Ga naar de inhoud

Voorgenomen besluit College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hillegom tot vervreemding van kunstwerken, (waaronder BKR-kunst) en andere wandversiering van diverse kunstenaars overwegend uit de 20e eeuw

Publicatiedatum:
maandag 28 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Erfgoedwet | Vervreemdingen

Voorgenomen besluit College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hillegom tot vervreemding van kunstwerken, (waaronder BKR-kunst) en andere wandversiering van diverse kunstenaars overwegend uit de 20e eeuw

Logo Hillegom

 

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hillegom:

- Gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet, waarin wordt bepaald dat een voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling bekend wordt gemaakt.

VOORGENOMEN BESLUIT

 

Titel/soort object(en)

Schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafisch werk, foto’s (zie bijlage)

Vervaardiger(s)

Diverse vervaardigers, overwegend uit de 20e eeuw (zie bijlage)

Vervaardigingsjaar/periode

Overwegend uit de 20e eeuw (zie bijlage)

Plaats van vervaardiging

Diverse

Verwervingsjaar/periode

Overwegend naoorlogs

Materiaal

Diverse

Techniek

Diverse

Afmetingen

Diverse

Fysieke staat

Goed tot redelijk

Motivatie voor vervreemding

Deze werken staan opgeslagen in depot en zijn ongeschikt voor hergebruik

Betreft een bulkafstoot

Nee

De overheid heeft het voornemen advies aan de commissie van onafhankelijke deskundigen te vragen

Nee, geen vermoeden van landelijke beschermwaardigheid (recent hebben registertaxateurs de betreffende werken opgenomen en gewaardeerd)  

Inventaris nummer(s)

(Zie bijlage)

Afbeelding

(Zie bijlage)

Naam van de schenker/erfgenaam/

vorige eigenaar bij aankoop

Diverse, voornamelijk de kunstenaars

Datum van overdracht eigendom en levering

Overwegend naoorlogs

Eventueel beperkende of andere juridische voorwaarde(n)

N.v.t.  

Naam verzameling

Moderne kunst en wandversiering

Informatie over de rest van de verzameling

N.v.t.

Het cultuurgoed of de verzameling is in bruikleen of beheer bij

Gemeente Hillegom

Standplaats cultuurgoed of verzameling

Hillegom

Bezichtiging cultuurgoed

Alleen op afspraak 

 

Zienswijze

Voor zover geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet, kan een ieder gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van het voornemen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom zienswijzen indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt niet overgegaan tot vervreemding van het cultuurgoed of de verzameling. Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom beoordeeld en wordt zo nodig alsnog advies gevraagd als bedoeld in artikel 4.18. De zienswijze kunt u adresseren aan onderstaande contactpersoon. Om de zienswijze in behandeling te laten nemen dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

 • 1.

  De naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;

 • 4.

  Motivering van de zienswijze.

Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

 

Contactgegevens

Datum aanmelding

28 januari 2019

Overheid of instelling namens overheid

Gemeente Hillegom

Adres

Postbus 32

Postcode

2180 AA

Plaats

Hillegom

Contactpersoon

Mevrouw C. Kappelhof

E-mail

C.Kappelhof@hltsamen.nl

Ga naar het begin