Gemeente Hillegom: Nieuwsberichten https://www.hillegom.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Hillegom nl Gemeente Hillegom Wed, 17 Oct 2018 12:56:08 +0200 Wed, 17 Oct 2018 12:56:08 +0200 news-139 Wed, 17 Oct 2018 14:50:00 +0200 Waarderingsprijzen 2018 https://www.hillegom.nl/inwoners-en-ondernemers/meldingen-klachten-en-complimenten/waarderingsprijzen-2018.html Wie is uw vrijwilliger, mantelzorger of kanjer van het jaar? Nomineren kan nog tot 29 oktober! news-175 Thu, 11 Oct 2018 17:09:19 +0200 Aftrap aanpak eenzaamheid tijdens bijeenkomst Kom Erbij https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/aftrap-aanpak-eenzaamheid-tijdens-bijeenkomst-kom-erbij-175.html Op donderdagavond 4 oktober was de aftrap voor een lokale aanpak van eenzaamheid in Hillegom en Lisse Een jaar lang zal regelmatig aandacht zijn voor dit thema. Zo’n 10 procent van de inwoners voelt zich sterk eenzaam. Het vraagt aandacht en maatwerk om hier iets tegen te doen.

Wethouder Jan van Rijn van de gemeente Hillegom opende de inspiratiebijeenkomst in het Fioretti College in Lisse, die was georganiseerd door Welzijnskompas. Na een introductie op het thema gingen zo’n 50 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties in gesprek over eenzaamheid en ontmoeting. De aanwezigen bleken zeer gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan en om ook een ‘Kom Erbij’ ofwel gesprek over eenzaamheid en ontmoeting te organiseren. Wethouder Jolanda Langeveld kondigde in haar slotwoord aan dat de gemeente Lisse ook een ‘Kom erbij’ organiseert en wenste alle aanwezigen een mooi Jaar vol Ontmoeting.

]]>
news-169 Tue, 09 Oct 2018 11:00:13 +0200 Begroting Hillegom: zichtbaar aan de slag https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/begroting-hillegom-zichtbaar-aan-de-slag-169.html Hillegom kiest voor veilig, groen en wonen De speerpunten in de begroting 2019 van de gemeente Hillegom staan in het kader van een veilige woon- en leefomgeving, groen in de wijk en het versnellen van de woningbouwopgave.

Samen met inwoners, ondernemers en instellingen wil het college werken aan een inclusief Hillegom: een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeentelijke lasten blijven komend jaar gelijk.

Het thema duurzaamheid komt in de begroting bij alle onderdelen prominent terug.

 

Het college heeft vrijdag 5 oktober de programmabegroting voor het jaar 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2019 tijdens de commissievergadering van 1 november en neemt een besluit tijdens de raadsvergadering van 8 november. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

 

De Programmabegroting 2019 is de eerste begroting van het nieuwe college. In de begroting zijn alle speerpunten uit het coalitieakkoord van BBH en CDA ‘Samen meer bereiken’ vertaald naar financiële consequenties.

Alle aandachtspunten kunnen worden omgezet in concrete acties.

 

Zichtbaar samen doen

Hillegom bruist van de initiatieven. Het college wil initiatieven en plannen van inwoners en ondernemers de ruimte geven. Hiervoor gaat het college de wijk in en is in de begroting extra geld opgenomen voor communicatie en participatie.

Bij projecten gaan we keer op keer na hoe we samen het optimale resultaat behalen “Ja, mits” is onze basisreactie. We zetten ons in om initiatieven te realiseren en processen te versnellen.

 

Veilig

Uit landelijke cijfers blijkt dat Hillegom een veilige gemeente is om te wonen. Toch voelen inwoners zich nog niet altijd veilig. Het college gaat daarom intensiever samenwerken met de partners uit de zorg en politie.

Hiervoor zet de gemeente extra mensen in en vraagt inwoners om signalen te delen rond onveilige situaties.

 

Verkeer

Hillegom blijft inzetten op het verder verbeteren van de verkeersveiligheid zowel voor fietsers en voetgangers als voor auto’s. Met name de suggesties voor verbetering van kleine verkeersmaatregelen pakken we sneller op.

 

Wonen

Hillegom wil meer en sneller bouwen voor ouderen, starters en jonge gezinnen. De gemeente gaat hiervoor actief de eigen grondposities inzetten en maakt concrete afspraken met projectontwikkelaars over (verkoop)prijzen en woningtypen.

 

Positieve leefstijl

Sport en bewegen bevordert niet alleen de gezondheid maar ook sociale integratie en participatie. Daarom stimuleren wij sporten en bewegen en promoten een positieve leefstijl. Iedereen doet mee. We blijven extra aandacht geven aan de jeugd in Hillegom.

Zo weten we wat er speelt onder de jeugd en kunnen we bij problemen snel de juiste hulp bieden.

 

Groen en kunst

Een groene leefomgeving heeft een positief effect op onze gezondheid en nodigt uit elkaar te ontmoeten en meer te bewegen. Hillegom geeft daarom de aankomende jaren een flinke impuls aan meer groen in de wijk en investeert in kunst in de openbare ruimte.

]]>
news-130 Tue, 09 Oct 2018 09:23:00 +0200 Koop een regenton en krijg korting! https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/koop-een-regenton-en-krijg-korting-130.html Woensdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, starten wij een regentonactie in Hillegom! Inwoners die een regenton aanschaffen kunnen de helft van de aanschafprijs terugkrijgen met een maximum van € 50,-. Regenwater is schoon en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals planten water geven of ramen zemen. Met een regenton vangt u heel eenvoudig regenwater op dat u later kunt gebruiken. Met deze actie wil de gemeente Hillegom haar inwoners tegemoetkomen om bij te dragen aan een duurzame omgeving.

Hoe werkt het?

U kunt de helft van de kosten terugkrijgen met een maximum van € 50,-. In totaal wordt er € 1000,- beschikbaar gesteld voor deze actie. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De actie loopt tot 1 december 2018 of eerder als het budget op is.

Spelregels

 • U bent een particuliere bewoner
 • U mag één aanvraag per huisadres indienen
 • U heeft de regenton na 10 oktober 2018 gekocht
 • U stuurt een aankoopbewijs mee waaruit blijkt dat de regenton is aangeschaft
 • U stuurt een foto van de aangeschafte regenton mee
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

Aanvragen tegemoet

Voor het aanvragen vult u het formulier 'Aanvragen eenmalige subsidie' in. Hiervoor heeft u een Digi-D nodig.

Winnaar regentonactie

Voorafgaand aan deze actie had de gemeente een prijsvraag uitgezet waarbij inwoners een regenton konden winnen. Zij moesten hiervoor het juiste antwoord geven op de vraag ‘Hoeveel duurzaamheidsleningen heeft de gemeente Hillegom in 2017 verstrekt’. De winnaar van de prijsvraag is Joey Buddenberg. Hij ontving de regenton maandag 8 oktober uit handen van wethouder Karin Hoekstra.

]]>
news-167 Mon, 08 Oct 2018 10:34:24 +0200 Adviesraad Gemeente Hillegom zoekt nieuw talent https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/adviesraad-gemeente-hillegom-zoekt-nieuw-talent-167.html Heb je veel affiniteit met (de multiculturele) jeugd in Hillegom? Wil je de gemeente Hillegom graag adviseren over het jeugdbeleid? Dan kan de Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo Adviesraad) jou goed gebruiken! 

Wij zoeken iemand die:

 • dichtbij de jeugd staat
 • kan schakelen tussen beleid en uitvoering
 • onafhankelijk kan denken
 • eventueel zelf te maken heeft gehad met hulpverlening
 • een positieve instelling heeft

 

Over de adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein is opgericht voor de advisering van het college van burgemeester en wethouders over het sociale beleid. De raad adviseert over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, wonen en werk/inkomen. Zaken dus die veel Hillegommers aangaan. 
De adviesraad bestaat uit enthousiaste mensen met een uiteenlopende achtergrond. Wij vergaderen 1x per maand op maandagavond. Daarnaast is er wat voorbereidend werk nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Annette Damman, telefoonnummer 06-26994880. 

Wil je je interesse kenbaar maken? Schrijf dan een korte motivatiebrief en stuur deze zo snel mogelijk met je CV naar wmo.hillegom@gmail.com, t.a.v. Mania Hoogendoorn, secretaris. 

]]>
news-152 Fri, 05 Oct 2018 11:42:00 +0200 Onderhoud bruggen https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onderhoud-bruggen-152.html [Update] De reparaties aan de bruggen worden nu uitgevoerd of op korte termijn ingepland In de wijk Treslong bleek tijdens een onderhoudsinspectie eind september dat sommige dekplanken van een aantal voetgangers- en fietsbruggen niet in orde zijn. Waar dit mogelijk is, herstelt Meerlanden dit direct. Bruggen die niet direct hersteld kunnen worden, zijn uit voorzorg afgesloten. Deze bruggen worden zo snel mogelijk gerepareerd.


Stand van zaken - update 5 oktober 2018:

Bruggen Wijk Treslong

Een aannemer repareert op dit moment de bruggen in de wijk Treslong. We streven ernaar dat de bruggen deze week weer veilig begaanbaar zijn .

 

Brug Haven/ Hofzicht

We hebben een aannemer opdracht gegeven om de brug zo snel mogelijk te laten repareren zodat de brug veilig gebruikt kan worden met de intocht van Sinterklaas.

 

Inspectie alle bruggen

Gemeente Hillegom laat alle bruggen periodiek onderzoeken. De komende tijd voert een gespecialiseerd bureau deze wettelijk verplichte inspectie uit.

Bruggen die tijdens deze inspectie onveilig blijken sluiten we onmiddellijk af. Vervolgens kijken we of reparatie op korte termijn mogelijk is. Als reparatie op korte termijn niet mogelijk is dan blijft de brug uit voorzorg afgesloten.

Na inspectie van alle bruggen maken we inzichtelijk welke bruggen voor (groot) onderhoud in aanmerking komen en maken we hier een plan van aanpak voor.

]]>
news-155 Fri, 28 Sep 2018 16:42:13 +0200 Cursus Digisterker https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/cursus-digisterker-155.html Hoe werkt dat nou met DigiD? Hoe geef ik mijn verhuizing door aan de gemeente? Deze en nog veel meer andere vragen beantwoordt de bibliotheek Hillegom in de gratis cursus Leer werken met de digitale overheid.

De cursus behandelt onder andere het aanmaken en werken met een DigiD, overheidsinformatie vinden en iets aanvragen bij de gemeente of andere overheidssite.

Digisterker bestaat uit 4 bijeenkomsten in de bibliotheek op verschillende data in oktober, november en december. Meer informatie over deze en andere cursussen is te vinden op de website van de bibliotheek.

]]>
Algemeen Hillegom
news-128 Thu, 13 Sep 2018 13:07:44 +0200 Hillegom gaat voor aardgasvrij https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hillegom-gaat-voor-aardgasvrij-128.html Hillegom heeft samen met de dertien andere gemeenten in Holland Rijnland het convenant ‘Aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw’ ondertekend. Met dit convenant gaat Hillegom zich samen met partijen als de provincie en Liander inzetten voor een aardgasvrije regio.

Wethouder Duurzaamheid, Karin Hoekstra: ‘Ook Hillegom moet afscheid nemen van het aardgas. We zullen over moeten stappen op duurzame warmte alternatieven zoals aardwarmte. Samen met inwoners, de woningcorporaties en bedrijven gaan we bekijken wat we in Hillegom kunnen doen om onze woningen van het aardgas af te krijgen, want onze ambitie is Hillegom energieneutraal in 2030. Met de ondertekening van het convenant hebben veertien gemeenten afgesproken om te werken naar een aardgasvrije regio, we kunnen leren van elkaar en gezamenlijke projecten realiseren.”

Nieuwbouw

Het is bij wet geregeld dat nieuw te bouwen woningen vanaf 1 juli 2018 niet meer op het aardgas zijn aangesloten. Nu verstrijkt er aardig wat tijd tussen het bedenken van een nieuwbouwwijk en het daadwerkelijk bouwen. Toch wil Hillegom zich zoveel mogelijk inspannen om nieuwbouwwoningen die al voor juli 2018 in de procedure zaten, zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

Bestaande bouw

Ook in de bestaande gebouwde omgeving ligt er een grote opgave. Voor de bestaande gebouwde omgeving gaat Hillegom, de komende jaren een warmtevisie maken. Hierin welke duurzame warmtebron in de plaats kan komen van het aardgas, en wanneer en hoe we dit willen gaan realiseren. De warmtevisie en de uitvoeringsplannen willen we samen met inwoners en ondernemers maken.

Ambities

De gemeente Hillegom heeft hoge ambities als het om duurzaamheid gaat. Hillegom heeft als ambitie energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Om deze ambities ook waar te kunnen maken, moeten we aan de slag. Met de ondertekening van het convenant zet Hillegom weer een stap in de richting van een duurzaam Hillegom. 

]]>
news-120 Fri, 07 Sep 2018 16:34:29 +0200 Gemeenteraad Hillegom pleit voor Middenvariant Duinpolderweg https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gemeenteraad-hillegom-pleit-voor-middenvariant-duinpolderweg-120.html Middenvariant Duinpolderweg goed inpassen in landschap Op vrijdag 7 september heeft de gemeenteraad van Hillegom haar zienswijze bepleit tijdens een hoorzitting over het definitieve tracé Duinpolderweg bij Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland.

De gemeenteraad pleit voor de zogeheten Middenvariant omdat deze naar zijn mening beter scoort in termen van bereikbaarheid, leefbaarheid, natuur en kosten dan het eerder voorgenomen voorkeursalternatief Zuid. De Middenvariant ligt net ten noorden van de Oosteindervaart.

 

Middenvariant goed inpassen in landschap

“Helaas kent deze variant ook schaduwkanten” licht wethouder Anne de Jong toe. “Een deel van de Oosteinderpolder wordt met dit tracé aangetast. De hinder voor de omgeving kan worden beperkt door de weg op een goede wijze in het landschap in te passen. Daar gaat Hillegom zich voor inzetten. De gemeente vraagt de beide provincies om de inpassing van de Middenvariant samen met de gemeenteraad en inwoners zo goed mogelijk vorm te geven.”

De gemeenteraad van Hillegom vindt het belangrijk dat de Middenvariant zo wordt ingepast dat deze zo weinig mogelijk afbreuk doet aan de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van de Oosteinderpolder en dat de hinder voor de omgeving beperkt blijft. Daarom pleit hij onder andere voor een aquaduct onder de Ringvaart door. Dit past beter in het landschap dan een hoge brug en garandeert een vlotte doorgang van het weg- en waterverkeer.

 

Nader onderzoek voor tracé N208 - N206

In het voorstel van Gedeputeerde Staten is ook het tracé vanaf de Haarlemmerstraat (N208) naar de N206 bij de Tiltenberg als een planologische reservering opgenomen voor een eventuele latere doortrekking van de Duinpolderweg. Een reservering biedt duidelijkheid aan inwoners en ondernemers in dit gebied. De gemeenteraad ziet echter, op basis van de tot op heden verrichte studies en onderzoeken, geen directe noodzaak voor deze planologische reservering naar de N206 bij De Zilk. De gemeenteraad is om die reden van mening dat deze planologische reservering geschrapt moet worden en bepleit dat er door de beide provincies eerst nader onderzoek plaatsvindt naar de noodzaak en effecten van een eventuele doortrekking.

 

Provinciale Staten nemen 19 september besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen op 19 september 2018 een definitief besluit over het definitieve tracé van de Duinpolderweg. Voorafgaand vinden de beraadslagingen plaats in de commissies op 12 september (Zuid-Holland) en op 17 september (Noord-Holland). Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/duinpolderweg

]]>
news-117 Mon, 03 Sep 2018 10:23:00 +0200 Ben jij Standby? https://ikbenstandby.nl/ Een hartstilstand kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd of levensstijl. Hulp binnen 6 minuten redt levens en kwaliteit van leven. Hiervoor zijn veel burgerhulpverleners en AED’s nodig. Meld je aan! news-106 Fri, 31 Aug 2018 22:06:37 +0200 Geslaagde Wielerdag Nederlandse gemeenten https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geslaagde-wielerdag-nederlandse-gemeenten-106.html Met zo’n zeventig deelnemers is de Wielerdag voor Nederlandse gemeenten op vrijdag 31 augustus een succes geweest. Vanuit heel Nederland kwamen burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen naar de organiserende gemeenten Hillegom en Lisse. Gezamenlijk reden zij twee toertochten door de Bollenstreek. Hoogtepunt was het Nederlands Kampioenschap Wielrennen voor bestuurders en gemeentesecretarissen. 

Winnaars

Dit jaar waren de winnaars bij de burgemeesters Joost van Oostrum (gemeente Berkelland) en Marga Vermue-Vermue (gemeente Sluis), bij de wethouders Jeffrey van Agtmaal (gemeente Woensdrecht) en bij de gemeentesecretarissen Henk Klaucke (gemeente Ridderkerk). Burgemeester Arie van Erk van Hillegom werd vierde en gemeentesecretaris Jan Schellevis van Lisse werd tweede.

Goed werk toervereniging

De organisatie van de Wielerdag was in handen van RTV De Bollenstreek. De ren- en toervereniging verzorgde de begeleiding van de tocht met een grote groep vrijwilligers en zelfs een volgauto. “De toervereniging heeft uitzonderlijk goed werk geleverd,” vertelt gemeentesecretaris én gastheer Jan Schellevis van gemeente Lisse. “We kregen uitsluitend complimenten voor de goede organisatie van deze dag. Tel daar nog het mooie weer en het enthousiaste publiek bij op. Dan weet je dat de deelnemers een onvergetelijk en gezellig sportevenement hebben beleefd. We hebben een prachtig visitekaartje van onze Bollenstreek afgegeven.”

Wielerdag

Burgemeester Arie van Erk (Hillegom) en gemeentesecretaris Jan Schellevis (Lisse) wonnen vorig jaar het kampioenschap en organiseerden daarom de editie 2018. De Wielerdag (voorheen Burgemeestersfietsdag) kent een mooie traditie als gezellige en sportieve dag voor burgemeesters. Met de deelname van ook wethouders en secretarissen is de Wielerdag Nederlandse Gemeenten geworden tot dé graadmeter voor fietsminnende bestuurders van Nederland. De organisatie van de toertochten en de wedstrijd was in handen van De RTV Bollenstreek.

]]>
news-101 Wed, 29 Aug 2018 16:25:15 +0200 Grote Sluis Spaarndam weer open voor pleziervaart https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/nieuws-2018/grote-sluis-spaarndam-opent-deuren-voor-pleziervaart-met-beleid Het hoogheemraadschap van Rijnland laat beperkt weer recreatievaart door de Grote Sluis in Spaarndam vanaf donderdagochtend news-94 Fri, 24 Aug 2018 11:07:29 +0200 Concept beleid oplaadinfrastructuur ter inzage https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/concept-beleid-oplaadinfrastructuur-ter-inzage-94.html De gemeente heeft besloten om beleid en beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in Hillegom op te stellen.  Het concept beleid en bijbehorende beleidsregels liggen ter inzage op het gemeentehuis van Hillegom van woensdag 29 augustus tot en met 10 oktober 2018. 

Reactie geven

Wilt u een reactie op het beleid en de beleidsregels geven? Stuur vòòr 11 oktober een brief aan:

 • Het college van Burgemeester & Wethouders
 • t.a.v. Mirjam Piepenbrink
 • Postbus 32
 • 2180 AA Hillegom
]]>
news-89 Tue, 21 Aug 2018 13:18:29 +0200 Hillegom doet mee aan de Duurzame Huizen Route https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hillegom-doet-mee-aan-de-duurzame-huizen-route-89.html Op zaterdag 3 en 10 november 2018 openen eigenaren van duurzame woningen hun deuren om hun ervaringen op het gebied van verduurzaming te delen De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar huiseigenaren zich het hele jaar door kunnen oriënteren op duurzaam wonen. Op zaterdag 3 en 10 november 2018 is de Duurzame Huizen Route. Huiseigenaren van duurzame woningen openen hun deuren en delen hun kennis en ervaringen. Mooie voorbeelden voor mensen die zelf ook aan de slag willen met het verduurzamen van hun woning. Gemeente Hillegom ondersteunt dit initiatief en moedigt inwoners graag aan om hun woning open te stellen.

Gemeente Hillegom ondersteunt de Duurzame Huizen Route om samen met de huiseigenaren steeds meer mensen te informeren over de voordelen van duurzaam wonen. Wethouder Karin Hoekstra: “Het zou mooi zijn als inwoners met duurzame woningen in Hillegom deze open willen stellen tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Zo kunnen zij hun ervaringen delen en andere inwoners inspireren om aan de slag te gaan met energiezuinig wonen. Het is de kans om te laten zien dat comfortabel wonen en energiezuinig wonen goed samengaan. Een kans om in gesprek te gaan met mensen die hun huis ook willen verduurzamen maar nog huiverig zijn vanwege het kostenplaatje. Een kans om met elkaar bij te dragen aan een duurzamer Hillegom.”

Uit de enquête van de Duurzame Huizen Route blijkt dat veel bezoekers aan de slag gaan. “Elk verhaal is uniek en helpt je op weg om je eigen huis duurzamer te maken,” reageert een enthousiaste bezoeker.

Meld uw duurzame huis aan!

De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar duurzame huizen in Hillegom. Ervaringen met isolatie, warmtepomp, zonneboiler, gebruik van natuurlijke materialen of een geheel energiezuinige woning; elke ervaring telt. Een ervaringsverhaal van een huiseigenaar brengt duurzaamheid dichterbij en helpt anderen op weg. Iedereen die kennis wil delen, kan zijn huis aanmelden via de website van de Duurzame Huizen Route. Huiseigenaren die meedoen op zaterdag 3 en 10 november ontvangen als blijk van waardering een bedankje en maken kans op een weekend weg.

Verkiezing duurzaamste huis van Nederland

Nieuw dit jaar zijn de verkiezingen van het ‘Duurzaamste Huis van Nederland’. Huiseigenaren maken daarmee kans om hun huis tot het 'leukste, beste, meest innovatieve en duurzaamste huis' van Nederland uit te laten roepen. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Tot en met 30 september kunnen huiseigenaren hun woning opgeven om kans te maken op deze prestigieuze titel. Meer informatie vindt u op de website van de Duurzame Huizen Route

]]>
news-81 Thu, 09 Aug 2018 17:43:49 +0200 Leidsevaart gestremd voor doorgaande recreatievaart https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/nieuws-2018/rijnland-neemt-extra-maatregelen-om-verzilting-te-beperken Om de droogte en de verzilting van het water in de bollenstreek te beperken, heeft Rijnland de Leidsevaart ter hoogte van Heemstede gestremd news-71 Tue, 31 Jul 2018 18:21:45 +0200 Nieuw gedicht van dorpsdichter Paul Venderbosch https://www.hillegom.nl/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-en-evenementen/cultuur/dorpsdichter-hillegom.html#c2065 'Vlinder' - het nieuwste gedicht van de Hillegomse dorpsdichter Paul Venderbosch news-69 Tue, 31 Jul 2018 14:27:11 +0200 Langer thuis wonen door de zorgserre https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/langer-thuis-wonen-door-de-zorgserre-69.html De zorgserre is bedoeld om iemand die verzorging nodig heeft langer thuis te laten (in)wonen. U kunt deze modelwoning-zorgserre bekijken in Sassenheim. Een kijkje nemen?

Woonstichting Vooruitgang heeft de woning aan de Hyacintenstraat in Sassenheim beschikbaar gesteld als modelwoning.

Ook inwoners uit Hillegom zijn hier van harte welkom! 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Teylingen.

]]>
news-63 Mon, 30 Jul 2018 13:17:52 +0200 Losliggende tegels op een fietspad? Meld het via Fixi! https://www.fixi.nl Door de langdurige warmte en droogte gaan sommige tegels van fietspaden los liggen. Komt u een gevaarlijke situatie tegen? Meld het via Fixi.nl! news-62 Wed, 25 Jul 2018 13:54:00 +0200 Verras uw mantelzorger https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verras-uw-mantelzorger-62.html Krijgt u vanwege een ziekte of handicap langdurige zorg van een familielid, vriend of kennis die daar niets voor betaald krijgt? Vraag dan een mantelzorgcompliment voor diegene aan als blijk van waardering! Het gaat om een VVV-bon van € 100,-. U vindt het aanvraagformulier met informatie over de voorwaarden op de website van Welzijnskompas.
Als het u zelf niet lukt om het aanvraagformulier in te vullen, dan mag de mantelzorger dat ook doen. U kunt het compliment aanvragen tot 1 november.

]]>
Algemeen
news-59 Mon, 23 Jul 2018 16:26:52 +0200 Aanhoudende hitte verwacht https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/aanhoudende-hitte-verwacht-59.html Deze hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid van ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Neem maatregelen tegen uitdroging en oververhitting Het KNMI verwacht een periode met aanhoudende hitte. Deze hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid, vooral voor ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die sociaal geïsoleerd zijn.

24 juli: code oranje, zie www.knmi.nl

Neem daarom maatregelen tegen uitdroging en oververhitting

 • Drink voldoende: Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft. U drinkt te weinig als u minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Bedenk dat u ook ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Matig het gebruik van alcohol.
   
  Tip: Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.
   
 • Houd uzelf koel: Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning, vooral  in de middag (tussen 12 en 16 uur).
   
 • Tip: Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw boodschappen of wandeling. Neem een (voeten)bad of douche. Zoek verkoeling onder een boom of bij water en slaap niet onder een te warme deken.
   
 • Houd uw woning koel: Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten.
   
  Tip: Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends.
   
 • Zorg voor elkaar: Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die misschien uw hulp kunnen gebruiken. Dat geldt des te meer tijdens de vakantieperiode, wanneer familieleden en verzorgenden weg kunnen zijn.
   
 • Tip: Let extra op elkaar bij warm weer en steek een helpende hand toe.
   

Zie ook ggdhm.nl/thema-s/item/zomer/hitte 

]]>
news-54 Tue, 17 Jul 2018 17:09:02 +0200 Technisch probleem bij klein aantal reisdocumenten https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2018/07/12/technisch-probleem-in-productieproces-reisdocumenten Bij 1% van de recent geproduceerde paspoorten is een kleine fout opgetreden. De houders van de paspoorten, die gewoon geldig zijn, hebben een brief ontvangen. news-44 Thu, 12 Jul 2018 11:29:06 +0200 Hillegom trots op mantelzorgvriendelijke organisaties https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hillegom-trots-op-mantelzorgvriendelijke-organisaties-44.html Het Fioretti College Teylingen en Welzijnskompas gaan aan de slag met het actief ondersteunen van medewerkers die intensief voor iemand zorgen. Uitgangspunt daarbij is een goede balans tussen werk en de mantelzorg. Mede namens wethouder van Trigt reikten wethouders Langeveld (Lisse) en van Kempen (Teylingen) op dinsdag 11 juli de startsleutel uit voor dit traject.  

 

De wethouders bezochten samen met wethouder Fles (Noordwijk) zorgorganisatie ’s Heeren Loo in Noordwijk om met werkgevers en werkende mantelzorgers in gesprek te gaan over het combineren van werk en mantelzorg. Het werkbezoek vond plaats in het kader van het Bollenstreekbrede project Mantelzorg werkt! in gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen.

 

Werk-mantelzorgbalans

In het project worden werkgevers geïnformeerd en ondersteund om hun werkende mantelzorgers te informeren en te helpen bij het realiseren van een goede werk-mantelzorgbalans. Door hieraan invulling te geven, verdienen werkgevers de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ die is geïnitieerd door de ministeries van VWS en SZW. De gemeenten faciliteren de werkgevers door hen kosteloos expertise, advies en ondersteuning aan te bieden van stichting Werk&Mantelzorg.

 

Druk op mantelzorger neemt toe

“Wij zijn blij met dit initiatief van de gemeenten om samen met werkgevers te kijken hoe werk en mantelzorg nu en in de toekomst gecombineerd kan worden. In de zorg is al ruim 1 op de 4 werknemers mantelzorger. De vraag naar mantelzorg en daarmee ook de druk op werkende mantelzorgers zal alleen maar toenemen. Met elkaar hierover het gesprek aangaan is een goed begin”, aldus Joop Hol, directeur van ’s Heeren Loo.

 

Naast de organisaties uit Hillegom en ’s Heeren Loo doen ook andere organisatie mee met het project Mantelzorg werkt!: Azzurro, Dirk, Groot Hoogwaak, Zwembad BinnenZee, Broekhof, De Kindervilla, Het Raamwerk, Akzo Nobel, Welzijn Teylingen, Gondheidscentrum Wantveld en Huis ter Duin. Gezamenlijk bereiken zij met het project meer dan 6000 medewerkers. Meerdere van bovengenoemde organisaties waren bij het werkbezoek aanwezig.

 

Scheiding werk-privé vervaagt
Margreet Woessner, stichting Werk&Mantelzorg: ‘Werk en privé worden steeds minder gescheiden werelden. De gemeenten in de Bollenstreek pakken met dit project een actieve rol om werkende mantelzorgers en hun werkgevers te ondersteunen en de combinatie werk en mantelzorg vanzelfsprekend te maken. Gelukkig zien steeds meer werkgevers dat iemands thuissituatie van invloed is op goed werken. Mantelzorgvriendelijk werken levert een win-win situatie op voor zowel werkgever als werknemer.’

 

Werk en  mantelzorg

Mantelzorg (langdurige en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste) wordt steeds belangrijker. Op dit moment is 1 op de 5 werknemers in Nederland mantelzorger (SCP, 2017). In de zorg verleent 1 op de 4 werknemers naast hun baan mantelzorg. De komende tien jaar zal het aantal mantelzorgers waarschijnlijk verdubbelen.

In Nederland hebben meer dan 300 koplopers al de Erkenning  ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen.

Ondersteuning vanuit gemeenten
De gemeenten bieden de burgers diverse ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van mantelzorg. Voor meer informatie: In Noordwijk: www.welzijnnoordwijk.nl  | In Noordwijkerhout: www.noordwijkerhout.nl/mantelzorg  | In Hillegom: www.hillegom.nl/zorg en welzijnskompas.nl/mantelzorg/  | In Lisse: www.lokaalloketlisse.nl/ en welzijnskompas.nl/mantelzorg/  | In Teylingen: www.teylingen.nl/zorg en welzijnteylingen.nl/

]]>
news-37 Mon, 09 Jul 2018 09:58:11 +0200 Wielerdag Nederlandse Gemeenten in Bollenstreek https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wielerdag-nederlandse-gemeenten-in-bollenstreek-37.html De gemeenten Hillegom en Lisse organiseren dit jaar op 31 augustus de jaarlijkse Wielerdag Nederlandse Gemeenten. Op vrijdag 31 augustus verzamelen de Nederlandse colleges en gemeentesecretarissen zich in Hillegom en Lisse voor het jaarlijkse fietsevenement. 
De organisatie van dit evenement is in handen van De RTV Bollenstreek. 

Burgemeester Arie van Erk (Hillegom) en gemeentesecretaris Jan Schellevis (Lisse) wonnen vorig jaar het kampioenschap en organiseren daarom de editie 2018. De Wielerdag, voorheen Burgemeestersfietsdag kent een mooie traditie als gezellig en sportief fietsevenement.

Met de deelname van ook wethouders en secretarissen is de Wielerdag Nederlandse Gemeenten geworden tot DE graadmeter voor fietsminnende bestuurders van Nederland.

Kopje van Bloemendaal
Er gaan twee routes in een rustig tempo dwars door de Bollenstreek en de duinen met een stop in het hart van Hillegom. De inrijdroute van 60 km route kent als letterlijk hoogtepunt het ‘Kopje van Bloemendaal’, de 43 meter hoge duintop, die elke wielrenner bedwongen moet hebben!
De recreatieve route is ongeveer 30 km.

NK Wielrennen
Aan het einde van de middag is het NK Wielrennen voor burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen en barst de strijd los op de wielerbaan van De RTV Bollenstreek in Lisse.

]]>
news-2 Thu, 05 Jul 2018 11:06:00 +0200 Speeltuin ’t Zand weer in gebruik https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/speeltuin-t-zand-weer-in-gebruik-2.html Op maandag 25 juni hebben wij de onderzoeksresultaten ontvangen van het extra uitgebreide bodemonderzoek. Op vrijdagmiddag 29 juni 2018 hebben wij alle onderzoeken en onze vervolgstappen besproken met een bewonersafvaardiging van de wijk ’t Zand. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst West-Holland en de GGD aanwezig. Hoeveelheid asbest ruim onder de norm

Uit het onderzoek blijkt dat de gevonden hoeveelheden asbest zeer ruim liggen onder de norm (0,5 mg/kg t.o.v. norm 100 mg/kg).

Speeltuin kan gebruikt worden

Uit het eindadvies van de Omgevingsdienst blijkt, dat de uitkomsten van de onderzoeken geen aanleiding zijn verder acties te ondernemen. Het speelterrein kan weer gebruikt worden.

Goede grasmat in de speeltuin

Los van de onderzoeken naar asbesthoudend materiaal in de bodem, vragen bewoners van de wijk ’t Zand al langere tijd naar een betere kwaliteit van het speeloppervlak. Dit is op 29 juni met een afvaardiging van bewoners van de wijk besproken. De gemeente brengt hier graag verbetering in aan. Gedurende de zomer zijn hierover gesprekken met de afvaardiging van bewoners en specialisten op dit gebied.

Helaas starten de werkzaamheden aan het eind van de zomer, omdat de grasmat qua weersomstandigheden dan de beste kans van slagen heeft. Inwoners ontvangen hierover nader bericht.

Vragen over de volksgezondheid

In eerdere brieven bent zijn bewoners geïnformeerd over de gezondheidsaspecten ten aanzien van de kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal die gevonden is. Hier is ook met de bewonersafvaardiging over gesproken. Wanneer u aanvullende informatie wenst, dan kunt u die vinden op https://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Asbest

 

]]>
Algemeen Hillegom
news-30 Tue, 03 Jul 2018 09:26:53 +0200 Burgerpanel Hillegom http://www.burgerpanelhillegom.nl U woont hopelijk met veel plezier in Hillegom. Ziet u zaken binnen ons dorp die naar uw mening beter of anders aangepakt kunnen worden? Via het burgerpanel kunt u een bijdrage leveren. De gemeente Hillegom werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers.  De gemeente maakt plannen over uw woonomgeving en biedt u allerlei diensten aan. Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze inwoners daarvan vinden.  Wij stellen de mening zeer op prijs. Word daarom lid van het Burgerpanel Hillegom en denk met ons mee.

 

Meer informatie en lid worden

]]>
Algemeen Hillegom
news-26 Mon, 02 Jul 2018 15:53:23 +0200 Meld problemen met Fixi https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/meld-problemen-met-fixi-26.html Paaltje dat scheef staat? Kuil in de weg? Kapotte lantaarnpaal of vuildump? Meld het vanaf 1 juli eenvoudig en snel via Fixi. Van Verbeterdebuurt naar Fixi

Vanaf 1 juli kunt u eenvoudig een melding doen via Fixi. Dit systeem vervangt het huidige systeem Verbeterdebuurt. De werkwijze van Fixi is nagenoeg gelijk aan Verbeterdebuurt. U kunt een melding doen via www.fixi.nl of via de Fixi-app. Een voordeel van Fixi is dat inwoners tussentijds reacties kunnen plaatsen wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn over de melding. De Fixi meldingen worden direct doorgegeven aan de onderhoudsdienst. Met de overgang naar Fixi werken de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen met hetzelfde systeem.

 

Hoe werkt het?

Ga naar www.fixi.nl of download de app op uw telefoon en maak daarmee de melding. Na het doen van uw melding houdt Fixi u op de hoogte van de vervolgstappen die de gemeente neemt. Zo maken we uw buurt samen nog beter. De Fixi-app voor telefoon en tablet is beschikbaar voor de besturingssystemen iOS (Apple) en Android.

 

Uw gegevens

Om de melding te kunnen afhandelen, vragen we u om uw naam, e-mailadres of telefoonnummer in te vullen. Zo kunnen we u op de hoogte houden van de afhandeling van de melding via berichten in de app of via e-mail. Ook kunt u een account aanmaken en dit koppelen aan uw Facebook-, Google+ of e-mailaccount.

De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor de afhandeling van de melding. Eventueel kunnen we contact met u opnemen als we een toelichting van u willen.

 

Werkwijze vanaf 1 juli

 • Ga naar www.fixi.nl  (direct of via deze site) of open de app.
 • Selecteer de locatie
 • Maak (eventueel) een foto
 • Kies de soort melding
 • Vul de details in
 • Vul uw naam, telefoonnummer of e-mailadres en straatnaam in
 • Klik op Melden
 • De melding wordt naar de gemeente gestuurd

U blijft op de hoogte van uw melding via de app met pushberichten of via e-mail. Hierbij krijgt u berichten wanneer de status van uw melding verandert of de gemeente een reactie plaatst.

 

]]>
Algemeen Hillegom
news-28 Mon, 02 Jul 2018 15:34:00 +0200 Hillegom opgelucht over voorstel tracé Duinpolderweg https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hillegom-opgelucht-over-voorstel-trace-duinpolderweg-28.html Het college van Hillegom is opgelucht, dat Gedeputeerde Staten op 26 juni 2018 aan Provinciale Staten voorstelt om het definitieve tracé Duinpolderweg te verschuiven naar de noordkant van de Oosteindervaart. De gemeenteraad van Hillegom heeft in haar zienswijze dit tracé (middenvariant) bepleit en vindt dit een veel betere keuze voor met name de leefbaarheid in Hillegom. Wel heeft de aanleg van de Duinpolderweg ook schaduwkanten. De nieuwe weg zal dan ook zo goed mogelijk in het landschap ingepast moeten worden. Hillegom zal bij de provincies benadrukken om de belanghebbenden zoals inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur in een vroeg stadium bij het ontwerpproces en de planvorming te betrekken. De vastgestelde Omgevingsvisie Hillegom 2030 is hiervoor leidend. 

Het college is op dit moment geen voorstander van het doortrekken van de Duinpolderweg (N208 naar N206), maar begrijpt het standpunt van Gedeputeerde Staten. De planologische reservering van dit gebied is dan een feit en biedt duidelijkheid voor de bewoners en ondernemers in dit gebied.

www.noord-holland.nl/Duinpolderweg 

]]>
Algemeen Hillegom
news-51 Sun, 01 Jul 2018 16:20:00 +0200 Werkzaamheden N208 https://www.hillegom.nl/n208.html Werkzaamheden aan kabels en leidingen en de latere asfalteringswerkzaamheden duren tot begin 2019 Wegwerkzaamheden Hillegom news-29 Fri, 29 Jun 2018 15:39:00 +0200 Lars Flinkerbusch directeur en bestuurder van stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lars-flinkerbusch-directeur-en-bestuurder-van-stichting-economic-board-duin-en-bollenstreek-29.html Per 1 september start Lars Flinkerbusch als directeur en bestuurder van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek. Flinkerbusch volgt hiermee Marco van Lente op, die de afgelopen maanden deze functie ad interim heeft vervuld. Flinkerbusch verlaat Maastricht Marketing, waar hij ruim 3,5 jaar als directeur en bestuurder verantwoordelijk was voor de gebiedsstrategie ‘Re-inventing Good Life’. Lars Flinkerbusch is sinds begin 2015 algemeen directeur van Maastricht Marketing, bestuurder van Maastricht Convention Bureau en samen met Universiteit, Gemeente en bedrijfsleven initiator van Maastricht Brand Partners.

In Maastricht heeft Flinkerbusch onder meer de transitie van een grote traditionele VVV naar een slagvaardige en toekomstgerichte marketingorganisatie met eigen exploitaties gerealiseerd.
Tussen 2011 en 2014 heeft Lars leidinggegeven aan de publiek-private samenwerking Westland Marketing, waarbij hij tevens verantwoordelijk was voor een arbeidsmarktcampagne. 
Tot maart 2011 was Lars directeur van Noordwijk Marketing. Lars heeft het Noordwijk Regio Congresbureau en VVV Noordwijk/Holland Rijnland gereorganiseerd tot één organisatie.

Jan Bout, voorzitter Raad van Toezicht Economic Board Duin- en Bollenstreek: "Wij zijn zeer verheugd dat Lars zich wil inzetten voor de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. Hij is een verbinder die weet wat nodig is om publieke en private partijen samen te laten werken aan de ontwikkeling van de Duin- en Bollenstreek. Lars kent de streek goed en kan hierdoor waarschijnlijk snel resultaten boeken. Wij zien uit naar een succesvolle samenwerking”.

Lars Flinkerbusch: "Ik ben verheugd dat ik een belangrijke bijdrage mag leveren aan de economie en de samenleving in de Duin- en Bollenstreek. Ik ga de Mestreechter Geis enorm missen maar ga samen met weer nieuwe partners vol overgave werken aan het versterken en stimuleren van de samenwerking in de sectoren Greenport, Toerisme, Zorg en Space / Tech. Ik zie ernaar uit om mijn opgebouwde kennis en ervaring in te zetten in deze prachtige en kansrijke regio."

]]>
Algemeen Hillegom
news-35 Fri, 29 Jun 2018 15:34:00 +0200 Nieuwe website voor de gemeente Hillegom https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuwe-website-voor-de-gemeente-hillegom-35.html Met ingang van 4 juli heeft de gemeente Hillegom een nieuwe website. De teksten zijn beter leesbaar. Verder is de gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en toegankelijkheid verbeterd. Bij de inrichting van de gemeentelijke website is gekeken waar bezoekers voor naar de website komen. De statistieken en het zoekgedrag op de huidige website hebben hierin een rol gespeeld.

Eind juni is de nieuwe website door leden van het burgerpanel Hillegom getest op gebruiksvriendelijkheid. Inwoners zijn bovengemiddeld tevreden en geven de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe website een 8!

 

Met de komst van de nieuwe website kan de gemeente beter en sneller inspelen op de informatiebehoefte van de inwoners.

]]>