Kiezerspas en vervangende stempas

Kiezerspas

Als u voor de Tweede Kamerverkiezingen in een andere gemeente wil stemmen, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd. U kunt alleen met deze kiezerspas stemmen en krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. In het stembureau laat u zowel uw kiezerspas als uw identiteitsbewijs zien. 

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming, vrijdag 12 maart om 17:00 uur, door de burgemeester zijn ontvangen. U kunt het aanvraagformulier downloaden. U stuurt uw stempas met het verzoek mee.

Het ingevulde en ondertekende formulier levert u op een van de volgende manieren aan:

  • Scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@hltsamen.nl
  • Per post sturen naar:
    Gemeente Hillegom, afd. Publieksservice, verkiezingen
    Postbus 32, 2180 AA Hillegom


Mondelinge aanvraag kiezerspas

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan tot uiterlijk 5 dagen voor de stemming, vrijdag 12 maart tot 17:00 uur, gedaan worden bij het gemeentehuis in Hillegom. U gaat naar het gemeentehuis waar u op de dag van de kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u uw stempas en vraagt u een kiezerspas aan. Neem uw legitimatiebewijs mee.

Vervangende stempas

Heeft u geen stempas(sen) voor de Tweede Kamerverkiezingen ontvangen of bent u ze kwijt? Dan kunt u vanaf woensdag 3 maart 2021 een nieuwe stempas aanvragen bij het gemeentehuis in Hillegom. U kunt tot 12 maart 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Neem uw legitimatiebewijs mee.

Ga naar het begin