Meer aandacht voor problemen achter de voordeur

21 juli

Wethouder Anne de Jong van wonen in gesprek met Stek-directeur Hans Al

Door corona kwam alles stil te liggen. Wat had dit voor gevolgen voor huurders en de sociale woningbouw in Hillegom? Wethouder Anne de Jong van wonen in gesprek met Stek-directeur Hans Al: “Het aantal verhuizingen is nog nooit zo laag geweest, maar in de coronatijd hebben we wel meer oog gekregen voor wat zich achter de voordeur afspeelt.”

Anne: “Voorjaar 2020, corona dook op. Schets eens wat er binnen STEK gebeurde.”

Hans: “Iedereen was angstig. Niks kan meer, was het idee, wat ook zo was natuurlijk. Alles kwam stil te liggen. Ook ons werk. We hebben veel werkzaamheden aan onze woningen moeten stoppen. Acuut.”

Anne: “Hoe reageerden de huurders hierop?”

Hans: “In het begin was daar nog wel begrip voor. Veel mensen wilden eerlijk gezegd ook helemaal geen mensen over de vloer. Bij onze onderhoudsdienst gaat een vakman toch 8 á 9 adressen af op een dag.”

Anne: “Dus al het werk stapelde zich op?”

Hans: “Zeker. De bouw, de sloop, de herbouw en de reparaties. We kwamen alleen nog maar langs voor noodgevallen, het uitvallen van elektriciteit bijvoorbeeld, niet voor een loszittend deurtje van een keukenkastje.”

Anne: “En dat begreep men?”

Hans: “In het begin wel, maar toen er steeds meer versoepelingen kwamen, dan heb ik het over de zomer van vorig jaar, nam het ongeduld toe. Iedereen dacht: nu ben ik eindelijk aan de beurt met mijn loszittende deurtje. Maar ja, als iedereen dat tegelijkertijd gaat denken, kom je als woningcorporatie in de knel.”

Anne: “Zijn er eigenlijk meer meldingen van overlast geweest in de coronatijd?”

Hans: “Zeker. Wie de hele dag thuis is, gaat meer horen van zijn buren. Na verloop van tijd gaan irritaties ontstaan en raakt je geduld op. Normaal sturen we dan een woonconsulent langs om te praten, maar dat ging natuurlijk niet.”

Anne: “Hoe zat het met de doorstroom in coronatijd?”

Hans: “Ook dat kwam stil te liggen, het aantal verhuizingen in de coronatijd was nagenoeg nul. Mensen durfden niet meer in de woning van een ander te trekken, al was deze leeg.”

Anne: “Corona heeft veel leed, verdriet en verlies gebracht, maar mag ik vragen of corona ook nog iets positiefs heeft opgeleverd?”

Hans: “De verschillende welzijns- en zorgorganisaties zijn door corona sneller met elkaar gaan schakelen: ggz, maatschappelijke werk, HOZO (Hillegomse ouderenzorg organisatie, red.) etc. Het heeft het zogenaamde ‘ontschotten’ in een stroomversnelling gebracht. Managementtaal voor meer afstemming tussen de verschillende maatschappelijke organisaties. Kennelijk kan dat dus heel snel. Dat heeft deze coronaperiode wel bewezen.”

Anne: “Eenzaamheid is hoger op de agenda gekomen, merken we in het college. En wat ik ook mooi vond tijdens de coronaperiode is dat er heel veel initiatieven van de grond kwamen met hulp van vrijwilligers. Herken je je hierin?

Hans: “Helemaal. Ook wij hadden extra aandacht voor de problemen die zich achter de voordeur afspelen. Relatief veel mensen in sociale huurwoningen hebben zorg nodig en beschikken niet altijd over een groot netwerk waar ze op kunnen terugvallen. Daar hebben we door corona meer oog voor gekregen. Hoe kunnen wij eraan bijdragen dat mensen sneller in contact komen met de zorg die ze nodig hebben? Dit snelle handelen en schakelen moeten we zien vast te houden. Dat proberen we als woningcorporatie uit de coronacrisis mee te nemen. Noem het de winst van de coronacrisis.”

STEK is een woningcorporatie die zich inzet voor betaalbare sociale huurwoningen.

Ga naar het begin