Verkiezingen

Waar kunt u stemmen in Hillegom?

 • Villa Flora, Hoofdstraat 55 
 • Vergeb. De Drempel, Mgr, van Leeuwenlaan 7  
 • Vergeb. De Bestemming, Juliana van Stolberglaan 18         
 • Speeltuin Weerestein, Michiel de Ruijterstraat 95        
 • Zorgcentrum Parkwijk, Parklaan 2
 • Zorgcentrum Bloemswaard, Garbialaan 3
 • Dienstencentrum Elsbroek, Abellalaan 1 
 • Basisschool De Leerwinkel, Thorbeckelaan 40
 • Basisschool De Giraf, Guido Gazellelaan 3
 • Basisschool De Giraf, Guido Gazellelaan 5
 • Squash Hillegom, Weerlaan 11
 • Skicentrum Hillegom, Vosselaan 156

                

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
Deze stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.


Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen?

Provinciale Statenverkiezing (20 maart 2019)
De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten (het actief kiesrecht) zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Waterschapsverkiezingen (20 maart 2019)
Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

Europees Parlement (23 mei 2019)
De voorwaarden om te mogen stemmen (het actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht.

Op 29 maart 2019 zal waarschijnlijk het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treden. Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, hebben personen met de Britse nationaliteit die in Nederland wonen, géén stemrecht meer voor de verkiezing van het Europees Parlement.


Buiten de gemeente stemmen (kiezerspas) of iemand anders voor u laten stemmen (bij volmacht)

Kiezerspas

Kunt u niet in uw eigen gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente binnen de provincie Zuid-Holland. Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente binnen het waterschap van Rijnland. Deze kiezerspas kunt u aanvragen tot en met vrijdag 15 maart 2019. U kunt de kiezerspas ook mondeling aanvragen. Dat kan tot en met 19 maart 2019, 12.00 uur, in het gemeentehuis.

Bent u onlangs verhuisd?

 • Bent u verhuisd in de 6 weken voor de stemmingsdag (na 4 februari 2019), stuur dan het formulier naar uw oude gemeente.
 • Mondelinge aanvraag: de kiezer moet dan in persoon naar het  gemeentehuis waar hij op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont hij de stempas en vraagt een kiezerspas aan

De formulieren zijn op de websites te downloaden (zie kader).

 

Volmacht/iemand machtigen

Wilt u stemmen maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Deze persoon moet voor de Provinciale Staten ook in Zuid-Holland wonen. En voor het Waterschap in het gebied van Rijnland wonen. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

1. via de stempas

 • de gemachtigde moet ook in de gemeente ingeschreven staan
 • vul de achterkant van uw stempas in
 • u en de gemachtigde ondertekenen de stempas
 • geef de gemachtigde een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs (deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet laten zien op het stembureau).

 

2. via een aanvraagformulier volmacht

 • u en de gemachtigde moeten het formulier invullen en ondertekenen
 • u kunt het aanvraagformulier volmacht tot en met 15 maart 2019 inleveren aan de balie van het gemeentehuis
 • de gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen


Meenemen als gemachtigde      

Bent u gemachtigd om ook voor iemand anders te stemmen? Neem deze documenten mee naar het stembureau:

 • eigen stempas en identiteitsbewijs
 • machtiging en duidelijke kopie van identiteitsbewijs van persoon die u gemachtigd heeft

Heeft u een volmachtbewijs? Dan hoeft u naast uw eigen stempas en identiteitsbewijs alleen de volmacht mee te nemen.

U kunt alleen voor een ander een stem uitbrengen op het moment dat u ook voor uzelf stemt. Een gemachtigde mag maximaal 2 stemmen uitbrengen voor anderen.

Naar een andere gemeente? (zie kader)

Verhuist u na 4 februari 2019 naar een andere gemeente? U heeft dan al een stempas ontvangen van de gemeente. Daarmee kunt u niet in uw nieuwe gemeente stemmen. Wilt u toch in uw nieuwe gemeente stemmen? Dat kan voor de Provinciale Statenverkiezingen alleen als uw nieuwe gemeente ook in de Provincie Zuid-Holland ligt. Voor de Waterschapsverkiezingen alleen als uw nieuwe woning in het gebied van Rijnland ligt. Dien dan een verzoek in voor een kiezerspas bij de oude woongemeente.


 

Ga naar het begin