Praktische ondersteuning

 • U heeft praktische hulp en ondersteuning nodig bijvoorbeeld door huishoudelijke hulp of door hulpmiddelen
  Dan gaat u naar Voor ieder 1.
   
 • U hebt een Wmo-indicatie en hebt vragen over de regiotaxi
  Dan gaat u naar de ISD Bollenstreek.
   
 • U bent of wordt mantelzorger 
  U verzorgt voor een lange periode intensief uw partner of gaat dat doen. Voor u is er het Steunpunt Mantelzorg.
   
 • Hulp om alles te begrijpen 
  U zoekt hulp en ondersteuning en merkt dat u het knap lastig vindt te begrijpen hoe het allemaal werkt. 
  U gaat naar MEE-Cliëntenondersteuning.
   
 • U bent het niet eens met de voor u gekozen oplossing voor uw hulp en ondersteuningsverzoek 
  U belt of schrijft met de ISD Bollenstreek.
   
 • Bent u niet meer in staat zelfstandig te wonen? 
  Dan kunt u in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis of verzorgingstehuis.
  U heeft dan eerst een indicatie nodig. Neem contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Ga naar het begin