Hillegom stuurt brandbrief naar kabinet

13 januari

In een brandbrief roepen gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen premier Rutte op om besluiten te nemen die rekening houden met de gevolgen van de lockdownmaatregelen.

Hillegom

“Geef ondernemers een perspectief. Vanuit onze lokale verantwoordelijkheid zien wij dat deze situatie niet langer kan voortduren”. De brief is verstuurd voor de nieuwe persconferentie waar de nieuwe maatregelen worden bekend gemaakt.

In hun brief spreken ze hun grote zorgen uit over de uitwerking van de lockdown-maatregelen. Voor met name ondernemers uit de niet-essentiële sector. “Wij verzoeken u de komende dagen in de belangrijke besluiten die u moet nemen rekening te houden met de gevolgen op onze economie en samenleving. Zij moesten de deuren sluiten, krijgen nauwelijks steun van de Rijksoverheid en kunnen hun hoofd niet meer boven water houden”.
 

Water aan de lippen

“Vanuit onze lokale verantwoordelijkheid zien wij dat deze situatie niet langer kan voortduren. Onze colleges voelen zich genoodzaakt om perspectief te vragen voor deze ondernemers. Voor de starter die het nog steeds probeert, maar de moed in de schoenen zakt. Voor de zelfstandige die helemaal niet in aanmerking komt voor steun. Voor al onze bedrijven, ondernemingen en winkels gevestigd in onze mooie kernen – van restaurants en hotels tot kappers, culturele instellingen en sportscholen.”
 

Meer steun en/of mogelijkheden om bedrijf open te houden

“Wij verzoeken u daarom onze ondernemers in deze sector veel meer steun en/of mogelijkheden te geven om hun bedrijf open te houden. En dat kan op een verantwoorde manier en in nauwe samenwerking met de gemeenten. Dat hebben we de afgelopen jaren namelijk al bewezen.”
 

Langetermijnvisie

Ook vragen de gemeenten aan de premier en het nieuwe kabinet een langetermijnvisie te ontwikkelen. “We kunnen simpelweg niet meer van lockdown naar lockdown bewegen en alle bedrijvigheid dichtgooien. Een duurzame strategie is noodzakelijk aangezien het einde van de pandemie waarschijnlijk nog lang niet in zicht is.”
 

Motie van de Verenigde Nederlandse Gemeenten

De gemeenten zoeken de samenwerking met andere gemeenten. Logisch. Overal zien de gemeentebesturen dat het nijpend wordt voor ondernemers. Donderdag 13 januari 2022 zitten de burgemeesters van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen digitaal bij elkaar voor de extra algemene-ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Tijdens deze vergadering wordt de motie ‘Evenwicht in Coronamaatregelen’ ingebracht. Ook deze motie is een oproep aan het nieuwe kabinet om De burgemeesters zullen namens hun gemeentebesturen instemmen met deze motie.

 

Lees ook de brandbrief die de gemeenten hebben gestuurd ‘Brandbrief gemeente Noordwijk en HLT-gemeenten’.

Lees de motie die ingebracht wordt op ledenvergadering van de Verenigde Nederlandse Gemeenten van 13 januari 2022: ‘Motie Evenwicht in Coronamaatregelen’

 

Ga naar het begin