Ga naar de inhoud

Inwoners denken mee over de Lokale Energietransitie

2 juli

Zo’n 24 inwoners namen op 31 mei deel aan een meedenksessie over de Lokale Energiestrategie

Energietransitie

Zij lieten weten wat zij belangrijk vinden, welke kansen zij zien en wat hun zorgen zijn. Want vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord. Iedereen heeft hierin een rol: inwoners, bedrijven, organisaties en de overheid. Ook de gemeente Hillegom neemt haar verantwoordelijkheid. Daarbij wil zij samen met inwoners keuzes maken die passen voor Hillegom en die haalbaar en betaalbaar zijn.

Besparen

De aanwezige inwoners gaven aan bereid te zijn zelf maatregelen te nemen op het gebied van besparing, en veel van hen doen dat ook al. Bijvoorbeeld door te isoleren, meer te fietsen, elektrisch te koken en rijden en door zuinigere huishoudelijke apparaten aan te schaffen. Daarbij hebben zij behoefte aan betrouwbare informatie en een eenduidig advies. Inwoners zien hiervoor een rol bij de gemeente.

Kleinschalige opwek

De meeste aanwezigen zijn het ook eens met de insteek van de gemeente om in eerste instantie zo veel mogelijk van de nog benodigde energie kleinschalig op te gaan wekken. Vooral met zonnepanelen op de eigen daken. Daarbij zijn wel zorgen over de kosten, met name voor inwoners met een kleinere beurs willen de aanwezige inwoners graag ondersteuning zien van de gemeente. De meeste aanwezigen zijn daarbij voorstander van collectieve oplossingen, zoals het gezamenlijk inkopen en plaatsen van zonnepanelen.

Grootschalige opwek

Deelnemers aan de meedenksessie zijn verdeeld over of zij windturbines of zonnevelden willen in de gemeente Hillegom. Bijna alle aanwezigen vinden het belangrijk dat elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, maar of dat ook in de gemeente Hillegom moet gebeuren; daarover waren inwoners verdeeld. Aanwezigen hebben een aantal zorgen: bijvoorbeeld over het behoud van het landschap en natuur. Ook verhalen uit andere plaatsen waar onrust is over windprojecten maken mensen bezorgd.

De mensen die vinden dat er wél grootschalig elektriciteit moet worden opgewekt in de gemeente, willen over het algemeen liever een windturbine, dan zonnevelden. Aanwezige inwoners vinden het belangrijk dat grootschalige elektriciteit slim wordt gecombineerd in het landschap. Ze zien windturbines het liefst langs bestaande infrastructuur. En voor zonnevelden zien aanwezigen kansen op station Hillegom of boven parkeerterrein de Vosse.

Hoe gaat het verder?

Komende winter neemt de gemeenteraad een beslissing over de Lokale Energiestrategie. Deze strategie geeft ons een goed beeld hoe groot de opgave is om energieneutraal te worden en hoe we er nu als gemeente voor staan. Maar ook welke doelen we onszelf stellen en wat er moet gebeuren om deze doelen te bereiken. Wethouder Karin Hoekstra: ‘De energietransitie is groot, ingewikkeld en vraagt wat van ons allemaal. De komende jaren moeten we samen aan de slag om deze transitie voor elkaar te krijgen.’

Kijk voor het verslag van de bijeenkomst en meer informatie op de pagina over de energietransitie. Op deze pagina kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ga naar het begin