Onderzoek naar ons gedrag bij bestrijding corona

20 april

Het RIVM en GGD doen landelijk onderzoek naar de uitvoering van coronamaatregelen. Vul de vragenlijst ook in!

Foto winkelpersoneel.

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het onderzoek van GGD Hollands Midden, samen met de gemeente, het RIVM en GGD.
 

Meedoen kan t/m vrijdag 24 april

Wil je deelnemen? Dat kan door deze vragenlijst in te vullen. Meedoen kan tot en met vrijdag 24 april. Alle antwoorden zijn vertrouwelijk, geen enkele betrokken onderzoeker kan zien wie welke antwoorden geeft.
 

Waarom doen wij dit onderzoek?

De GGD, gemeenten, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen. Wat zijn hun redenen om zich hieraan te houden en wat zijn de gevolgen hiervan op mensen? Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid. En hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in Nederland in dit coronatijdperk.

De overheid wil weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun motivatie is en wat hun behoeften zijn. Als ze dit bekend is, dan kan de overheid daar beleid voor ontwikkelen. Communicatie speelt daarbij ook een belangrijke rol. We onderzoeken daarom onder andere of de communicatie goed en effectief is, of dat we iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, hoe beter we in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen krijgen.
 

Over welk gedrag gaat het onderzoek?

We verwachten nu van mensen dat zij regelmatig voor 20 seconden hun handen wassen en dat zij 1,5 meter afstand houden van anderen. Maar lukt het ook om die maatregelen na te leven? Wat doen maatregelen zoals "zoveel mogelijk thuisblijven" met hoe mensen zich voelen? Dat willen we graag weten. In het onderzoek stellen we daarom vragen die met ons gedrag te maken hebben. 


Samenwerking onderzoek

Het onderzoek is in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het RIVM verwacht de eerste uitkomsten in mei. Meer informatie over het gedragsonderzoek vind je hier. 

 

Ga naar het begin