Kindergemeenteraad zoekt projecten

17 december

Leerlingen van drie Hillegomse basisscholen (de Daltonschool, de Giraf en de Johannesschool) buigen zich over projectvoorstellen.

In maart 2020 organiseert de gemeenteraad van Hillegom voor de derde keer een kindergemeenteraad. Vergaderen, debatteren, keuzes maken, het komt allemaal aan bod. Dat gebeurt allemaal in onze raadzaal alsof zij echte raadsleden zijn. Zij kiezen uiteindelijk welk project voor € 2.000,- uitgevoerd wordt.

Ze worden begeleid door raadsleden. Voor dit doel geldt natuurlijk: hoe meer projecten hoe beter. Organisaties, verenigingen en inwoners uit Hillegom kunnen projecten indienen.

Spelregels

  • Alleen verenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners uit Hillegom kunnen een projectvoorstel indienen.
  • Het project moet ten goede komen aan de Hillegomse gemeenschap.
  • Het project kost maximaal € 2.000,-. Kost het minder, dan gaat het resterende bedrag naar een ander project.
  • In het projectvoorstel staat een duidelijke kostenopbouw.
  • Het project moet volledig uit het kinderraadbedrag betaald kunnen worden. Dat betekent dat je geen bijdrage kunt vragen voor bijvoorbeeld de bouw van een gymzaal. Een nieuw bankje voor in de gymzaal is wel mogelijk. Een project kan overigens ook een activiteit zijn, zoals een dagje uit.
  • Het project hoeft niet op kinderen gericht te zijn.
  • De winnaar zorgt zelf voor de uitvoering.
  • De uitvoering van het idee vindt plaats voor juli 2020.
  • Ideeën moeten voor 9 februari 2020 zijn ingediend.

Heb je een idee?

Ideeën voor projecten stuur je naar griffie@hillegom.nl of per post sturen naar:

Gemeente Hillegom
T.a.v. de griffie
Postbus 32
2180 AA Hillegom

We nemen daarna contact met je op.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Menso Bosma, telefoonnummer 0252 537 234, mobielnummer 06 4821 6143 of via e-mail m.bosma@hillegom.nl.

Ga naar het begin