Ga naar de inhoud

Parkeren in Hillegom

De gemeente Hillegom wil haar parkeerbeleid actualiseren met de ambitie om ervaren knelpunten op te lossen. Via het mobiliteitsplan zijn de volgende knelpunten op het gebied van parkeren in het centrum opgehaald:
 

  • Bezoekers ervaren tijdens piekmomenten op een aantal parkeerlocaties een te hoge parkeerdruk. De oorzaak hiervan is een ongelijke verdeling van de parkeerdruk: ook op drukke momenten blijven er parkeerplaatsen in het centrum leeg.
  • Bewoners van het centrum ervaren met name aan de randen van de blauwe zone een te hoge parkeerdruk. Dit wordt veroorzaakt door voertuigen die net buiten de blauwe zone geparkeerd worden.
  • Bewoners ervaren de regelgeving voor het verlenen van ontheffingen van de blauwe zone als onrechtvaardig omdat bepaalde adressen wel – en anderen niet – in aanmerking komen voor een ontheffing.
  • De parkeerdruk in het centrum in combinatie met huidige parkeernormen zorgen ervoor dat het kostbaar is (en soms onmogelijk) om nieuwe woningen en voorzieningen te realiseren of winkels te verbouwen tot woningen.


Wij horen graag welke (aanvullende) knelpunten u ervaart op het gebied van parkeren van auto’s, fietsen en/of grote voertuigen in Hillegom. U kunt de online enquête invullen via de groene knop. 

Ga naar het begin