Ga naar de inhoud

Per 1 januari geldt de Omgevingswet

31 oktober

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze nieuwe wet brengt de bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen in één wet. Het gaat om wetten en regels voor onder meer bouwen, wegen, milieu, bodem, natuur, geluid en water. Dat is een hele verandering. De invoering van deze wet heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers, gemeenten, provincies en waterschappen. De nieuwe wet raakt iedereen.

Regels van gemeenten, provincies en waterschappen staan straks op één digitale plek

Initiatiefnemers kunnen zo snel zien of een vergunning nodig is of alleen een melding. Zij hoeven nog maar één vergunning aan te vragen. Zo kan de gemeente meer procedures simpeler en sneller afhandelen.

Wethouder Karin Hoekstra over de invoering van de nieuwe wet: “Vanaf 1 januari 2024 is het zover. We gaan dan echt werken met de Omgevingswet. Het zal voor iedereen even wennen zijn, ook voor ons, maar we zijn goed voorbereid. Sinds 2018 zijn we, als gemeente Hillegom, al met deze nieuwe wet aan het proefdraaien met de omgevingsvisie om er zo voor te zorgen dat we er in januari echt helemaal klaar voor zijn. Minder regels, meer samenhang, meer overzicht. Eén loket waarin u direct ziet welke plannen en regels er zijn voor een bepaalde plek of gebied. Alles overzichtelijk op één plek te vinden.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie de video over de Omgevingswet. Meer informatie is te vinden op de pagina Omgevingswet

Ga naar het begin