Ga naar de inhoud

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening Rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2018

Publicatiedatum:
donderdag 22 november 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening Rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2018

gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier van 27 augustus 2018,

 

gelet op

 

 • -

  de artikelen 96 en 147 van de Gemeentewet,

 • -

  het Rechtspositiebesluit raadsleden en commissieleden, 

   

besluit

 

 • 1.

  de Verordening tot 1e wijziging van de Verordening Rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2018 aldus vast te stellen:

   

  in Hoofdstuk IV Voorzieningen voor commissieleden, artikel 30 (Computer en internetverbinding) lid 2 (“Artikel 26 derde lid is hierbij van toepassing.”)

   

  te vervangen door

   

  • 2.

   Commissieleden ontvangen een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van hun eigen apparatuur ten behoeve van het digitaal werken.

  • 3.

   Artikel 26 derde lid is van toepassing op artikel 30 eerste en tweede lid. 

 • 2.

  Het maandelijkse bedrag van de vergoeding aan burgerleden, voor het gebruik van eigen apparatuur ten behoeve van het digitaal werken, vast te stellen op € 20,-.

 

 • 3.

  De Verordening tot 1e wijziging van de Verordening Rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden met terugwerkende kracht te laten ingaan per 1 april 2018.

Aldus besloten door de raad in zijn vergadering van 8 november 2018.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

griffier

A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin