Intrekken Verordening ouderenparticipatie gemeente Hillegom

Publicatiedatum:
donderdag 19 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenIntrekken Verordening ouderenparticipatie gemeente Hillegom

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het collegebesluit van 12 november 2019, aangaande de instelling van de Adviesraad Sociaal Domein Hillegom,

 

gelet op artikel 84 Gemeentewet,

 

 

besluit in te trekken:

 

  • 1.

    Verordening ouderenparticipatie gemeente Hillegom.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019,

Drs. P.M. Hulspas-Jordaan

griffier

A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin