Waardevolle bomenlijst uitgebreid

23 december

De ‘Lijst Waardevolle Bomen’ van onze gemeente krijgt er een nieuwe reeks beschermde bomen bij.

Waardevolle boom in Hillegom

In samenwerking met de ‘Vrienden van Hillegom’ is de Lijst Waardevolle Bomen uitgebreid met 19 bomen. Op 1 december heeft het college van B&W de waardevolle bomenlijst vastgesteld met als doel om het groene karakter van Hillegom te behouden.

Eigenaren geïnformeerd

Wij hebben de eigenaren van de nieuwe waardevolle bomen schriftelijk geïnformeerd. Inclusief met uitleg hoe zij bezwaar kunnen maken als zij het oneens zijn met dit besluit. Dit kan binnen een termijn van 6 weken na publicatie in ‘de Hillegommer’ op 15 december

Bijzondere bomen

In onze gemeente geldt een kapverbod voor houtopstanden die we opnemen op de ‘Lijst Waardevolle Bomen’. Voor deze lijst zijn criteria opgesteld. De 19 bomen voldoen hieraan. Deze bomen vallen onder de 4 categorieën van de bomenlijst:

  • de boom heeft een monumentaal karakter
  • de boom heeft cultuurhistorische waarden
  • de boom heeft dendrologische waarden
  • de boom is beeldbepalend
Ga naar het begin