Inwoners denken mee over aardgasvrij wonen

27 mei

Zo’n 30 inwoners lieten weten wat zij belangrijk vinden, welke kansen zij zien en wat hun zorgen zijn

Sokken op verwarming

Vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord. Woningen en andere gebouwen kunnen dan niet meer met aardgas verwarmd worden. De gemeente nodigde inwoners uit om mee te denken over de weg hier naartoe. Op 20 april namen zo’n dertig inwoners deel aan een meedenksessie over aardgasvrij wonen in Hillegom. 

Urgentie overbrengen

Vrijwel alle deelnemers vinden dat de gemeente het gevoel van urgentie op mensen moet overbrengen. Laat zien dat we met z’n allen aan de slag moeten en dat inwoners er zelf ook voordeel bij hebben. Deelnemers willen weten wanneer wat gaat gebeuren en welke oplossingen er in hun wijk komen. Zij willen graag goede en duidelijke informatie van een onafhankelijke partij. Ze zien daarin een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd.

Inwoners willen bijdragen

Deelnemers vinden dat zij zelf ook een verantwoordelijkheid hebben op het gebied van isolatie. Veel deelnemers zijn al bezig met isoleren en besparen. Maar zij hebben wel zorgen over de kosten van het aardgasvrij maken van hun woningen. Voor een deel van hen zijn of lijken de investeringen te groot. Anderen willen wel investeren, maar dat moet geen ‘weggegooid’ geld zijn. Het moet duidelijk zijn welke kant de gemeente opgaat.

Eerst energie besparen

De inwoners gaven aan niet voor de troepen uit te willen lopen. Komende jaren wil de gemeente vooral inzetten op energie besparen. Dat werd gewaardeerd door de deelnemers. Zij vinden het belangrijk dat de gemeente de tijd neemt om tot goede beslissingen te komen. Zodat Hillegom straks goed functionerende en betrouwbare warmtesystemen krijgt. 

Iedereen meenemen

Deelnemers vinden het ook belangrijk dat de gemeente open communiceert en de inwoners betrekt. De meedenksessie mocht wat hen betreft een vervolg krijgen. De gemeente moet daarnaast duidelijk richting geven en zorgen dat iedereen meegenomen wordt. Mensen moeten op de hoogte gehouden worden van de plannen. 

Hoe gaat het verder?

In oktober neemt de gemeenteraad een beslissing over de Transitievisie Warmte. Hierin staat welke stappen de gemeente wil nemen ter voorbereiding op een aardgasvrije gemeente in 2050. Daarna komt er een uitvoeringsprogramma. We staan aan het begin van een grote verandering en er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar de alternatieven voor aardgas. De gemeente blijft in gesprek met inwoners over dit belangrijke onderwerp.


Meer informatie vind je op onze pagina over energietransitie. Je kan je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
 

Ga naar het begin