Magneetvissen verboden

3 juli

Magneetvissers hebben explosieven opgevist. De burgemeester besluit om een noodverordening af te kondigen.

Foto magneetvissen
Afbeelding van Google Maps
(Klik op afbeelding voor vergroting)

Update, 15 juli 2020

Onderzoek

Naar aanleiding van diverse munitievondsten door magneetvissers hebben wij besloten nader onderzoek te doen in de Trekvaart. Het gecertificeerde opsporingsbedrijf T&A Survey voert dit onderzoek uit. Dit is een specialisme wat uit een aantal fasen bestaat. Zoals wellicht gemerkt, vindt deze week een zogeheten detectieonderzoek plaats. Een speciaal daarvoor ontwikkeld bootje vaart met specifieke meetapparatuur de Trekvaart af en detecteert hiermee metaalhoudende objecten (mogelijk explosieven). Uit het detectieonderzoek blijkt of er wel of geen vervolgonderzoek noodzakelijk is. Meestal is dit wel het geval, want de meetapparatuur ziet niet of het gedetecteerde metaal wel of geen explosief is.

Het vervolgonderzoek betreft het zogeheten benaderingsonderzoek. Gecertificeerde duikers die zijn opgeleid voor explosievenonderzoek, voeren het benaderingsonderzoek uit. De duikers onderzoeken de gedetecteerde verstoringen door fysiek naar het object te duiken en vervolgens bepalen zij of het om oud ijzer of een mogelijk explosief gaat. De duikers van T&A Survey stellen de eventueel aangetroffen explosieven veilig. Daarna dragen ze deze over aan de explosievenopruimingsdienst die de aangetroffen explosieven vernietigen. Het onderzoek vindt plaats in week 30. Dit proces is een gecontroleerd en volledig veilig proces en juist in gang gezet om de risico’s van het magneetvissen tot een minimum te beperken.  


3 juli 2020

Explosieven

Magneetvissers hebben in het water aan de Bartenweg in Hillegom explosieven opgevist. Het kan zijn dat er in dit deel van de Trekvaart nog meer niet gesprongen explosieven (NGE) liggen. De burgemeester heeft daarom besloten om voor dat deel van de Bartenweg een noodverordening af te kondigen.

Door deze noodverordening is het vanaf 3 juli verboden om:

  • zich op te houden in het water en op de oever van de Trekvaart Haarlem Leiden te Hillegom
  • te magneetvissen, in het water van de trekvaart Haarlem Leiden te Hillegom.
     

Onderzoek

NGE zijn in principe niet gevaarlijk. Zolang er niet in de grond gegraven wordt of in de waterbodem geroerd wordt, is er niets aan de hand. De gemeente is wettelijk verplicht om risico's van ontploffing zoveel mogelijk te beperken. Daarom is besloten om op korte termijn het gebied door  een gespecialiseerd bedrijf te laten onderzoeken. Uit een eerste onderzoek (detectie waterbodem), zal blijken wat de vervolg stappen worden. 
 

Verbod op magneetvissen

Magneetvissen is in Hillegom nu niet verboden. Deze vondst van niet gesprongen explosieven geeft aanleiding om een dergelijk verbod wel in te gaan voeren. Het is mogelijk dat NGE’s exploderen bij het oppakken of neerleggen. Door de schok waarmee deze tegen de magneet wordt getrokken en door het magnetisme zelf. De gemeenteraad neemt donderdag 9 juli een besluit over het verbieden van magneetvissen in Hillegom.

Ga naar het begin