Ga naar de inhoud

Ontheffing geluidhinder Hillegom –1e Loosterweg 30 (in de nabijheid) te Hillegom

Publicatiedatum:
dinsdag 14 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningOntheffing geluidhinder Hillegom –1e Loosterweg 30 (in de nabijheid) te Hillegom

De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van artikel 8.3 lid 3 van het Bouwbesluit 2012 het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 is ontheffing verleend aan Van Rhijn Bouw. De ontheffing betreft het uitvoeren van betonstort en vlinderwerkzaamheden in de nabijheid van 1e Loosterweg 30 (Project De Witte Tulp) buiten de reguliere werktijden. De ontheffing is verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden op:

 

 • 1.

  Maandag 13 november 2023 vanaf 06.00 uur tot einde vlinderwerkzaamheden;

 • 2.

  Donderdag 16 november 2023 vanaf 06.00 uur tot einde vlinderwerkzaamheden;

 • 3.

  Vrijdag 24 november 2023 vanaf 06.00 uur tot einde vlinderwerkzaamheden; en

 • 4.

  Woensdag 29 november 2023 vanaf 06.00 uur tot einde vlinderwerkzaamheden.

Bezwaar 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Wij verzoeken u het zaaknummer hierbij te vermelden.

U kunt het bezwaarschrift versturen op de volgende wijze:

 • 1.

  per post naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden; of

 • 2.

  per e-mail naar bezwaarschrift@odwh.nl

Voorlopige voorziening 

In spoedeisende gevallen kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening doen. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302 2500 EH Den Haag

Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via het digitale loket Rechtspraak: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of E-herkenning).

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan Gemeente Hillegom, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland: (071)4083100, info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2023-013754

Ga naar het begin