'Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken op weg naar energieneutraal'

16 december

Gemeente schrijft Lokale Energiestrategie (LES)

Wethouder Hoekstra roept Hillegommers op om zonnepanelen op hun dak te leggen als het kan. ‘Hoe meer elektriciteit we kunnen opwekken op daken, hoe minder zonnevelden en windturbines we nodig hebben.’ Om energieneutraal te worden wil de gemeente beginnen met het stimuleren en ondersteunen van inwoners en bedrijven om zonnepanelen op hun daken te leggen. 

De ambitie van Hillegom is om energieneutraal te worden in 2050. Dat staat in de Omgevingsvisie. Karin Hoekstra: ‘We willen graag dat Hillegom ook voor onze kinderen en kleinkinderen nog leefbaar is.’ Energieneutraal worden betekent dat de gemeente alle energie die verbruikt wordt duurzaam opwekt, binnen de eigen gemeentegrenzen. Zonder dat er fossiele brandstoffen voor worden gebruikt zoals aardgas, olie en kolen. 

Lokale Energiestrategie

Hoe de gemeente energieneutraal wil worden is opgeschreven in de Lokale Energiestrategie (LES). Hierin staat hoeveel energie Hillegom op dit moment verbruikt en hoeveel zij verwacht te verbruiken in 2030 én 2050. Op basis daarvan stelt de gemeente doelen voor 2030: aan de ene kant hoeveel energie zij wil besparen en aan de andere kant hoeveel duurzame energie zij in 2030 al moet opwekken. Iedereen heeft hierin een rol. Behalve de gemeente moeten ook inwoners, bedrijven en organisaties aan de slag. 

Energie besparen

Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken, dus is besparen op energie een belangrijke stap. De grootste slag voor energiebesparing kan gemaakt worden door huizen en gebouwen te isoleren. 80% van onze energie hebben we nodig om onze huizen te verwarmen. Daarnaast kan bespaard bijvoorbeeld worden door LED-lampen en zuinigere apparaten te gebruiken. Maar ook op vervoer kunnen we besparen. Door bijvoorbeeld vaker te fietsen of de autobanden op de goede spanning te houden. ‘Alle kleine beetjes helpen’, vindt wethouder Hoekstra. ‘Veel kleine besparingen tellen op.’ 

Energie opwekken

In 2030 wil de gemeente 38% van de elektriciteit duurzaam opwekken. Als eerste wil Hillegom dat daken van huizen, bedrijven en bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties worden volgelegd met zonnepanelen. Daarnaast wordt onderzocht waar nog meer energie kan worden opgewekt. Bijvoorbeeld door zonnepanelen langs het spoor te leggen of parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen. Als we maximaal besparen en zonnepanelen op daken leggen, dan hebben we voor 2030 nog 1 windmolen nodig of 15 hectare zonnevelden. Hillegom heeft wel beperkt ruimte en er gelden strenge regels, dus er moet goed onderzocht worden wat mogelijk en wenselijk is met duurzame energie uit zon of wind.

Inwoners betrekken en ondersteunen

Zonnepanelen, isoleren maar misschien ook nog zonnevelden en een windturbine: het zijn ingrijpende veranderingen. Inwoners en ondernemers hebben een grote rol. ‘Alleen samen kunnen we ons doel halen. ‘We kijken per onderwerp hoe we inwoners het beste kunnen betrekken en ondersteunen,’ aldus wethouder Hoekstra. 

Ga naar het begin