Gemeente Hillegom: Nieuwsberichten https://www.hillegom.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Hillegom nl Gemeente Hillegom Mon, 17 Dec 2018 10:49:47 +0100 Mon, 17 Dec 2018 10:49:47 +0100 news-268 Fri, 14 Dec 2018 18:35:46 +0100 Industriekade afgesloten https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/industriekade-afgesloten-268.html Vanaf 7 januari starten de werkzaamheden aan de riolering in de Industriekade ter hoogte van nummer 1. Doorgaand verkeer via de Industriekade is hierdoor niet mogelijk. De werkzaamheden nemen naar verwachting drie weken in beslag. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden. Alle bedrijven zijn tijdens deze werkzaamheden wel bereikbaar.

De kaart geeft inzicht in de locatie van de werkzaamheden en het verkeersplan.

]]>
Wegwerkzaamheden Hillegom
news-265 Fri, 14 Dec 2018 15:54:13 +0100 Giet oliebollenvet niet in gootsteen of toilet https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/giet-oliebollenvet-niet-in-gootsteen-of-toilet-265.html Vet gaat stollen in het riool en veroorzaakt verstoppingen. Breng het naar een vetrecyclecontainer. Gaat u ook de keuken, schuur of tuin in om oliebollen te bakken dit jaar? Wat te doen met het overgebleven frituurvet? Frituurvet en olie veroorzaken verstoppingen in het riool. Spoel het overgebleven vet na het bakken niet door het toilet of gootsteen, maar breng het naar een vetrecyclecontainer bij u in de buurt.

Zowel vast als vloeibaar vet gaat namelijk klonteren en stollen als het in het rioolwater terecht komt. Daarnaast raakt de waterzuiveringsinstallatie in uw woongebied overbelast. U kunt dit voorkomen door het gebruikte vet in een melkpak of fles te gieten en weg te brengen naar de vetrecyclecontainer bij u in de buurt. U vindt deze containers vaak bij supermarkten, scholen, sportclubs, kinderboerderijen of milieustraten.

Samen voor een gezonde waterketen
Het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeenten en drinkwaterbedrijven werken met elkaar aan een schoner milieu en een gezonde leefomgeving. Ook u kunt een bijdrage leveren; spoel vetresten niet door de gootsteen of het toilet, maar lever ze in. 

Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl 

]]>
news-263 Fri, 14 Dec 2018 11:46:48 +0100 Partijen tekenen voor meer aansluiting tussen sport en onderwijs https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/partijen-tekenen-voor-meer-aansluiting-tussen-sport-en-onderwijs-263.html Op woensdag 12 december hebben gemeente, basisscholen, sportverenigingen en sportaanbieders convenant getekend Wethouder Van Trigt (gemeente Hillegom), Joyce Romijn (directeur Daltonschool Hillegom namens de basisscholen), Rob Stroombergen (voorzitter Jeugdcommissie SV Hillegom namens de verenigingen), Sonja Verbeek (eigenaresse Total Move namens de commerciële sportaanbieders) en Jerry Buitendijk (directeur van SportSupport) hebben woensdag 12 december een convenant ondertekend in de raadzaal van Hillegom. Door te tekenen hebben zij afgesproken dat zij zich gezamenlijk inzetten voor een betere aansluiting tussen sport en onderwijs.

Alle kinderen in Hillegom laten voldoen aan de beweegrichtlijnen, dat is waar het om gaat. Daarvoor is het belangrijk dat sport en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Dat staat in het Masterplan Sport en Onderwijs. Voor de uitvoering van het plan is in verschillende bijeenkomsten met het werkveld input verzameld en er is al begonnen met de uitrol. Met de ondertekening van het convenant wordt het belang van de samenwerking nog eens onderstreept.

Wethouder Fred van Trigt: “Een deel van de kinderen beweegt echt te weinig en dat heeft gevolgen. Daarom ben ik heel blij dat we afspraken hebben gemaakt voor meer samenwerking tussen sport en onderwijs. Zo kunnen we maximaal resultaat bereiken. Het convenant is dus een belangrijke mijlpaal!”

]]>
news-253 Tue, 11 Dec 2018 09:48:12 +0100 Papier, glas en kledingcontainers afgesloten https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/papier-glas-en-kledingcontainers-afgesloten-253.html De papier-, glas- en kledingcontainers zijn van 28 december tot en met 2 januari afgesloten om vuurwerkschade te voorkomen. Wij begrijpen dat het vervelend is als een container is afgesloten en u uw afval niet kwijt kunt. Is een container afgesloten of vol? Neem uw afval mee terug naar huis of breng het naar de milieustraat. Afval naast de container vergroot de kans op brand en geeft vervuiling. Bekijk de openingstijden van de milieustraat rondom de feestdagen.

Afvalbakken afgesloten

Rondom de feestdagen zijn veel afvalbakken in Hillegom afgesloten om schade door vuurwerk te voorkomen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar het vervangen van afvalbakken is erg kostbaar. Plaats geen afval naast de container om brand of zwerfvuil te voorkomen.

]]>
news-249 Fri, 07 Dec 2018 18:15:29 +0100 ‘Vroeg Eropaf’: schulden tijdig in beeld door samenwerking https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/vroeg-eropaf-schulden-tijdig-in-beeld-door-samenwerking-249.html Huurders van sociale woningen in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen binnenkort hulp aangeboden als zij twee maanden achterlopen met het betalen van huur. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, de ISD Bollenstreek en woonstichtingen Stek en Vooruitgang hebben hiervoor op donderdag 6 december een convenant ondertekend. Het gaat om een pilot van een jaar.

Het is belangrijk om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen en daar samen over in gesprek te gaan. Zo kan worden voorkomen dat de schulden nog hoger worden. De ervaring is namelijk dat inwoners de ISD of het lokaal loket pas om hulp vragen als hun schuld fors is opgelopen. Bij een grote schuld en gemiddeld acht verschillende schuldeisers is het ingewikkeld om een schuldregeling te treffen. Daarom geldt: hoe eerder er hulp is, hoe beter.

Werkwijze Vroeg Eropaf
Woonstichtingen Stek en Vooruitgang melden huurders met een huurachterstand van twee maanden aan bij de ISD. Vanuit de ISD/het projectteam Vroeg Eropaf gaat een medewerker bij deze huurders op huisbezoek. De huurder krijgt vervolgens hulp bij het aanvragen van financiële regelingen en het op orde krijgen van het papierwerk. Daarnaast wordt de huurder ondersteund bij het aanpakken van eventuele andere problemen, die mogelijk de huurachterstand veroorzaken.

Evaluatie
Als na een jaar blijkt dat het project succesvol is, wordt het uitgebreid met andere schuldeisers, zoals energieleveranciers en zorgverzekeraars.

]]>
news-246 Fri, 07 Dec 2018 14:56:01 +0100 Openingstijden rondom de feestdagen https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/openingstijden-rondom-de-feestdagen-246.html Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. Op 18, 24 en 31 december sluiten wij om 16 uur. Het gemeentehuis is gesloten op:

 • Dinsdag 18 december 2018 om 16.00 uur (kerstviering medewerkers)
 • Maandag 24 december 2018 om 16.00 uur (kerstavond)
 • Dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 (1e en 2e Kerstdag)
 • Maandag 31 december 2018 om 16.00 uur (oudejaarsavond)
 • Dinsdag 1 januari 2019 (nieuwjaarsdag)


De milieustraat is gesloten op:

 • Dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 (1e en 2e Kerstdag)
 • Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)


Glas-, papier- en kledingcontainers afgesloten

De glas-, papier- en kledingcontainers worden vanaf 28 december afgesloten tot en met 2 januari om vuurwerkschade te voorkomen. Is een container afgesloten of vol? Neem uw afval mee terug naar huis of breng het naar de milieustraat. Afval naast de container vergroot de kans op brand en geeft vervuiling.

Afvalbakken afgesloten

Rondom de feestdagen zijn veel afvalbakken in Hillegom afgesloten om schade door vuurwerk te voorkomen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar het vervangen van afvalbakken is erg kostbaar. Plaats geen afval naast de container om brand of zwerfvuil te voorkomen.

]]>
news-240 Mon, 03 Dec 2018 10:16:00 +0100 Werkzaamheden Haarlemmerstraat (N208)  https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/werkzaamheden-haarlemmerstraat-n208-240.html Vanaf 3 december starten de werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Haarlemmerstraat weer. Om veilig te kunnen werken komt er een wegafzetting met stoplichten. Eerder dit jaar werden de werkzaamheden met de wegafzetting stilgelegd omdat er te veel verkeershinder ontstond door de afsluiting van de Vogelenzangseweg in Vogelenzang. Deze weg is nu weer open.

Vogelenzangseweg weer open.

30 november is de Vogelenzangseweg weer opengesteld voor het verkeer. Hierdoor zal de verkeersdruk op de Weeresteinstraat en Haarlemmerstraat weer afnemen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden met wegafzetting vinden plaats tussen de Oosteinderlaan en de Winterrustlaan en duren tot eind februari 2019. Tussen kerst en de jaarwisseling werkt de aannemer niet en is er geen wegafzetting.

Eenrichtingsverkeer Nieuweweg opgeheven

De Nieuweweg was tijdelijk ingericht als eenrichtingsverkeer. De oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Wel houden we de verkeerssituatie in de gaten en nemen nieuwe maatregelen waar nodig.

Waarom werken met een wegafzetting met stoplichten?

De aannemer werkt met een wegafzetting op plaatsen waar hij in één keer zowel de gas en waterleiding vervangt. Het gebruik van een wegafzetting met stoplichten is nodig omdat de aannemer ruimte nodig heeft om veilig en met (graaf)machines te kunnen werken.

]]>
Wegwerkzaamheden Hillegom
news-235 Mon, 26 Nov 2018 12:11:17 +0100 Hillegom op Avond van de Zuid-Hollandse Poëzie https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hillegom-op-avond-van-de-zuid-hollandse-poezie-235.html Op zaterdag 17 november 2018 kwamen alle dorps- en stadsdichters bij elkaar op de avond van de Zuid-Hollandse Poëzie. Dit vond plaats in Theater 't Web in Bleiswijk. Ook de dichter des Vaderlands was daarbij aanwezig. Alle dichters konden een deel van hun werk presenteren op het podium.

Vanuit de Bollenstreek waren Alida van Leeuwen en Marianne van Velsen aanwezig. Onze eigen dorpsdichter Paul Venderbosch presenteerde het gedicht Kleurloos, dat vorige week verscheen over de zwarte pietendiscussie. Ook droeg hij een gedicht voor over de Grote Pomp.

Nadien schreef hij het gedicht Bleiswijk dichtte, waarin alle dichters en de presentator van de poëzieavond een plek krijgen.

]]>
news-232 Mon, 26 Nov 2018 10:44:44 +0100 Impuls voor natuur en landschap Duin- en Bollenstreek https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/impuls-voor-natuur-en-landschap-duin-en-bollenstreek-232.html Op 21 november vond de ondertekening plaats van de uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma 2018-2022, cluster Duin-en Bollenstreek.  De zeventien projecten hierin geven een impuls aan natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek. De projecten maken het gebied groener en toegankelijker.

Tijdens de regiodag van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zetten Martijn Bilars en Nanning Mol hun handtekening onder de overeenkomst. Martijn Bilars is wethouder van Noordwijkerhout en vertegenwoordiger van het cluster Duin- en Bollenstreek. Nanning Mol is wethouder van Voorschoten en portefeuillehouder natuur en landschap Dagelijks Bestuur Holland Rijnland.

Gezamenlijke waarde

De projecten in de uitvoeringsovereenkomst hebben een gezamenlijke waarde van 3,7 miljoen euro. Vanuit het Regionaal Investeringsfonds wordt hieraan € 914.395,- bijgedragen. 

Projecten

De zeventien projecten zijn de eerste projecten van het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020. Het doel van dit programma is om de Duin- en Bollenstreek een groeiende en inspirerende regio te maken en te houden. Eén van de onderdelen hierin is de investering in de entrees van de regio en het ontwikkelen van bloemrijke bermen, onder meer in Hillegom, Noordwijk en Katwijk. De bloeiende bermen sluiten ook aan bij de wens van Holland Rijnland om meer te investeren in de biodiversiteit van de regio. 

Andere projecten zetten in op de cultuur-historische parels van de Duin- en Bollenstreek. Zo is het Merovechpark in Katwijk opgenomen in de overeenkomst, gelegen in het nieuwbouwproject De Horn. Het park ligt op een grafveld van het Merovingische volk, daterend rond 560-725 na Christus. Het doel is om de historie van dit park, dat nu aangewezen is als Rijksmonument, zichtbaar en beleefbaar te maken. 

Alle projecten opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst zijn klaar om gerealiseerd te worden. Enkele daarvan zijn inmiddels al in uitvoering. 

Bekijk de volledige lijst met alle projecten.

]]>
news-229 Thu, 22 Nov 2018 14:21:39 +0100 Kunstwerk bij Fioretti voortaan als ‘de Vlught’ door het leven https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kunstwerk-bij-fioretti-voortaan-als-de-vlught-door-het-leven-229.html Voor het Fioretti College aan de Van den Endelaan (N208) in Hillegom staat sinds 2013 een wit kunstwerk. Het heeft een ‘nieuwe’ naam gekregen: ‘de Vlught’. De naam werd onlangs aangebracht.

Nieuwe naam

Waarom na al die jaren een kunstwerk alsnog een naam geven? De reden hiervoor is dat het in de volksmond ‘De Witte Engel’ genoemd werd. Aan deze naam kleeft een bittere bijsmaak omdat deze werd geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog: het was een bijnaam van naziarts Josef Mengele. Dit was onverteerbaar voor Willem P.C. Smits, de zoon van de initiatiefnemer van het kunstwerk. Hij bedacht daarom een nieuwe naam: ‘de Vlught’.  

Symbool van groei

Het kunstwerk is in 1960 gemaakt in opdracht van Cornelis Smits, de eerste directeur van de Hillegomse ‘Betonfabriek en bouwmaterialenhandel de Ringvaart’. Het plastiek symboliseert een gestileerde vogel die opstijgend de vleugels uitslaat: een symbool voor de groei van het bedrijf. En nu een symbool voor de groei van het Fioretti in de afgelopen decennia.

Toen in 2005 de bedrijfsactiviteiten werden gestaakt, kocht de gemeente Hillegom het kunstwerk aan. Het werd gerestaureerd en het kreeg een nieuwe plek bij de school aan de Van den Endelaan.

Meer weten over het kunstwerk?

Wilt u hier meer over weten? In het blad Hangkouserieën van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom, edities 71 (oktober 2016) en 77 (oktober 2018), vindt u uitgebreide artikelen.

]]>
news-224 Wed, 21 Nov 2018 18:07:55 +0100 Openbare laadpalen voor Hillegom https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/openbare-laadpalen-voor-hillegom-224.html Vanaf 6 december kunnen inwoners van Hillegom een openbare elektrische laadpaal aanvragen. Hiermee kunnen elektrische en hybride auto’s ook in Hillegom worden opgeladen. Het college zet hiermee weer een stap in de goede richting naar een energieneutraal Hillegom.

De gemeente Hillegom kreeg regelmatig verzoeken van inwoners voor het plaatsen van een openbare laadpaal. Er was echter nog geen beleid en daarmee konden verzoeken niet ingewilligd worden. Daar is nu verandering in gekomen. Het bedrijf Allego gaat in eerste instantie de aanvragen en plaatsingen van de laadpalen in Hillegom op zich nemen.

Aanvragen laadpaal
Geen eigen oprit? Dan kunnen inwoners via https://openbaarladen.nl/hillegom (vanaf 6 december) een openbare laadpaal aanvragen. Aan de aanvraag en de plaatsing zijn geen kosten verbonden. Gebruikers betalen via een pasje voor de afgenomen stroom. Een aanvraag duurt minimaal zestien weken. Dit lijkt lang, maar voor het plaatsen van de paal moet een verkeersbesluit genomen worden. Een verkeersbesluit ligt vervolgens zes weken ter inzage.

Oplaadplek
De openbare oplaadplek kan door iedereen gebruikt worden om de auto op te laden. Op de plek kan daarmee niet meer ‘gewoon’ geparkeerd worden. Aanvragers van een openbare laadpaal doen er verstandig aan om buurtgenoten te informeren over de aanvraag. Allego kiest de locatie van de laadpaal op basis van de gegevens van de aanvrager en richtlijnen vanuit de gemeente Hillegom. 

]]>
news-217 Wed, 14 Nov 2018 16:54:10 +0100 Brug Havenzicht hersteld en Sinterklaasintocht https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/brug-havenzicht-hersteld-en-sinterklaasintocht-217.html De brug is gereed voor de aankomst van Sint op zaterdag 17 november om 10:30 uur Sinterklaasintocht, 17 november 2018:

 • 10:30 uur: intocht in De Haven van Hillegom
 • 11:00 - 11:30 uur: welkomstwoord met de burgemeester in de Hoftuin, daarna volgt de optocht door de Hoofdstraat
 • 11:45 uur: pietendisco op Henri Dunantplein

]]>
news-214 Wed, 14 Nov 2018 14:43:35 +0100 Geslaagde Dag van de Mantelzorg https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geslaagde-dag-van-de-mantelzorg-214.html Mantelzorgers uit Hillegom in het zonnetje gezet Zaterdag 10 november was de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers – mensen die intensief en/of langdurig zorgen voor een naaste - in het zonnetje gezet.

In Hillegom kwamen zo’n 70 mantelzorgers uit Lisse en Hillegom bijeen voor een dag met theater, uitwisseling van ervaringen en workshops. De Dag vond plaats in de sfeervolle zaal van het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving in Hillegom.

Na een korte introductie door directeur Gesmar Pruijs van Welzijnskompas trapten de wethouders Fred van Trigt en Jolanda Langeveld af. Zij spraken hun waardering en respect voor de mantelzorgers uit en riepen de mantelzorgers op hun signalen over wat zij nodig hebben als mantelzorger door te geven aan de gemeente en Welzijnskompas.

De mantelzorgers konden genieten van een herkenbaar cabaretoptreden van ‘mantelzorger van het jaar’ Katrien en medespelers, waarna zij in gesprek gingen over situaties waarin zij zich als mantelzorgers wel of niet gehoord voelden. Na een heerlijke lunch volgde het middagprogramma met diverse workshops, Na een geslaagde en ontspannen dag gingen de mantelzorgers naar huis met een leuke goodiebag.

]]>
news-209 Thu, 08 Nov 2018 13:35:31 +0100 Harry Kunne nieuw lid kunstcommissie Hillegom https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/harry-kunne-nieuw-lid-kunstcommissie-hillegom-209.html De geboren en getogen Hillegommer Harry Kunne versterkt sinds 1 november de Hillegomse kunstcommissie. Kunst rode draad in zijn leven

Harry: “Naast mijn baan ben ik kunstschilder, etser en sinds kort ook beeldhouwer. Ik heb thuis mijn eigen atelier. Een paar jaar geleden heb ik samen met andere kunstenaars uit de regio het kunstenaarscollectief Bulbfiction gestart. Ik ben kunstliefhebber in de breedste zin van het woord. Lid zijn van de kunstcommissie is dus echt iets voor mij; kunst loopt als een rode draad door mijn leven. Het is de passie naast mijn gezin: ik ben getrouwd en heb twee kinderen en een kleinkind.”

Van kunst moet je blij worden

Op de vraag waar Harry zich voor wil inspannen de komende tijd, antwoordt hij: “Ik wil mij hard maken voor kunst in de openbare ruimte van Hillegom. Kunst die niet alleen de commissie, maar vooral ook inwoners aanspreekt. Het is hartstikke mooi als een kunstwerk waar je dagelijks langsloopt je blij maakt. Wat ik ook belangrijk vind, is dat een kunstwerk goed past bij de plek waar het komt te staan.”


Wat de commissie doet

De kunstcommissie bestaat verder uit Denise van der Zande, Fabienne Ligtenberg en Mieke van der Hoeven. De commissie heeft de volgende taken:

 • Het adviseren van burgemeester en wethouders over de door hen te verstrekken kunstopdrachten in de openbare ruimte. 
 • Het signaleren van problemen en wensen binnen het kunstbeleid en daarover gevraagd en ongevraagd adviseren. 
]]>
news-206 Tue, 06 Nov 2018 15:24:56 +0100 Inspiratie bij eerste dag van Duurzame huizenroute https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/inspiratie-bij-eerste-dag-van-duurzame-huizenroute-206.html Kom op zaterdag 10 november ook een kijkje nemen Duurzame Huizen Route: “Van tochtstrips tot warmtepomp”

Zaterdag 3 november werd aan de Spoorlaan met een welkomstwoord van wethouder Karin Hoekstra de aftrap gegeven voor de Nationale Duurzame Huizenroute 2018. In Hillegom kon men op meerdere plekken inspiratie opdoen over de tal van mogelijkheden die er zijn op het gebied van het verduurzamen van uw woning. 

De bewoners van de vijf woningen aan de Spoorlaan en aan de 2e Loosterweg deelden hun ervaringen die ze de afgelopen periode opdeden tijdens het door de gemeente Hillegom gefinancieerde ‘Stratenproject’. Een verduurzamingstraject waarin acht bewoners van eenzelfde type woning gezamenlijk aan de slag gingen om naar de beste duurzame oplossingen te zoeken voor hun situatie. Samen met Stichting Klimaatgesprekken, Stichting Bollenstreek Duurzaam en het Duurzaam Bouwloket werden de bewoners tijdens vier klimaatgesprekken gecoacht in deze zoektocht naar duurzaam wonen. Aan de hand van warmtecamera foto’s en een speciale ‘menukaart’ van het Duurzaam Bouwloket voor hun type woningen, zijn de bewoners aan de slag gegaan.

Aanstekelijk
Ewald de Groot kwam samen met zijn vrouw Astrid 29 jaar geleden in het huis aan de Spoorlaan wonen. Het bouwjaar is 1940 en er viel dan ook veel winst te halen op het isoleren van de muren en plafonds, het gebruik van goede tochtstrips in deuren en ramen en het plaatsen van HR++ dubbel glas. “Het werkt toch aanstekelijk als je er op die manier met z’n allen mee bezig bent. We liepen al enige tijd rond met het idee verder te willen verduurzamen, maar dankzij het Stratenproject hebben we nu ook echt doorgepakt”, laat Ewald enthousiast weten. De volgende stap die ze willen gaan maken, is het plaatsen van zonnepanelen. Met een dubbel gevoel zal ook het bijzondere gasfornuis vervangen worden door bijvoorbeeld een pelletfornuis. Zodat deze woning over afzienbare tijd al helemaal van het gas af kunnen. 

Pelletkachel
In de Spoorstraat was ook een demonstratie opstelling van het installatiebedrijf Brouwer te bewonderen, met een hypermoderne pelletkachel. Deze volautomatische houtkachel stookt nooit meer dan nodig en voorziet de woning zo van verwarming en warm water. Een uitkomst voor huizen die ook van het gas af willen, maar waarbij een warmtepomp niet voldoende capaciteit kan leveren om het hele huis warm te krijgen.

Ervaringen uitwisselingen
De bewoners maakten zo samen een klein feestje van de Duurzame Huizen Route. Bezoekers konden het duurzame Woonspel spelen, kijken naar voorbeelden van de gebruikte materialen en de nodige informatie meekrijgen. Onder het genot van een kopje koffie en de zelfgebakken duurzame koekjes en lekkernijen en nog een borrel achteraf, werd veel kennis en ervaring uitgewisseld tussen de bewoners en de bezoekers.

Ook een kijkje nemen?
Zaterdag 10 november is het tweede deel van de Duurzame Huizen Route. In Hillegom kan die dag een kijkje worden genomen bij de Prinses Marijkestraat. Hier hebben de buurtbewoners van zeven woningen ervoor gekozen om gezamenlijk hun zonnepanelen aan te schaffen en te laten plaatsen. Aanmelden hiervoor en nog veel meer informatie, vindt u op www.duurzamehuizenroute.nl

]]>
news-197 Mon, 29 Oct 2018 15:30:08 +0100 Maak van je roze wolk geen rookwolk  https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/maak-van-je-roze-wolk-geen-rookwolk-197.html In verwachting of een kind geboren? Gefeliciteerd! Bent u in verwachting of hebt u onlangs een kind gekregen? Of misschien bent u wel net oma of opa geworden. Daarmee bent u onderweg om een expert te worden in alle soorten tafelhoekjes, babyfoons, traphekjes en fleshygiëne om uw kindje zo veilig en gezond mogelijk op te laten groeien.

Brandveiligheid is misschien niet het eerste waar u aan denkt. Toch kan er ook bij u brand ontstaan met alle nare gevolgen van dien. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw gezin hiertegen te beschermen.

Sluit binnendeuren, plaats rookmelders, maak een vluchtplan.

Landelijke Brandpreventieweken

De Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland kennen ieder jaar de landelijke Brandpreventieweken. Daarin besteden zij aandacht aan het voorkomen van brand en brandwonden. Iedere regio in Nederland geeft een eigen invulling aan de Brandpreventieweken. Kijk op de website van de Brandweer voor meer informatie over deze campagne.

]]>
news-196 Fri, 26 Oct 2018 16:06:44 +0200 Meer parkeerplaatsen in wijk Ringoevers https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/meer-parkeerplaatsen-in-wijk-ringoevers-196.html De wijk Ringoevers krijgt er 27 extra parkeerplaatsen bij. Tussen het groen in de wijk en de behoefte om dichtbij de woning te parkeren is een spanningsveld gebleken. 

Bezwaar ingetrokken

Er werd vanwege de hoge parkeerdruk en het vermoeden dat de gemeente onjuiste parkeernormen hanteert door bewoners bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor deelplan 4.

De gemeente heeft een second opinion laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat de juiste juridische toetsingskaders zijn gehanteerd bij de afgifte van de omgevingsvergunning qua parkeernormen en berekeningen voor de deelplannen 1 tot en met 5. Hieruit is (nogmaals) gebleken dat de gemeente de juiste kaders en berekeningen heeft gehanteerd.

Ondanks dit feit was er begrip vanuit de ontwikkelaar voor de wens van extra parkeerplaatsen. In goed overleg tussen verantwoordelijk wethouder Anne de Jong, de ontwikkelaar BuildingTwenty4 en de bezwaarmakers is overeenstemming bereikt over de realisatie van extra parkeerplaatsen ten opzichte van de norm.

Zo worden er in deelplan 4 nog 7 parkeerplaatsen extra gemaakt. Hiervan zijn de kopers van deelplan 4 al voor de aankoop van op de hoogte gebracht. Tevens komen er in deelplan 5 nog 20 extra parkeerplaatsen bij. Ook zal BuildingTwenty4 zorgdragen voor tijdelijke parkeerplaatsen gedurende de realisatie van de laatste twee deelplannen (4 & 5). Met deze oplossing is het bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor deelplan 4 ingetrokken. Hiermee is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden en kan er op korte termijn worden gestart met de sloop van de nog aanwezige gebouwen.

Deelplan 4 en 5

Deelplan 4 is weer een bijzonder stukje van de nieuwe wijk waarbij onder andere een appartementenblok aan de Meerlaan zal worden gerealiseerd met het uiterlijk van eengezinswoningen. Achter de schermen vindt de ontwikkeling van de allerlaatste fase plaats. 

De verwachting is dat verkoop hiervan in het voorjaar van 2019 start.  

]]>
news-194 Fri, 26 Oct 2018 12:06:53 +0200 Bent u goed zichtbaar op de fiets? https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/bent-u-goed-zichtbaar-op-de-fiets-194.html De herfst is begonnen en het wordt later licht en vroeger donker. Daarom is goede fietsverlichting belangrijk voor uw eigen veiligheid en zichtbaarheid. 

De meeste fietsers weten dat fietsverlichting belangrijk is, maar fietsen toch vaak zonder. Bijvoorbeeld omdat de verlichting is vergeten, de batterijen leeg zijn of de verlichting kapot is of gestolen. En dat brengt risico’s met zich mee.

Als fietser moet u in het donker en overdag bij slecht zicht een voorlicht en achterlicht aan hebben. Hiervoor mag u ook losse lampjes gebruiken. Ook moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers en wielen (velgen) of banden.

Fietsverlichtingsactie

Gemeente Hillegom, aangesloten bij de regio Holland Rijnland, doet mee aan bij de gezamenlijke fietsverlichtingsactie. Bij Fietstrend (Einsteinstraat 9, 2181 AA, Hillegom) kunt u op zaterdag 3 november gratis uw verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is hoeft u alleen het materiaal te betalen. In de week van 5 tot en met 10 november kunt u ook nog bij Fietstrend terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting.

Dus komt u ook uw verlichting gratis laten controleren?

 • Zaterdag 3 november 2018
 • Fietstrend (Einsteinstraat 9, 2181 AA, Hillegom)

Wist u dat?

 • In de praktijk blijkt dat automobilisten een fietser zonder goede verlichting niet op tijd waarnemen, waardoor verkeersongelukken ontstaan.
 • Goed werkende fietsverlichting u als fietser beter zichtbaar maakt in het verkeer.
 • De politie na de actie in Hillegom zal controleren op werkende fietsverlichting.
 • De boete voor onverlicht fietsen € 55,- bedraagt. 
 • De boete voor fietsen zonder verplichte reflectoren € 35,- bedraagt.
]]>
news-189 Tue, 23 Oct 2018 15:46:19 +0200 Heel de Bollenstreek wandelt https://www.hillegom.nl/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-en-evenementen/wandelroutes-bollenstreek.html Het laatste deel van het Zuid-Hollandse wandelnetwerk is geopend. De wandelroutes worden gecontroleerd door een grote groep vrijwilligers. news-187 Mon, 22 Oct 2018 11:18:39 +0200 Hillegom is al duurzamer dan je denkt! https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hillegom-is-al-duurzamer-dan-je-denkt-187.html Dit konden onze wethouders ervaren bij een bezoek aan EXPIRION, een van de koplopers in de energietransitie Bezoek wethouders aan EXPIRION

Er moet nog veel gebeuren, maar Hillegom is al duurzamer dan je denkt. Die ervaring deden de wethouders Karin Hoekstra (Duurzaamheid) en Jan van Rijn (Economie) op tijdens een werkbezoek aan het Hillegomse bedrijf EXPIRION B.V. Het bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar bijna 15.000 zonnepanelen gemonteerd op de daken van bedrijven in Hillegom en De Zilk. Vooral bij de grote bollenbedrijven, die veel energie nodig hebben voor de temperatuurbehandeling van bloembollen.

Wethouder Karin Hoekstra kwam EXPIRION tegen toen ze een onderzoek deed naar de duurzame stand van zaken in Hillegom. Na zijn vervroegd pensioen ging eigenaar Jaap Burgerhout bij wijze van hobby hier en daar zonnepanelen installeren. Al snel ging het zo hard dat zijn vrouw Hetty en zoon Ralph in het bedrijf moesten bijspringen. Intussen zijn ook commercieel medewerker Joost Veenstra en installateur Matthijs de Knegt aan de staf toegevoegd.

]]>
news-186 Fri, 19 Oct 2018 14:05:00 +0200 Felicitaties voor 22.000ste inwoner Hillegom https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/felicitaties-voor-22000ste-inwoner-hillegom-186.html Burgemeester Arie van Erk bracht vrijdag 19 oktober een bezoek aan de 22.000ste inwoner van Hillegom. Bij de verwerking van de geboortegegevens van baby Isabel bleek dat zij de 22.000ste inwoner van Hillegom is. 

Van 2004 tot 2014 was de bevolkingsgroei van Hillegom gering (400 inwoners in 10 jaar). De afgelopen 5 jaar is het aantal inwoners toegenomen met 1000 en telt de gemeente per 15 oktober 22.000 inwoners.

Burgemeester Arie van Erk: “De 22.000ste inwoner is een bijzonder moment voor Hillegom, wat we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. We zien dat Hillegom aantrekkelijk is voor jonge gezinnen en starters. Een gezonde ontwikkeling, die goed is voor de Hillegomse scholen. Ook geeft het een impuls aan de economische ontwikkeling van winkels, verenigingen en andere voorzieningen waar de samenleving gebruik van maakt. Ons beleid is erop gericht om ook de komende jaren een gezonde groei door te maken”

De 22.000ste inwoner ontving uit handen van de burgemeester een spaarvarken met het symbolische bedrag van €220,00. De trotse ouders kregen een bos bloemen.

]]>
news-181 Thu, 18 Oct 2018 11:49:08 +0200 Geef je mening over de toekomst van Schiphol en omgeving https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geef-je-mening-over-de-toekomst-van-schiphol-en-omgeving-181.html Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld. 

De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Breed inventariseren

De maatschappelijke consultatie bestaat uit meerdere onderdelen. Zo vindt er tussen 16 oktober en 20 november een internetconsultatie plaats die openstaat voor alle inwoners van Nederland om hun mening te geven over de toekomst van Schiphol en omgeving. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar hoe de inwoners van Nederland denken over de ontwikkeling van Schiphol na 2020; worden verschillende huiskamergesprekken gevoerd waarbij in een woonkamer van een omwonende van Schiphol een gesprek wordt gevoerd tussen omwonenden en de leden van de ORS en worden er openbare themagesprekken georganiseerd waarin inhoudelijke stellingen van leden van de ORS onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd. Het consultatietraject wordt afgesloten met een luchtvaartdag die op zaterdag 8 december 2018 zal plaatsvinden. Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl.

Resultaten

De resultaten van het consultatietraject worden verwerkt in het advies van de ORS aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

Omgevingsraad Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. In de Omgevingsraad hebben de luchtvaartsector (Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen), rijk, provincies, gemeenten, bewonersorganisaties, regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties en regionale milieuorganisaties zitting.

]]>
news-175 Thu, 11 Oct 2018 17:09:19 +0200 Aftrap aanpak eenzaamheid tijdens bijeenkomst Kom Erbij https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/aftrap-aanpak-eenzaamheid-tijdens-bijeenkomst-kom-erbij-175.html Op donderdagavond 4 oktober was de aftrap voor een lokale aanpak van eenzaamheid in Hillegom en Lisse Een jaar lang zal regelmatig aandacht zijn voor dit thema. Zo’n 10 procent van de inwoners voelt zich sterk eenzaam. Het vraagt aandacht en maatwerk om hier iets tegen te doen.

Wethouder Jan van Rijn van de gemeente Hillegom opende de inspiratiebijeenkomst in het Fioretti College in Lisse, die was georganiseerd door Welzijnskompas. Na een introductie op het thema gingen zo’n 50 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties in gesprek over eenzaamheid en ontmoeting. De aanwezigen bleken zeer gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan en om ook een ‘Kom Erbij’ ofwel gesprek over eenzaamheid en ontmoeting te organiseren. Wethouder Jolanda Langeveld kondigde in haar slotwoord aan dat de gemeente Lisse ook een ‘Kom erbij’ organiseert en wenste alle aanwezigen een mooi Jaar vol Ontmoeting.

]]>
news-169 Tue, 09 Oct 2018 11:00:13 +0200 Begroting Hillegom: zichtbaar aan de slag https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/begroting-hillegom-zichtbaar-aan-de-slag-169.html Hillegom kiest voor veilig, groen en wonen De speerpunten in de begroting 2019 van de gemeente Hillegom staan in het kader van een veilige woon- en leefomgeving, groen in de wijk en het versnellen van de woningbouwopgave.

Samen met inwoners, ondernemers en instellingen wil het college werken aan een inclusief Hillegom: een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeentelijke lasten blijven komend jaar gelijk.

Het thema duurzaamheid komt in de begroting bij alle onderdelen prominent terug.

Het college heeft vrijdag 5 oktober de programmabegroting voor het jaar 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2019 tijdens de commissievergadering van 1 november en neemt een besluit tijdens de raadsvergadering van 8 november. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

De Programmabegroting 2019 is de eerste begroting van het nieuwe college. In de begroting zijn alle speerpunten uit het coalitieakkoord van BBH en CDA ‘Samen meer bereiken’ vertaald naar financiële consequenties.

Alle aandachtspunten kunnen worden omgezet in concrete acties.

Zichtbaar samen doen

Hillegom bruist van de initiatieven. Het college wil initiatieven en plannen van inwoners en ondernemers de ruimte geven. Hiervoor gaat het college de wijk in en is in de begroting extra geld opgenomen voor communicatie en participatie.

Bij projecten gaan we keer op keer na hoe we samen het optimale resultaat behalen “Ja, mits” is onze basisreactie. We zetten ons in om initiatieven te realiseren en processen te versnellen.

Veilig

Uit landelijke cijfers blijkt dat Hillegom een veilige gemeente is om te wonen. Toch voelen inwoners zich nog niet altijd veilig. Het college gaat daarom intensiever samenwerken met de partners uit de zorg en politie.

Hiervoor zet de gemeente extra mensen in en vraagt inwoners om signalen te delen rond onveilige situaties.

 

Verkeer

Hillegom blijft inzetten op het verder verbeteren van de verkeersveiligheid zowel voor fietsers en voetgangers als voor auto’s. Met name de suggesties voor verbetering van kleine verkeersmaatregelen pakken we sneller op.

 

Wonen

Hillegom wil meer en sneller bouwen voor ouderen, starters en jonge gezinnen. De gemeente gaat hiervoor actief de eigen grondposities inzetten en maakt concrete afspraken met projectontwikkelaars over (verkoop)prijzen en woningtypen.

Positieve leefstijl

Sport en bewegen bevordert niet alleen de gezondheid maar ook sociale integratie en participatie. Daarom stimuleren wij sporten en bewegen en promoten een positieve leefstijl. Iedereen doet mee. We blijven extra aandacht geven aan de jeugd in Hillegom.

Zo weten we wat er speelt onder de jeugd en kunnen we bij problemen snel de juiste hulp bieden.

Groen en kunst

Een groene leefomgeving heeft een positief effect op onze gezondheid en nodigt uit elkaar te ontmoeten en meer te bewegen. Hillegom geeft daarom de aankomende jaren een flinke impuls aan meer groen in de wijk en investeert in kunst in de openbare ruimte.

]]>
news-167 Mon, 08 Oct 2018 10:34:24 +0200 Adviesraad Gemeente Hillegom zoekt nieuw talent https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/adviesraad-gemeente-hillegom-zoekt-nieuw-talent-167.html Heb je veel affiniteit met (de multiculturele) jeugd in Hillegom? Wil je de gemeente Hillegom graag adviseren over het jeugdbeleid? Dan kan de Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo Adviesraad) jou goed gebruiken! 

Wij zoeken iemand die:

 • dichtbij de jeugd staat
 • kan schakelen tussen beleid en uitvoering
 • onafhankelijk kan denken
 • eventueel zelf te maken heeft gehad met hulpverlening
 • een positieve instelling heeft

Over de adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein is opgericht voor de advisering van het college van burgemeester en wethouders over het sociale beleid. De raad adviseert over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, wonen en werk/inkomen. Zaken dus die veel Hillegommers aangaan. 
De adviesraad bestaat uit enthousiaste mensen met een uiteenlopende achtergrond. Wij vergaderen 1x per maand op maandagavond. Daarnaast is er wat voorbereidend werk nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Annette Damman, telefoonnummer 06-26994880. 

Wil je je interesse kenbaar maken? Schrijf dan een korte motivatiebrief en stuur deze zo snel mogelijk met je CV naar wmo.hillegom@gmail.com, t.a.v. Mania Hoogendoorn, secretaris. 
 

]]>
news-152 Fri, 05 Oct 2018 11:42:00 +0200 Onderhoud bruggen https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onderhoud-bruggen-152.html [Update] De reparaties aan de bruggen worden nu uitgevoerd of op korte termijn ingepland In de wijk Treslong bleek tijdens een onderhoudsinspectie eind september dat sommige dekplanken van een aantal voetgangers- en fietsbruggen niet in orde zijn. Waar dit mogelijk is, herstelt Meerlanden dit direct. Bruggen die niet direct hersteld kunnen worden, zijn uit voorzorg afgesloten. Deze bruggen worden zo snel mogelijk gerepareerd.


Stand van zaken - update 5 oktober 2018:

Bruggen Wijk Treslong

Een aannemer repareert op dit moment de bruggen in de wijk Treslong. We streven ernaar dat de bruggen deze week weer veilig begaanbaar zijn .

 

Brug Haven/ Hofzicht

We hebben een aannemer opdracht gegeven om de brug zo snel mogelijk te laten repareren zodat de brug veilig gebruikt kan worden met de intocht van Sinterklaas.

 

Inspectie alle bruggen

Gemeente Hillegom laat alle bruggen periodiek onderzoeken. De komende tijd voert een gespecialiseerd bureau deze wettelijk verplichte inspectie uit.

Bruggen die tijdens deze inspectie onveilig blijken sluiten we onmiddellijk af. Vervolgens kijken we of reparatie op korte termijn mogelijk is. Als reparatie op korte termijn niet mogelijk is dan blijft de brug uit voorzorg afgesloten.

Na inspectie van alle bruggen maken we inzichtelijk welke bruggen voor (groot) onderhoud in aanmerking komen en maken we hier een plan van aanpak voor.

]]>
news-155 Fri, 28 Sep 2018 16:42:13 +0200 Cursus Digisterker https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/cursus-digisterker-155.html Hoe werkt dat nou met DigiD? Hoe geef ik mijn verhuizing door aan de gemeente? Deze en nog veel meer andere vragen beantwoordt de bibliotheek Hillegom in de gratis cursus Leer werken met de digitale overheid.

De cursus behandelt onder andere het aanmaken en werken met een DigiD, overheidsinformatie vinden en iets aanvragen bij de gemeente of andere overheidssite.

Digisterker bestaat uit 4 bijeenkomsten in de bibliotheek op verschillende data in oktober, november en december. Meer informatie over deze en andere cursussen is te vinden op de website van de bibliotheek.

]]>
Algemeen Hillegom
news-128 Thu, 13 Sep 2018 13:07:44 +0200 Hillegom gaat voor aardgasvrij https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hillegom-gaat-voor-aardgasvrij-128.html Hillegom heeft samen met de dertien andere gemeenten in Holland Rijnland het convenant ‘Aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw’ ondertekend. Met dit convenant gaat Hillegom zich samen met partijen als de provincie en Liander inzetten voor een aardgasvrije regio.

Wethouder Duurzaamheid, Karin Hoekstra: ‘Ook Hillegom moet afscheid nemen van het aardgas. We zullen over moeten stappen op duurzame warmte alternatieven zoals aardwarmte. Samen met inwoners, de woningcorporaties en bedrijven gaan we bekijken wat we in Hillegom kunnen doen om onze woningen van het aardgas af te krijgen, want onze ambitie is Hillegom energieneutraal in 2030. Met de ondertekening van het convenant hebben veertien gemeenten afgesproken om te werken naar een aardgasvrije regio, we kunnen leren van elkaar en gezamenlijke projecten realiseren.”

Nieuwbouw

Het is bij wet geregeld dat nieuw te bouwen woningen vanaf 1 juli 2018 niet meer op het aardgas zijn aangesloten. Nu verstrijkt er aardig wat tijd tussen het bedenken van een nieuwbouwwijk en het daadwerkelijk bouwen. Toch wil Hillegom zich zoveel mogelijk inspannen om nieuwbouwwoningen die al voor juli 2018 in de procedure zaten, zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

Bestaande bouw

Ook in de bestaande gebouwde omgeving ligt er een grote opgave. Voor de bestaande gebouwde omgeving gaat Hillegom, de komende jaren een warmtevisie maken. Hierin welke duurzame warmtebron in de plaats kan komen van het aardgas, en wanneer en hoe we dit willen gaan realiseren. De warmtevisie en de uitvoeringsplannen willen we samen met inwoners en ondernemers maken.

Ambities

De gemeente Hillegom heeft hoge ambities als het om duurzaamheid gaat. Hillegom heeft als ambitie energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Om deze ambities ook waar te kunnen maken, moeten we aan de slag. Met de ondertekening van het convenant zet Hillegom weer een stap in de richting van een duurzaam Hillegom. 

]]>
news-120 Fri, 07 Sep 2018 16:34:29 +0200 Gemeenteraad Hillegom pleit voor Middenvariant Duinpolderweg https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gemeenteraad-hillegom-pleit-voor-middenvariant-duinpolderweg-120.html Middenvariant Duinpolderweg goed inpassen in landschap Op vrijdag 7 september heeft de gemeenteraad van Hillegom haar zienswijze bepleit tijdens een hoorzitting over het definitieve tracé Duinpolderweg bij Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland.

De gemeenteraad pleit voor de zogeheten Middenvariant omdat deze naar zijn mening beter scoort in termen van bereikbaarheid, leefbaarheid, natuur en kosten dan het eerder voorgenomen voorkeursalternatief Zuid. De Middenvariant ligt net ten noorden van de Oosteindervaart.

 

Middenvariant goed inpassen in landschap

“Helaas kent deze variant ook schaduwkanten” licht wethouder Anne de Jong toe. “Een deel van de Oosteinderpolder wordt met dit tracé aangetast. De hinder voor de omgeving kan worden beperkt door de weg op een goede wijze in het landschap in te passen. Daar gaat Hillegom zich voor inzetten. De gemeente vraagt de beide provincies om de inpassing van de Middenvariant samen met de gemeenteraad en inwoners zo goed mogelijk vorm te geven.”

De gemeenteraad van Hillegom vindt het belangrijk dat de Middenvariant zo wordt ingepast dat deze zo weinig mogelijk afbreuk doet aan de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van de Oosteinderpolder en dat de hinder voor de omgeving beperkt blijft. Daarom pleit hij onder andere voor een aquaduct onder de Ringvaart door. Dit past beter in het landschap dan een hoge brug en garandeert een vlotte doorgang van het weg- en waterverkeer.

Nader onderzoek voor tracé N208 - N206

In het voorstel van Gedeputeerde Staten is ook het tracé vanaf de Haarlemmerstraat (N208) naar de N206 bij de Tiltenberg als een planologische reservering opgenomen voor een eventuele latere doortrekking van de Duinpolderweg. Een reservering biedt duidelijkheid aan inwoners en ondernemers in dit gebied. De gemeenteraad ziet echter, op basis van de tot op heden verrichte studies en onderzoeken, geen directe noodzaak voor deze planologische reservering naar de N206 bij De Zilk. De gemeenteraad is om die reden van mening dat deze planologische reservering geschrapt moet worden en bepleit dat er door de beide provincies eerst nader onderzoek plaatsvindt naar de noodzaak en effecten van een eventuele doortrekking.

 

Provinciale Staten nemen 19 september besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen op 19 september 2018 een definitief besluit over het definitieve tracé van de Duinpolderweg. Voorafgaand vinden de beraadslagingen plaats in de commissies op 12 september (Zuid-Holland) en op 17 september (Noord-Holland). Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/duinpolderweg

]]>
news-117 Mon, 03 Sep 2018 10:23:00 +0200 Ben jij Standby? https://ikbenstandby.nl/ Een hartstilstand kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd of levensstijl. Hulp binnen 6 minuten redt levens en kwaliteit van leven. Hiervoor zijn veel burgerhulpverleners en AED’s nodig. Meld je aan!