Ga naar de inhoud

Start onderzoek eerste grote publieke aardwarmtenet voor Bollenstreek

3 juli

De intentieovereenkomst is de eerste stap

Samen met gemeenten Lisse, Teylingen en Noordwijk, Aardwarmte Rijnland en de woningcorporaties Stek en Padua onderzoeken we of het mogelijk is om een warmtenet aan te leggen in de Bollenstreek. Het warmtenet wordt gevoed door aardwarmte. De wethouders en directeur-bestuurders tekenden maandag 1 juli in Noordwijk een intentieovereenkomst om samen de mogelijkheden te bekijken. Het is het eerste grootschalige aardwarmtenet in Nederland waarbij meerdere gemeenten samenwerken. Door het warmtenet is er straks geen gas meer nodig om huizen en gebouwen te verwarmen.

De organisaties onderzoeken de komende periode hoe een publiek warmtebedrijf kan worden ingericht. Daarnaast bekijken zij welke wijken wanneer zouden kunnen aansluiten op het warmtenet. Lees meer informatie in het persbericht.

Eerste stap

De intentieovereenkomst is de eerste stap. Als de resultaten van het onderzoek goed zijn kunnen de gemeenteraden waarschijnlijk in 2025 beslissen over het warmtebedrijf en het aansluiten van de woonwijken. Onder andere moet worden bekeken hoe het warmtenet betaald wordt. Zeker is dat er ook geld van de Rijksoverheid nodig is.

Aardwarmtebron in Noordwijk

De eerste bron om de aardwarmte te produceren komt waarschijnlijk aan de Leeweg in Noordwijk, op een bestaand terrein vlakbij de kruising van de N206 en de N444. Hier zit op zo’n twee kilometer diepte warm water in de bodem. Het warme water wordt naar boven gepompt en geeft zijn warmte af aan het warmtenet. Daarna wordt het water via een andere put teruggepompt naar dezelfde diepte in de bodem. Hier warmt het water opnieuw op. Kijk voor meer informatie over aardwarmte op de website van Aardwarmte Rijnland

Ga naar het begin