheid nemen. En dat ze de gezondheid van de kinderen, de trainers en de ouders altijd vooropstellen. Vanuit de gemeente Hillegom houden BOA’s toezicht op het naleven van het georganiseerd buiten sporten in coronatijd.

Voor sportaanbieders geldt dat de activiteiten niet binnen plaats kunnen vinden. Dat betekent dat sportaanbieders een beroep zullen doen op de buitensportaccommodaties en andere locaties in de openbare ruimte. Wij vragen de buitensportverenigingen hier in hun protocol rekening mee te houden als het gaat om het bieden van ruimte op de sportlocaties voor activiteiten van de binnensportverenigingen, sportscholen of buurtsport. Daarnaast vragen wij de sportaanbieders om bepaalde trainingen open te stellen voor kinderen die geen lid zijn van de vereniging of sportschool. Je kunt buurtsportcoach Sandra Boonstra hiervoor raadplegen.
 

Flexibiliteit, discipline en afstemming

Voor iedereen is dit een nieuwe situatie en een nieuwe werkelijkheid. Dit vergt flexibiliteit en discipline. Mochten er in de loop van de tijd (tot 20 mei) andere inzichten komen dan melden wij dit. Ook andersom, als je ergens tegenaan loopt, neem dan contact op met de buurtsportcoach. Zij denkt graag met je mee. Ook als vragen hebt of iets wil voorleggen.

Ga naar het begin