Gehandicaptenparkeerkaart

  • vooraf medisch onderzoek verplicht (zie 'voorwaarden')
  • aanvragen via de ISD Bollenstreek

Kosten

Gehandicaptenparkeerkaart € 33,25
  • voor een instelling kost dit € 33,25
Duplicaat gehandicaptenkaart met dezelfde einddatum € 33,25

Werkwijze

  • Laat een medisch onderzoek doen
  • Vraag een gehandicaptenparkeerkaart aan bij de ISD Bollenstreek

 

Gehandicaptenkaart verloren

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren? Registreer uw kaart dan als verloren op de landelijke website verlorenofgevonden.nl. Is uw kaart gestolen? Doe dan aangifte bij de politie. Als de politie vraagt om uw oude kaartnummer, kunt u dat opvragen bij de gemeente. Van de politie ontvangt u dan een proces-verbaal.

U heeft uw aangifte (bij verlorenofgevonden.nl) of het proces-verbaal nodig voor de aanvraag van een vervangende kaart bij de gemeente. Bij verlies of diefstal in het buitenland doet u aangifte bij de lokale politie en neemt u het bewijs mee voor aangifte bij de politie in Nederland.

 

Gehandicaptenkaart beschadigd

Is de kaart beschadigd geraakt? Vraag dan meteen een vervangende kaart aan.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan, behalve als uit eerder onderzoek is gebleken dat u aan de voorwaarden voldoet.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • 2 identieke pasfoto’s
  • In het geval van verlies of diefstal: het Nederlandse proces-verbaal
  • In het geval van beschadiging: uw oude parkeerkaart
  • Vraagt u een bestuurderskaart aan, dan is ook een kopie van een geldig rijbewijs nodig
Ga naar het begin