Onderhoud bruggen

5 oktober

[Update] De reparaties aan de bruggen worden nu uitgevoerd of op korte termijn ingepland

Brug in Treslong

In de wijk Treslong bleek tijdens een onderhoudsinspectie eind september dat sommige dekplanken van een aantal voetgangers- en fietsbruggen niet in orde zijn. Waar dit mogelijk is, herstelt Meerlanden dit direct. Bruggen die niet direct hersteld kunnen worden, zijn uit voorzorg afgesloten. Deze bruggen worden zo snel mogelijk gerepareerd.


Stand van zaken - update 5 oktober 2018:

Bruggen Wijk Treslong

Een aannemer repareert op dit moment de bruggen in de wijk Treslong. We streven ernaar dat de bruggen deze week weer veilig begaanbaar zijn .

 

Brug Haven/ Hofzicht

We hebben een aannemer opdracht gegeven om de brug zo snel mogelijk te laten repareren zodat de brug veilig gebruikt kan worden met de intocht van Sinterklaas.

 

Inspectie alle bruggen

Gemeente Hillegom laat alle bruggen periodiek onderzoeken. De komende tijd voert een gespecialiseerd bureau deze wettelijk verplichte inspectie uit.

Bruggen die tijdens deze inspectie onveilig blijken sluiten we onmiddellijk af. Vervolgens kijken we of reparatie op korte termijn mogelijk is. Als reparatie op korte termijn niet mogelijk is dan blijft de brug uit voorzorg afgesloten.

Na inspectie van alle bruggen maken we inzichtelijk welke bruggen voor (groot) onderhoud in aanmerking komen en maken we hier een plan van aanpak voor.

Ga naar het begin