Wmo-adviesraad

Taken

De inwoners van Hillegom hebben een belangrijke rol in de Wmo. Het is de bedoeling dat u meedenkt en meepraat over de plannen van de gemeente. Om inwoners een stem te geven bij de beleidsontwikkeling van de Wmo, heeft het gemeentebestuur een zogenoemde Wmo-adviesraad ingesteld. In deze adviesraad zitten mensen die door werk, opleiding of ervaring goed zicht hebben op de verschillende doelgroepen van de Wmo. Zij gaan actief op zoek naar de ervaringen van gebruikers van de Wmo-voorzieningen.

Wat doet de Wmo-adviesraad Hillegom?

De Wmo-adviesraad speelt een rol bij de uitvoering en toepassing van de Wmo. De functie van de Wmo adviesraad is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid van de gemeente Hillegom.

De adviesraad komt maandelijks bij elkaar, gewoonlijk iedere eerste maandag van de maand. De bijeenkomsten beginnen 's avonds om 19.00 uur en zijn in principe openbaar. Twee maal per jaar is er overleg met de wethouder.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wmo-adviesraad Hillegom mailt u naar: wmo.hillegom@gmail.com. Heeft u vragen over hulp, ondersteuning en andere Wmo-taken van de gemeente? Lees dan de folder 'Samen verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning'.

Ga naar het begin