Webinar echtscheidingen voor professionals

22 september

We geven tips en handvatten om bij jeugdigen de schade door een scheiding te voorkomen

Dit webinar is bedoeld voor mensen die beroepsmatig met de problemen rond scheidingen te maken krijgen. Denk aan professionals die werken in/bij:

 • het onderwijs
 • een sportvereniging
 • de kinderopvang
 • de gezondheidszorg
 • de voedselbank
 • een kringloopcentrum
 • de politie


Waarom is dit thema urgent en wat werkt wel en wat niet?

Met dit webinar willen we preventief scheidingsbeleid vanuit de gemeente Hillegom in de Duin & Bollenstreek onder de aandacht brengen en willen we laten zien wat er nodig is om bij jeugdigen de schade door scheidingen te voorkomen.

Tijdens dit webinar zoeken we actief naar handvatten voor het versterken van sociale- en ondersteunende netwerken voor gezond ouderschap. Enkele vragen die aan bod komen:

 • Hoe kunnen we scheidingsproblematiek preventief aanpakken vanuit een welzijnsbenadering, dus met aandacht voor eigen regie en de omgeving van de jeugdige?
 • Hoe kunnen we een cliëntgericht hulpverleningsaanbod achteraf vanuit een zorgbenadering (curatief) zoveel mogelijk voorkomen?
 • Hoe kunnen we een gezonde pedagogische omgeving (‘civil society’)voor kinderen creëren zonder dat we doorschieten in controleren en stigmatiseren?
 • Hoe kunnen we kinderen goed door een scheiding van ouders helpen zonder dat zij een paar jaar later een beroep op jeugdzorg moeten doen door de gevolgen van stress, loyaliteitsconflicten of schuldenproblematiek van hun ouders?
 • Hoe stimuleer je gezond ouderschap tijdens en na de scheiding?

 

Frènk van der Linden

De avond staat onder leiding van Frènk van der Linden, journalist en documentairemaker, die zelf als kind in Hillegom een nare scheiding doormaakte. Hij schreef hierover een boek ‘En altijd maar verlangen, de liefdesoorlog van mijn ouders’ en maakte een documentaire over de onmacht van zijn ouders.

Frènk is betrokken bij het programma “Scheiden zonder Schade’ van André Rouvoet en is ambassadeur van Villa Pinedo, het online-forum waar kinderen van gescheiden ouders met al hun vragen terecht kunnen.

Namens wethouder Jan van Rijn van de Gemeente Hillegom nodigen we je van harte uit om aan het webinar deel te nemen.

Datum, tijd en locatie

Datum: 5 oktober 2021
Tijd: 19.00-22.00
Locatie: online, livestream met ruimte voor vragen in de chat (link volgt na aanmelding)*

Programma

19.00 - (Digitale) inloop
19.15 - Welkomstwoord van Jan van Rijn, wethouder Jeugd van de Gemeente Hillegom
19.30 - Introductie van de urgentie van de problematiek
19.45 - Jongeren van Villa Pinedo als ervaringsdeskundigen aan het woord
20.15 - Pauze
20.30 - Een panel met professionals en betrokkenen uit de praktijk aan het woord
21.30 - Ruimte voor vragen en ideeën via de chat en uit de zaal
21.50 - Afronding met samenvatting van de belangrijkste handvatten voor preventief scheidingsbeleid
22.00 - Afsluiting

Het webinar is gratis

Aanmelden

Je kunt je tot 28 september aanmelden via beleidsondersteuningsociaaldomein@hltsamen.nl, onder vermelding van je naam, naam organisatie en het e-mailadres. Na aanmelding krijg je een Outlook agendabevestiging voor deze avond toegestuurd*.

Het definitieve programma en de webinarlink ontvang je in de week voorafgaand aan het webinar. Het webinar wordt opgenomen voor educatiedoeleinden. Met deelname stem je hiermee in. Online participatie vindt uitsluitend plaats via de chat-functie.

 

*Voor door ons uitgenodigde panelleden is er uiteraard ruimte in de zaal beschikbaar. Voor andere belangstellenden is er een beperkt aantal plaatsen in de zaal (van Hotel Villa Flora) beschikbaar. Wanneer je hiervoor in aanmerking wilt komen (niet gegarandeerd) vragen we je dit aan te geven in je mail t.b.v. de aanmelding.

Ga naar het begin