Koninklijke Onderscheiding voor Joke Ricke

1 juni

Op 27 mei verraste burgemeester Arie van Erk mevrouw Joke Ricke met een Koninklijke Onderscheiding

Koninklijke Onderscheiding

De bekendmaking gebeurde tijdens een feestelijk programma in verband met haar komende pensionering als directeur-bestuurder van HOZO. Mevrouw Ricke werd gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 
Joke Ricke was bijna 34 jaar werkzaam voor de stichting HOZO. Ze begon bij HOZO als mantelzorger voor haar oma, vervolgens bekleedde ze diverse functies en werd uiteindelijk directeur-bestuurder. In deze functie heeft zij veel voor – met name de ouderen - in Hillegom betekend.

Woonzorgcentrum

Mevrouw Ricke heeft ervoor gezorgd dat HOZO een deel van wooncomplex Maronia kon huren en dit als woonzorgcentrum in gebruik kon nemen. Een woonzorgcentrum in een gewoon wooncomplex was uniek, maar bleek in de tijd een goede combinatie. Bewoners uit het hele wooncomplex zoeken elkaar op, helpen elkaar en ondernemen samen activiteiten. 

Daarnaast had zij ook een zeer groot aandeel in de realisatie en ontwikkeling van Dienstencentrum Elsbroek. Door de realisatie van het dienstencentrum kon ook woonzorgcentrum Bloemswaard in zijn huidige vorm worden gebouwd. Dit heeft een grote toegevoegde waarde voor de bewoners van Bloemswaard. HOZO ging een samenwerking aan met de specialisten in het dienstencentrum en er is een behandelteam opgericht om betere behandelzorg te bieden aan cliënten van HOZO. Ook is vervolgens Parkwijk volledig nieuwgebouwd. Daarmee beschikt Hillegom over 3 moderne, goed uitgeruste woon-zorgcentra. 

Ook heeft ze oog voor innovatieve trajecten. Zo is zij sinds 2017 een leer-werktraject met het Nova College en Fioretti College gestart om ervoor te zorgen dat jongeren, die op school niet kunnen meekomen, toch perspectief hebben en een diploma kunnen halen. Daarnaast zorgde zij ervoor dat de aan het traject deelnemende leerlingen binnen Bloemswaard stages konden lopen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Mevrouw Ricke heeft altijd zeer veel waarde gehecht en energie gestoken in de samenwerking met de gemeente en met andere organisaties bij het stimuleren van de maatschappelijke ontwikkelingen in Hillegom. Het laatste grote project hierbij is het ontwikkelen van Elzenhof tegenover Bloemswaard. Mevrouw Ricke droeg hieraan veel bij aan de planvorming en om te zorgen dat de te bouwen zorgwoningen als onderdeel van dit project, op de voor zorgbehoevenden en zorgverleners best mogelijke manier kunnen worden gerealiseerd. 

Ga naar het begin