Gemeente Hillegom: Nieuwsberichten https://www.hillegom.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Hillegom nl Gemeente Hillegom Wed, 24 Apr 2019 18:56:58 +0200 Wed, 24 Apr 2019 18:56:58 +0200 news-422 Fri, 10 May 2019 16:11:00 +0200 Renovatie speelplek aan de Molenlaan 2 https://www.hillegom.nl/spelen.html Denk mee over de nieuwe inrichting en vul de enquête (t/m 19 mei) in! news-439 Sat, 04 May 2019 16:06:00 +0200 Programma Dodenherdenking 4 mei https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/programma-dodenherdenking-4-mei-439.html In Hillegom vindt in de Maartenskerk en in het Molenduin aan de Wilhelminalaan de herdenking plaats. U bent van harte welkom deze bij te wonen. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we diegenen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredemissies zijn omgekomen. 

 • 19.00 - 19.25 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de Maartenskerk
 • 19.25 - 19.45 uur: Stille tocht
 • 19.45 – 20.15 uur: Vervolg herdenkingsbijeenkomst in het Molenduin
 • 20.15 uur             : Defilé met krans- en bloemenlegging
   
]]>
news-425 Sat, 27 Apr 2019 16:31:00 +0200 Milieustraat gesloten op 27 april (Koningsdag) https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/milieustraat-gesloten-op-27-april-koningsdag-425.html Op zaterdag 27 april (Koningsdag) in de milieustraat gesloten news-440 Wed, 24 Apr 2019 13:31:24 +0200 Nieuws asfalt voor Van Meerbeekstraat https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuws-asfalt-voor-van-meerbeekstraat-440.html Op maandag 27 en dinsdag 28 mei is de Van Meerbeekstraat volledig afgesloten omdat het asfalt vervangen wordt Wegafsluiting Van Meerbeekstraat

Op 27 en 28 mei 2019 aanstaande wordt de Van Meerbeekstraat tussen de Raadhuisstraat en de Hofstraat voor het verkeer afgesloten. De afsluiting geldt niet voor voetgangers.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het huidige asfalt laag en het opnieuw aanbrengen van een asfalt laag van ongeveer 4 cm. Daarna wordt het voetpad hersteld. 

 

Bereikbaarheid

De Van Meerbeekstraat is tijdens 27 en 28 mei volledig afgesloten. Het doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid via de Raadhuisstraat.

 

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden in de Van Meerbeekstraat starten op 20 mei en zijn gereed op 28 mei. De asfalteerwerkzaamheden zijn wel weersafhankelijk. Bij slecht weer kan de datum opschuiven.

 

Contact

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de heer Paul Zierikzee of Kitty Pijnaker van het Team Beheer Buitenruimte, telefoonnummer 14 0252.

]]>
Wegwerkzaamheden Hillegom
news-435 Fri, 19 Apr 2019 16:50:51 +0200 40 Extra woningen in plan Ringoevers https://www.hillegom.nl/inwoners-en-ondernemers/bouwen-en-wonen/ringoevers.html In de laatste fasen van het geliefde plan Ringoevers worden 40 extra woningen gebouwd. news-427 Wed, 17 Apr 2019 17:29:59 +0200 Drie bijenhotels voor Hillegom https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/drie-bijenhotels-voor-hillegom-427.html Op woensdag 17 april is het eerste bijenhotel geopend bij de rotonde Wilhelminalaan-Van den Endelaan Wethouder Jan van Rijn en Hannie Korthof van Omgevingsdienst West-Holland openden een van drie nieuwe zogenaamde bijenhotels. Dit vond plaats bij de rotonde Wilhelminalaan-Van den Endelaan. De andere twee hotels zijn inmiddels op andere rotondes in Hillegom geplaatst. De opening is een gevolg van de regionale samenwerking via de organisatie Groene Cirkel Bijenlandschap. De gemeente Hillegom en de andere bollenstreekgemeenten hebben zich aangesloten bij deze regionale samenwerking.

Bloemrijke verbindingen

De partners van Bijenlandschap hebben afgesproken om zich in te spannen voor het terugdringen van de achteruitgang van de wilde bij en van de wintersterfte bij de honingbij. De partners doen dit door een netwerk van bloemrijke verbindingen te maken met voldoende voedsel en nestgelegenheid, en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen. Zo wordt tegelijkertijd het landschap aantrekkelijker en kleurrijker.

Biodiversiteit

Wethouder Jan van Rijn: “Biodiversiteit vinden we in onze gemeente erg belangrijk en we willen daarom meewerken aan de missie van Groene Cirkel Bijenlandschap. Naast het plaatsen van de bijenhotels zetten we ons de komende jaren daarom gezamenlijk in voor onder andere bloemrijke bermen. Zowel onze inwoners als toeristen kunnen hiervan genieten.”

Waarom een bijenlandschap?

Bijen zijn nodig voor bestuiving. De gemeente Hillegom zet zich in voor een goed bijenlandschap in de regio. Hiervoor zijn bijen nodig in zowel de bebouwde gebieden in de dorpen en steden, als in het buitengebied. Samen met de partners van de Groene Cirkel Bijenlandschap onderneemt de gemeente verschillende acties voor (wilde) bijen en andere bestuivers. Het creëren van voldoende voedsel en nestgelegenheid is hierbij belangrijk. Dit kan worden gedaan door het realiseren van een bijenvriendelijke inrichting en beheer van het openbare groen. Het resultaat is dat we gezamenlijk zorgen voor aantrekkelijke dorpen, steden en een mooi buitengebied.

Iedereen kan bijdragen

Van een balkon of geveltuin maak je ook thuis zó een bijenparadijs. Echt zoden aan de dijk zet het wanneer meerdere partijen samenwerken en hun tuin of terrein bijvriendelijker maken. Zo kan een regionaal netwerk voor bijen, hommels en zweefvliegen ontstaan. Een landschap dat bestuiving verzekert én zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving. Iedereen kan op deze manier een schakel in dit netwerk worden en bijdragen aan het bijenlandschap in de regio.

]]>
news-421 Sat, 13 Apr 2019 00:08:31 +0200 Intentie-overeenkomst ‘Heerlijk Hillegom' ondertekend https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/intentie-overeenkomst-heerlijk-hillegom-ondertekend-421.html Met deze ondertekening op woensdag 10 april slaan de ondernemers en Hillegom de handen ineen Ondernemers en gemeente kwamen eind vorig jaar bij elkaar en vonden elkaar op thema’s als ondernemersklimaat, werk en inkomen, duurzaamheid, (digitale) bereikbaarheid, gezondheid en gezamenlijke promotie. Enkele concrete initiatieven zijn bijvoorbeeld een mogelijke Hillegom Run en onderzoeken van een betere digitale bereikbaarheid met Hillecom Valley. In mei komen ondernemers en gemeente bij elkaar om na te denken over de opgave in de energietransitie en onlangs sloten beiden ook een sportakkoord.

Het voltallige college van B&W en het bestuur van IRH waren aanwezig bij Chocolaterie Pierre. Een belangrijk moment volgens wethouder Jan van Rijn, want ondernemers en gemeente hebben elkaar nodig.

‘Hillegom is een prachtig dorp dat gebaat is bij een stevig antwoord op opgaven als de energietransitie en voldoende personeel voor ondernemers en banen voor Hillegommers. Dat is in het belang van onze bedrijven, en past bij de ambities van de gemeente. Daarom slaan we de handen ineen,’ aldus wethouder van Rijn.

Ook de voorzitter van IRH, Marieke Kleiss-Noordermeer is blij met de geïntensiveerde samenwerking met de gemeente: ‘InitiatiefRijk Hillegom kent een lange traditie als het gaat om zich in te spannen voor een goed ondernemersklimaat, en dit combineren met een aantrekkelijk dorp. We kijken ernaar uit om de doelstellingen die onze achterban en de gemeente delen, samen te verwezenlijken.’ 

]]>
news-419 Fri, 12 Apr 2019 13:13:56 +0200 Werkbezoek aan techbedrijven door raads- en collegeleden https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/werkbezoek-aan-techbedrijven-door-raads-en-collegeleden-419.html Aanleiding is het Techniekpact, een gezamelijk initiatief om het techniekonderwijs te verbeteren Op woensdag 10 april bracht een aantal raads- en collegeleden een werkbezoek aan 3 techbedrijven op het gebied van digitalisering en automatisering in Hillegom en Lisse: Joheco Automatisering, DitisABC en Sercom. 

Aanleiding voor het werkbezoek is het Techniekpact. Regio Bollenstreek-Noord en Haarlemmermeer werken hierin samen aan de structurele verbetering van het techniekonderwijs en het beter laten aansluiten hiervan op de arbeidsmarkt. 

De bedrijven zorgden voor een gastvrij onthaal en inspirerende rondleidingen.

]]>
news-417 Thu, 11 Apr 2019 21:04:21 +0200 Blootstelling omwonenden aan bestrijdingsmiddelen: resultaten onderzoek bekend https://www.hillegom.nl/inwoners-en-ondernemers/actueel/blootstelling-omwonenden-aan-bestrijdingsmiddelen-resultaten-onderzoek-bekend.html Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzoek uitgevoerd in hoeverre omwonenden van bollenvelden zijn blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen news-409 Tue, 02 Apr 2019 16:45:01 +0200 Voortgang Vossepolder https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/voortgang-vossepolder-409.html Er is een nieuwe nieuwsbrief uit! Binnenkort wordt de oude manage gesloopt en kan er gestart worden met de volgende fase van woningbouw in de Vossepolder.

Bouwfonds Property Development gaat de woningen in de deelplannen 3, 4 en 5 bouwen. Deze woningen en appartementen komen naar verwachting medio dit jaar in de verkoop.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande nieuwsbrief.

 
Nieuwsbrief 5 (april 2019)

]]>
news-408 Tue, 02 Apr 2019 11:51:31 +0200 Solution wordt multifunctioneel centrum https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/solution-wordt-multifunctioneel-centrum-408.html Wij gaan samen met Welzijnskwartier aan de slag om dit te realiseren en de gemeente wordt weer eigenaar van het gebouw. Het jongerencentrum Solution wordt een multifunctioneel centrum waarin ruimte is voor diverse groepen en waar verbinding tot stand komt tussen sport en bewegen, cultuur, onderwijs en techniek. Wij gaan samen met Welzijnskwartier aan de slag om dit te realiseren en de gemeente wordt weer eigenaar van het gebouw. De raad heeft dit vorige week besloten en het benodigde geld hiervoor beschikbaar gesteld.

Wethouder Fred van Trigt: ‘Door nauw samen te werken met Welzijnskwartier willen we ervoor zorgen dat het een centrum wordt dat diverse doelgroepen faciliteert en aansluit bij de maatschappelijke behoefte. Het is bovendien belangrijk dat jongeren in Hillegom zich er thuis kunnen voelen. We gaan hen dan ook betrekken bij het opknappen van het gebouw. Ik kijk ernaar uit dat we straks een mooi centrum hebben dat voor veel mensen iets kan betekenen en voldoet aan de eisen van deze tijd.’

Het afgelopen jaar is intensief ingezet op de herontwikkeling van het jongerencentrum Solution. Het moet een plek worden die participatie en actief burgerschap aanmoedigt en verbinding faciliteert tussen diverse doelgroepen om de sociale cohesie te bevorderen. In overleg met de betrokken partijen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voor het ontwikkelen van het centrum beter is dat het jongerencentrum weer in bezit komt van de gemeente. We zijn heel blij met de vrijwilligers die zich bijna dertig jaar lang hebben ingezet voor het jongerencentrum.

]]>
news-395 Mon, 25 Mar 2019 18:43:40 +0100 Groen kun je zelf doen! Wissel tegels voor planten https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/groen-kun-je-zelf-doen-wissel-tegels-voor-planten-395.html Kom 4, 5, 6 (en 7) april tuintegels of -stenen ruilen voor gratis planten! Op 4, 5, 6 (en 7) april kunnen inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen maximaal 5 tuintegels of -stenen inwisselen voor 3 plantjes bij de deelnemende tuincentra in deze gemeenten. Met deze actie willen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk samen met ‘De Groene Uitdaging’ en Groei&Bloei inwoners stimuleren om hun tuin te vergroenen, onder het motto: Groen kun je zelf doen!

Tuintegels en -stenen eruit, planten erin

De landelijke campagne Operatie Steenbreek stimuleert inwoners om de omgeving waar ze wonen aangenamer en groener te maken. Groene tuinen zorgen voor een betere leefomgeving voor mens en dier, door:

 • Waterberging: in een groene tuin krijgt regenwater de kans het grondwater aan te vullen en voorkom je wateroverlast bij hevige hoosbuien.
 • Natuur: in een groene tuin vinden vogels, vlinders, bijen en andere insecten en dieren beschutting en voedsel.
 • Hittebestrijding: het wordt steeds warmer, een groene tuin zorgt voor verkoeling en voorkomt 'hittestress'.
 • Fijnstof: in een groene tuin wordt het fijnstof door het groen opgevangen, waardoor de lucht schoner blijft.

 

Kom 4,5, 6 (en 7) april tuintegels of -stenen ruilen voor gratis planten!

Inwoners die willen meedoen aan de actie, kunnen maximaal vijf tuintegels of -stenen uit hun tuin inleveren bij een van de aangesloten tuincentra in hun gemeente. Zij krijgen in ruil hiervoor drie planten cadeau. Hierbij geldt op = op.

Tuintegels of -stenen inleveren in:

Gemeente Hillegom bij:

 • Hoveniersbedrijf Rens de Rooij, Noorder Leidsevaart 11. Op 4,5 en 6 april tussen 10.00 uur en 15.00 uur kunnen inwoners maximaal vijf tuintegels of -stenen inleveren en hiervoor drie gratis planten ontvangen. Bovendien maken bezoekers ook nog eens kans op een gratis tuinadvies t.w.v. 450,- door hun naam en adres achter te laten wanneer ze stenen komen inleveren. Er staat ook voor elke bezoeker een tasje met informatie klaar voor de diervriendelijke tuin.
   
 • Tuincentrum de Oosteinde, Zandlaan 22. Op 4, 5, 6 en 7 april kunnen inwoners tijdens openingstijden terecht om maximaal vijf tuintegels of -stenen in te leveren en drie gratis planten op te halen. Als extraatje geeft het tuincentrum een pakje bijen- of vlindervriendelijke bloemzaden mee om je tuin nog aantrekkelijker te maken voor de bijen en vlinders.


Gemeente Lisse bij:

 • Tuincentrum Overvecht, Heereweg 350.  Op 4,5,6 en 7 april kunnen inwoners hier maximaal vijf tuintegels of -stenen inleveren en drie gratis planten ophalen.


Gemeente Teylingen bij:

 • Tuincentrum TuineXtra, Van Berckelweg 51 in Noordwijk. Op 4, 5, 6 en 7 april kunnen inwoners tijdens openingstijden terecht om maximaal vijf tuintegels of -stenen in te leveren en drie gratis planten op te halen.
   

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.degroeneuitdaging.nl en volg de Facebookpagina @DGUBollenstreek.

]]>
news-391 Mon, 25 Mar 2019 10:01:41 +0100 Gratis compost als beloning voor scheiden gft https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gratis-compost-als-beloning-voor-scheiden-gft-391.html Op zaterdag 30 maart kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur gratis vier zakken compost ophalen bij de Milieustraat, Marconistraat 16 in Hillegom. Met deze actie bedankt de gemeente inwoners voor hun ingeleverde groente-, fruit- en tuinafval (gft). Inwoners krijgen het ingezamelde afval nu terug in de vorm van compost. Gratis vier compostzakken, op is op!

Op vertoon van uw legitimatiebewijs kunt u per huishouden gratis vier zakken compost ophalen. Het aantal zakken is beperkt, waarbij geldt op is op.

GFT scheiden begin van iets moois

Het scheiden van GFT is letterlijk het begin van iets moois; het levert goede kwaliteit compost dat de bodem van (moes)tuinen energie geeft. Het is een natuurlijke bodemverbeteraar, die de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze stimuleert. Het zorgt daarnaast voor de waterhuishouding en een natuurlijke balans in de bodem.

Rondleiding in de Groene Energiefabriek

Naast het ophalen van compost kunt u op de Compostdag ook zelf zien hoe GFT in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout 100% wordt gerecycled tot zes nuttige producten. Rondleiders laten geïnteresseerden in een half uur het hele proces van groenafval tot groene producten zien.
De rondleidingen vinden doorlopend plaats van 9.00 tot 14.00 uur bij Meerlanden aan de Aarbergerweg 41 in Rijsenhout en zijn geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. De toegang is gratis. Bezoekers kunnen parkeren op het terrein. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de website van Meerlanden.

]]>
news-388 Thu, 21 Mar 2019 16:32:33 +0100 Bekijk de uitslagen van de verkiezingen van de Provinciale Staten en van de waterschapsverkiezingen https://www.hillegom.nl/verkiezingen.html Bron: NOS.nl en gemeente Hillegom news-381 Tue, 19 Mar 2019 09:23:39 +0100 Werkzaamheden Himera en Elsbroekerlaan https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/werkzaamheden-himera-en-elsbroekerlaan-381.html Op de Himera wordt een verkeersdrempel aangelegd en wordt de in-/uitrit bij het kruispunt Himera/Elsbroekerlaan aangepast. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 8 april tot en met maandag 15 april.

Bereikbaarheid

De Himera en het kruispunt Himera/Elsbroekerlaan zijn afgesloten. Van 8 tot en met 15 april kunt u hier niet komen met de auto en fiets. De voetpaden blijven toegankelijk zodat woningen bereikbaar blijven.

Omleiding

Verkeer op de Elsbroekerlaan wordt omgeleid via de Olympiaweg en Hillinenweg. Dit wordt met borden aangegeven. De Garbialaan blijft toegankelijk voor alle verkeer.

Contactpersoon tijdens uitvoering

Bij vragen of opmerkingen over uitvoering of bereikbaarheid neemt u contact op met de heer Wolfswinkel van Meerlanden via awolfswinkel@meerlanden.nl of 0252 - 535 930.

]]>
Wegwerkzaamheden Hillegom
news-380 Tue, 19 Mar 2019 09:19:32 +0100 Hillegom is in gedachten bij Utrecht https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hillegom-is-in-gedachten-bij-utrecht-380.html De vlag voor het gemeentehuis in Hillegom hangt halfstok. Hiermee gedenkt Hillegom, net als in de rest van Nederland de slachtoffers van de vreselijke gebeurtenis op maandag 18 maart in Utrecht.

Burgemeester Arie van Erk: ‘Ook in Hillegom zijn wij in gedachten bij de slachtoffers, hun familie en naasten. Wat het motief van deze afschuwelijke daad ook is geweest, maandag was een zwarte dag voor Utrecht en Nederland. In dit ongeloof en verdriet staan we samen en steunen we elkaar.’
 
Op alle overheidsgebouwen in Nederland hangen de vlaggen halfstok, als eerbetoon aan de slachtoffers
 

]]>
news-373 Sun, 10 Mar 2019 16:44:41 +0100 En de Hangkous is voor… https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/en-de-hangkous-is-voor-373.html Wie verdient volgens u ‘De Hangkous’? Dit unieke, bronzen beeldje is een onderscheiding die wij uitreiken aan mensen die langdurig grote of zeer bijzondere verdiensten hebben verricht of verrichten voor de Hillegomse gemeenschap. Als u zo iemand kent, kunt u diegene voordragen!   

 

Traditiegetrouw reiken we deze onderscheiding tijdens de nieuwjaarsreceptie uit aan de vrijwilliger en mantelzorger van het jaar. Op deze manier spreken we als gemeente onze waardering uit. Maar ook andere vrijwilligers komen dus in aanmerking.

 

Iemand voordragen

U kunt een inwoner van Hillegom het hele jaar door voordragen door een brief te schrijven of mailen aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin vermeldt u:

 • de activiteiten die de persoon verricht en wat deze betekenen voor de Hillegomse gemeenschap
 • hoe lang hij of zij dat al doet
 • hoeveel tijd hij of zij daarmee bezig is per week.

 

Hoe meer aanvragers hoe beter, dus het is goed om anderen te vinden die het college ook aanschrijven over de betreffende persoon. Het college neemt vervolgens een besluit over het wel of niet toekennen van De Hangkous. Het moment van uitreiking wordt in overleg bepaald.

 

Het verschil met een lintje

U kunt ook jaarlijks mensen voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Het verschil met De Hangkous is natuurlijk dat de laatste niets met het koningshuis te maken heeft. Daarnaast gelden er strengere eisen voor het krijgen van een lintje. Zo moet iemand zich bijvoorbeeld minimaal 15 jaar aaneengesloten 6 á 8 uur per week vrijwillig ingezet hebben voor de gemeenschap.  

 

Eerst even contact

Wilt u iemand voordragen voor een onderscheiding? Dan is het altijd goed om eerst even contact op te nemen met de kabinetsmedewerker van de gemeente Hillegom via telefoonnummer 14 0252 of mailadres bestuurssecretariaat@hillegom.nl  Zij helpt u graag op weg en kanbovendien goed inschatten of uw voordracht kans maakt.

]]>
news-371 Mon, 04 Mar 2019 17:31:52 +0100 Ballonnen oplaten? Weet u het zeker? https://www.hillegom.nl/ballonnen.html Het lijkt zo feestelijk, ballonnen oplaten. Maar voor het milieu is het niet feestelijk. news-367 Tue, 26 Feb 2019 15:47:30 +0100 Help de tuinvogels en maak de winnende foto! https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/help-de-tuinvogels-en-maak-de-winnende-foto-367.html [13 maart 2019] De winnaars zijn bekend De winnende foto's zijn bekend: de prijsuitreiking is op 21 maart om 16:30 uur in het gemeentehuis. Dinsdag 13 maart heeft wethouder Jan van Rijn uit de inzendingen de winnaars getrokken. Alle winnaars krijgen een vogelhuisje, dat speciaal voor ons ontworpen door medewerkers van Paspartoe. De winnaar van de 1e prijs krijgt een vogelvriendelijk tuinadvies!

Kijk op onze Facebookpagina voor de foto's!


Maak kans op een vogelhuisje speciaal voor ons ontworpen door medewerkers van Paspartoe, creatief centrum van ’s Heeren Loo. Of win een gratis vogelvriendelijk tuinadvies! 

Vogels in uw tuin zijn niet alleen leuk en gezellig, maar vooral erg nuttig. Ze eten de schadelijke beestjes en insecten uit uw tuin en dragen bij aan een goed ecologisch systeem. Omdat er steeds meer bebouwd wordt, is het voor vogels niet altijd even makkelijk meer om voldoende voedselplekken en natuurlijke schuil- en nestgelegenheid te vinden. Het is daarom prima om de vogels een handje te helpen!

De vogels

De vogelbescherming laat weten dat de vogels vooral behoefte hebben aan biodiverse en vogelvriendelijke tuinen. Een variatie aan gras, bloeiende planten, struiken of bomen helpt veel vogels zodat ze op eigen kracht kunnen leven. En vogels zorgen er op hun beurt weer voor dat zaden verspreid worden. Zo helpen vogels en groene tuinen samen nog harder mee aan een groen Hillegom!

Tips om de vogels een handje te helpen

Met de volgende tips kunt u de vogels een handje helpen en genieten van zoveel mogelijk mooie en gezellige vogeltjes in uw eigen tuin:

 • Hang een nestkastje in uw tuin om in te broeden maar ook om in te slapen. Er zijn verschillende varianten, voor verschillende soorten vogeltjes.
 • Zorg voor gevarieerde vogelvriendelijke beplanting; inheemse planten en struiken, bessen, insecten, een lapje gras en liefst niet al te netjes.
 • Zorg voor voldoende schuilplaatsen in dicht begroeide bosjes of bomen.
 • Zet een waterschaaltje neer, vogels houden van badderen en komen daar drinken.
 • Maak een composthoop om meer insecten aan te trekken, daar zijn ze gek op. 
 • Maak een moestuintje en gebruik vooral geen gif in uw tuin.

Maak de winnende foto!

Maak kans op een vogelhuisje speciaal voor ons ontworpen door medewerkers van Paspartoe, creatief centrum van ’s Heeren Loo. Of win een gratis vogelvriendelijk tuinadvies!

Winnen kan met een mooie, grappige of gezellige foto van een vogel in uw tuin of elders in Hillegom. Wethouder Jan van Rijn trekt uit de inzendingen de drie prijswinnaars.

Meedoen?

U kunt uw mooiste foto tot maandag 11 maart inzenden naar: jamie.deridder@hltsamen.nl o.v.v. fotoactie vogelhuisje.

Spelregels

 • U kunt tot 11 maart 2019 meedoen
 • De prijsvraag is uitsluitend voor inwoners van Hillegom
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
 • De winnaar wordt 14 maart gemaild. En op 21 maart is de prijsuitreiking.
 • Heeft u op 14 maart geen bericht gehad, dan heeft u helaas niet gewonnen.
 • Uw mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Na de actie kunnen de foto’s ingezet worden voor communicatie doeleinde.


Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief om meer tegels uit de tuinen te krijgen en meer planten erin. Meer planten zorgen voor een betere afvoer van het regenwater, een koelere grond (tegen hittestress) en meer biodiversiteit. Meer groen in uw tuin, betekent ook meer vogels. Ook in Hillegom zien we graag meer groen in de tuinen, dus help mee: tegels eruit, planten erin! En wellicht hangt binnenkort ook het winnende vogelhuisje in uw eigen tuin?

]]>
news-360 Fri, 22 Feb 2019 17:42:39 +0100 Meld uw bedrijf aan voor de Duurzaamheidsprijs 2019! https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/meld-uw-bedrijf-aan-voor-de-duurzaamheidsprijs-2019-360.html De inschrijving voor de Duurzaamheidsprijs 2019 is geopend. De Duurzaamheidsprijs is een jaarlijkse prijs die als beloning wordt uitgereikt aan een bedrijf dat een bewuste keuze heeft gemaakt voor een duurzame oplossing in het bedrijfsproces.

 

Inschrijven

Ben je of ken je een duurzame ondernemer? Schrijf je dan in op uiterlijk 14 maart 2019 of nomineer een ander via: www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl.

]]>
news-359 Fri, 22 Feb 2019 13:50:12 +0100 Overlast jongeren aangepakt https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/overlast-jongeren-aangepakt-359.html Een groep jongeren uit de regio en ook in Hillegom maakt zich vermoedelijk schuldig aan het afnemen van geld en goederen van leeftijdsgenoten. De gemeente, politie, het Fioretti College Hillegom en zorgpartners werken structureel nauw samen om onze jongeren goed in beeld te houden en waar nodig in te grijpen. Dankzij deze samenwerking wordt er nu adequaat opgetreden.

Hillegom heeft sinds enkele jaren een effectieve aanpak tegen jeugdoverlast. Een belangrijke basis van deze aanpak is een goed netwerk en nauwe samenwerking tussen verschillende partijen. De laatste weken zorgt een groep jongeren voor ernstige overlast, waarmee zij het veiligheidsgevoel van leeftijdsgenoten aantasten. Uit verschillende hoeken, zoals vanuit de wijkagent en het Fioretti College Hillegom kwamen er signalen. Doordat wij deze signalen snel bij elkaar hebben kunnen brengen, kunnen politie en school adequaat optreden.

Arie van Erk: ‘Dit gedrag is onacceptabel en zal stoppen. Jongeren moeten zich veilig voelen in Hillegom en op school. Dankzij de korte lijnen hebben we deze overlast snel kunnen aanpakken en drie raddraaiers op kunnen pakken. We zitten hier bovenop, want dit gedrag kan echt niet.’

Fioretti College

Een aantal leerlingen van het Fioretti College zijn bedreigd en gedwongen geld en spullen af te staan. De school heeft samen met de politie moeten constateren dat ook een aantal van de groep jongeren die zich hieraan vermoedelijk schuldig maakt leerlingen van het Fioretti College zijn. Enkele van deze leerlingen zijn van school gestuurd.

Marc van Buuren, directeur Fioretti College: ‘Dit is een heel nare situatie. We zijn in goed gesprek met onze leerlingen en hebben ook de ouders geïnformeerd. Op onze school besteden we blijvend aandacht aan zaken als omgaan met groepsdruk. De komende weken zullen onze coaches in het gesprek met leerlingen ook extra checken hoe het met hen gaat.’

Aanpak
Jongeren bewegen zich tegenwoordig veel meer in los-vaste netwerken. Met de nauwe samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners, is er een stevige basis en een goed netwerk. Hiermee kunnen zaken vroeg gesignaleerd worden en kan er adequaat gehandeld worden. Mede hierdoor is de groep en hun activiteiten snel in kaart gebracht. Met de juiste bewijzen kunnen de verschillende zorgpartners ook daadwerkelijk handelen. Enerzijds door jongeren op te pakken, waar dat mogelijk is en anderzijds  om jongeren met de juiste aanpak op de goede weg te krijgen en te houden.

 

]]>
news-344 Wed, 20 Feb 2019 20:34:00 +0100 Geef iemand op voor de lintjesregen 2020! https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geef-iemand-op-voor-de-lintjesregen-2020-344.html Misschien kent u iemand binnen uw vereniging die wel een lintje verdient. Gewoon nomineren! Op 26 april a.s. vindt weer de jaarlijkse Lintjesregen plaats, op de dag voor Koningsdag. Misschien denkt u wel: ‘Binnen mijn vereniging verdient iemand ook wel een lintje.’ Dit is het moment om daar eens goed over na te denken voor 2020!

Onze dorpen worden gedragen door verenigingen, stichtingen, organisaties en alle andere manieren waarop inwoners zich verenigen. Daar zijn we trots op. Al die verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Het werk dat sommige mensen doen, is zo bijzonder dat u ze misschien op een speciale manier wilt belonen. Een schouderklopje? Een bloemetje? Of, voor de meest bijzondere vrijwilliger: hebt u wel eens aan een Koninklijke Onderscheiding gedacht? Uw vrijwilliger verdient het!

Wie komt in aanmerking voor een lintje?

Iemand die in aanmerking kan komen voor zo'n Koninklijke Onderscheiding, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de samenleving profiteren van het werk van die persoon, is hij/zij een voorbeeld die anderen motiveert en stimuleert én doet hij/zij al gedurende een langere periode intensief bijzonder werk.

Geef iemand op voor de lintjesregen 2020

De jaarlijkse toekenning van de Koninklijke Onderscheidingen rondom Koningsdag wordt de lintjesregen genoemd. U kunt iemand ook voordragen voor uitreiking op een andere dag. Bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum, of een andere bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten van diegene.

Gewoon nomineren!

Vindt u dat het hoog tijd wordt dat iemand een lintje krijgt? Neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de medewerkster Kabinetszaken van de gemeente. Zij kan in grote lijnen aangeven of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een lintje. Voor de lintjesregen 2020 moet uw aanvraag vóór 1 juli 2019 bij ons binnen zijn.

Wij zien uw aanvragen graag tegemoet!

]]>
news-356 Tue, 19 Feb 2019 16:22:48 +0100 Hoe wordt de groenstrook aan de Singel opgeknapt? https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hoe-wordt-de-groenstrook-aan-de-singel-opgeknapt-356.html De komende periode gaat de gemeente aan de slag met het opknappen van de groenstrook langs de Singel. In 2018 hebben bewoners handtekeningen verzameld en vroegen ze de gemeente gevraagd om de groenstrook te vernieuwen. De groenstrook langs de Singel is al jaren een doorn in het oog van de bewoners.

In samenwerking met Meerlanden heeft de gemeente ideeën uitgewerkt om de groenstrook een prettige uitstraling te geven. De komende week worden de ideeën besproken met de vertegenwoordigers van de Singel. De groenstrook krijgt gedeeltelijk een andere inrichting en wordt voortaan vaker onderhouden. Zo ontstaat er een groene oase met een hogere biodiversiteit, waar insecten zoals hommels en bijen zich graag thuis voelen.

Wat gaat er gebeuren:

 • Laaghangende takken worden gesnoeid, zodat er meer zicht komt op de achterliggende polder.
 • Plaatselijk wordt de toplaag van de bodem afgegraven. Hier wordt nieuw groen ingezaaid (een kruidenmengsel), voor een hogere biodiversiteit.
 • Op verschillende plekken worden bloembollen geplant, voor meer kleur.
 • Alleen bomen die in slechte staat zijn worden vervangen.

 

Vaker maaien

In plaats van een keer per jaar gaan we vier keer maaien. Hiermee voorkomen we een overwoekering van riet en brandnetels en ontstaat er meer variatie in het groen op de bodem.

 

Stippen op bomen

Vooruitlopend op de uitvoering zijn er stippen en kruizen geplaatst op bomen. Dit is alleen gebeurd om een indicatie te krijgen van de kosten. De stippen en kruizen zeggen nog niets over welke bomen er worden gesnoeid en welke worden verwijderd of blijven staan.

 

]]>
Wegwerkzaamheden Hillegom
news-351 Fri, 15 Feb 2019 17:19:02 +0100 De energietransitie, dat doen wij niet alleen. Samen naar nieuwe energie! https://www.hillegom.nl/karinhoekstra.html Lees de nieuwste blog van wethouder Karin Hoekstra news-350 Fri, 15 Feb 2019 17:16:58 +0100 De energietransitie, dat doen wij niet alleen. Samen naar nieuwe energie! Lees de nieuwste blog van Karin Hoekstra! news-347 Fri, 15 Feb 2019 11:30:29 +0100 Zes werkgevers erkend voor mantelzorgbeleid https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/zes-werkgevers-erkend-voor-mantelzorgbeleid-347.html Donderdag 14 februari kregen Welzijn Teylingen, ISD Bollenstreek, Bibliotheek Bollenstreek, stichting Fioretti Teylingen, Welzijnskompas en werkorganisatie HLTsamen de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ uitgereikt. Dat gebeurde tijdens de Mantelzorgmonologen, een bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in Bernardus in Sassenheim. Het project Mantelzorg werkt

De organisaties zijn in het kader van het project ‘Mantelzorg werkt’ in het afgelopen jaar door stichting Werk & Mantelzorg begeleid in mantelzorgvriendelijk werken. Gisteren kregen zij daarom de erkenning uitgereikt. Wethouder Langeveld van Lisse reikte een erkenning uit aan Welzijnskompas en Fioretti. Ze licht toe:

 

“Maar liefst 83% van alle mantelzorgers combineert het mantelzorgen met werk, blijkt uit onderzoek. Er bestaat dus een reëel risico dat zo iemand overbelast raakt. Het project Mantelzorg werkt is bedoeld om werkgevers te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, zodat ze eraan kunnen bijdragen dat mantelzorgers in balans blijven.”

 

Bewustwording is preventie

Wethouder Arno van Kempen van Teylingen reikte een erkenning uit aan Welzijn Teylingen en de ISD Bollenstreek. Hij legt uit waarom hij het zo belangrijk vindt dat organisaties bewuster worden.

 

“Werknemers die ook mantelzorger zijn, trekken vaak pas aan de bel als ze al overbelast zijn. Dat is te laat en daar heeft niemand baat bij. Daarom is het goed als werknemers in een vroeg stadium op de hoogte zijn van de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren.”

 

Veel werkgevers zijn bereid tot meedenken

Wethouder Fred van Trigt tot slot reikte een erkenning uit aan Welzijnskompas en werkorganisatie HLTsamen. 

 

“Deze werkgevers, maar gelukkig ook veel andere, vinden het vanzelfsprekend om mee te denken over oplossingen. Als zij goed op de hoogte zijn, kunnen ze het verschil maken voor hun medewerkers. Ik zie het als wethouder als mijn taak om me hier hard voor te blijven maken.”

 

Ook HLTsamen geeft het goede voorbeeld

Burgemeester Carla Breuer van Teylingen heeft de erkenning namens het HLT-bestuur in ontvangst genomen. Ze reageert: “Ook bij onze werkorganisatie HLTsamen werken mensen die naast hun baan voor iemand zorgen. Dat kan heel zwaar zijn en daar moet je als werkgever begrip voor hebben. Samen tot een oplossing komen om werken en zorg te combineren is bij ons altijd mogelijk. Ik ben er trots op dat wij nu ook officieel een mantelzorgvriendelijke organisatie zijn!”

 

Effectieve mantelzorgondersteuning

Het project Mantelzorg werkt is een van de dingen die de HLT-gemeenten doen om mantelzorgondersteuning zo effectief mogelijk te maken. In dat kader zijn onlangs ook regelingen van Lisse en Teylingen aangepast, waardoor mantelzorgers niet alleen ondersteuning kunnen krijgen voor huishoudelijke hulp, maar ook voor bijvoorbeeld respijtzorg of klussen in en om het huis. In Hillegom was deze regeling al zo breed. Het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers stond ook centraal tijdens de Mantelzorgmonologen. Professionals en vrijwilligers wisselden hierover van gedachten en formuleerden verbeterpunten, geïnspireerd door een boeiende theatervoorstelling.

]]>
news-338 Fri, 08 Feb 2019 16:03:29 +0100 Gemeente Hillegom steeds meer digitaal https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gemeente-hillegom-steeds-meer-digitaal-338.html Als inwoner van Hillegom kunt u steeds meer diensten van de gemeente digitaal aanvragen. Via de website is het mogelijk om allerlei diensten vanuit elke willekeurige plek te bestellen.

'Wij krijgen steeds vaker het verzoek om meer diensten via de website af te kunnen handelen. Daar hebben wij stevig op ingezet en blijven daarin ontwikkelen', aldus wethouder Dienstverlening Jan van Rijn. 'Voor de inwoner die dat nodig heeft of wenst, blijft de gemeente ook persoonlijk diensten verlenen!'

Slimme formulieren

Met de komst van digitale formulieren zijn de meeste papieren formulieren overgezet naar een zogenaamd slim formulier. Dit formulier kunt u online invullen en digitaal terugsturen naar de gemeente. Als er kosten mee gemoeid zijn, kunt u via iDeal betalen.

U ontvangt een afschrift van het ingevulde formulier via e-mail. U kunt de aanvraag dus vanuit elke willekeurige plek doen. De komende tijd blijft de gemeente de slimme formulieren doorontwikkelen. Zo wordt het voor u als inwoner steeds gemakkelijker om  diensten aan te vragen.

De gemeente Hillegom scoort met het beschikbaar stellen van meer slimme formulieren boven het landelijk gemiddelde.

 

]]>
news-332 Fri, 08 Feb 2019 14:22:00 +0100 Volg de gratis training tot energiecoach https://www.hillegom.nl/energiecoach/ De gemeente wil graag inwoners stimuleren om hun woningen te verduurzamen. Volg ook een training om als energiecoach kennis hierover te delen in uw wijk. news-311 Wed, 23 Jan 2019 14:14:31 +0100 Binnenkort volledige dekking van AED’s https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/binnenkort-volledige-dekking-van-aeds-311.html De gemeente werkt samen met Stan er hard aan om een volledige dekking van AED’s te krijgen binnen de bebouwde kom van Hillegom. Stan staat voor ikbenstandby.nl.

Inmiddels ontstaan er daarnaast ook burgerinitiatieven om met de buurt een AED aan te schaffen.

Bij een hartstilstand is er binnen zes minuten een AED nodig. Zo kan iemand worden gered. Om dat te kunnen bereiken, heeft de gemeente samen met Stan geïnventariseerd waar nog AED’s nodig zijn. Binnenkort hangt een installateur daar buitenkasten met een AED op. Er is straks dus een compleet netwerk binnen de bebouwde kom, waardoor er gegarandeerd binnen zes minuten iemand met een AED kan zijn.

Waar hangen deze AED’s?

Als u kunt reanimeren, mag u zich op www.hartslagnu.nl/ aanmelden als burgerhulpverlener. Daarna ziet u op die website of via de HartslagNu-app waar de AED’s hangen. Registratie betekent natuurlijk ook dat u kunt worden opgeroepen in het geval van een hartstilstand.

Een AED aanschaffen met uw buurt

Overweegt u met de buurt een AED aan te schaffen? Dan raden wij u aan om mensen uit de buurt een reanimatiecursus te laten volgen bij de lokale EHBO-vereniging en de AED te registreren via de Hartstichting of Hartslagnu.nl. Wij geven overigens geen subsidie omdat we zelf al investeren in het basisnetwerk. Hiermee is de benodigde dekking binnen de bebouwde kom gegarandeerd.

Meer informatie over AED's in Hillegom

]]>
news-307 Tue, 22 Jan 2019 14:33:38 +0100 Burgemeester Arie van Erk over de brand van 17 januari https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/burgemeester-arie-van-erk-over-de-brand-van-17-januari-307.html In de vroege morgen van donderdag 17 januari 2019 brak er een grote brand uit in een wooncomplex aan de Stationsweg. In deze verschrikkelijke brand heeft één persoon het leven gelaten en hebben anderen alles verloren.

Mijn condoleances gaan uit naar de familie en bekenden van Maolin Zhang, de Chinese promovendus van de Universiteit Leiden. Maolin was naar Nederland gekomen om te promoveren in de astronomie. Een groot talent is heengegaan. Ik wens de andere bewoners de sterkte om deze traumatische ervaring een plaats te geven en hun leven voort te zetten.

Een groot compliment voor de omwonenden die door kordaat op te treden direct hulp konden bieden. Wellicht hebben zij erger voorkomen. De hulpdiensten hebben goed werk geleverd. Hier ben ik ze dankbaar voor. Door de inspanning van de brandweer kon het vuur zich niet uitbreiden naar omliggende panden. Hierdoor is in zekere mate de schade daar beperkt gebleven.

Burgemeester Arie van Erk

]]>