Tijdelijke aanpassingen centrum vanwege verruiming terrassen 

28 april

In het centrum zijn het afgelopen jaar aanpassingen gedaan om 1,5 meter mogelijk te maken en de horeca en winkeliers extra ruimte te bieden

Kaart

De Hoofdstraat Midden is nu elke dag tussen 11.00 uur en 18.00 uur alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers (geen gemotoriseerd verkeer, brom- en snorfietsen). Met ingang van 3 mei verlengen we de periode van afsluiting tot 23.00 uur. We houden daarmee rekening met de zomerperiode en de mogelijke verdere versoepelingen. De Hoofdstraat Midden is het gedeelte tussen de Houttuin en de Pr. Bernhardstraat.

Wat verandert er?

  • Tijdelijk verdwijnen er 6 parkeerplaatsen in Hoofdstraat Zuid. Deze parkeerplaatsen worden gebruikt voor terras en fietsparkeren
  • We plaatsen plantenbakken in Hoofdstraat Zuid, zodat terras en fietsparkeren afgeschermd wordt
  • In de Haven verdwijnen tijdelijk 2 parkeerplaatsen
  • In Hoofdstraat Noord verdwijnt tijdelijk de laad- en losplaats 
  • Instellen van een fiets- en voetgangerszone in de Hoofdstraat Midden (tussen nr. 33/ Pr. Bernardstraat en nr. 142 (Houttuin), dagelijks van 11.00-23.00 uur
  • Extra mogelijkheden voor fietsparkeren

 

Hoofdstraat Midden

Omdat de Hoofdstraat Midden vanaf 3 mei 2021 tussen 11.00 en 23.00 uur fiets- en voetgangersgebied wordt, vragen wij ondernemers voor 11.00 uur ’s ochtends te laden en lossen. Aan de bewoners vragen wij om zoveel mogelijk in de zijstraten te parkeren. Deze maatregel is nodig om voldoende ruimte te hebben voor bezoekers en om extra ruimte te bieden voor terrassen. Op de plattegrond is de bereikbaarheid van het centrum van Hillegom in kaart gebracht.

Meer ruimte voor horeca

Een gezellig en levendig centrum is mede afhankelijk van de gezelligheid die horeca brengt en de bezoekers voor het centrum. Horecazaken mogen maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Daarbij geldt dat zij op hun terras, door de noodzaak tot afstand, minder gasten kunnen ontvangen, dus iedere meter telt. Daarom heeft de gemeente net als vorig jaar samen met ondernemers gekeken of en waar tijdelijk meer terrasruimte gecreëerd kan worden.

 

Ga naar het begin