Ga naar de inhoud

Ontwerp ‘Erfgoedverordening gemeente Hillegom 2024’ ter inzage

Publicatiedatum:
dinsdag 13 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
vervreemding erfgoedOntwerp ‘Erfgoedverordening gemeente Hillegom 2024’ ter inzage

Een erfgoedverordening gaat over het aanwijzen van cultureel erfgoed dat van bijzonder belang is voor de gemeente vanwege cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis. De ‘Erfgoedverordening gemeente Hillegom 2010’ is geactualiseerd. Het resultaat hiervan is een ontwerp ‘Erfgoedverordening gemeente Hillegom 2024’. Het ontwerp is in lijn met de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt. Ook zijn veranderingen doorgevoerd vanwege de inwerkingtreding van de Erfgoedwet in 2016. Met deze actualisatie willen we bereiken dat cultureel erfgoed door regelgeving wordt beschermd en behouden.

 

Inzien

Van woensdag 14 juni 2023 tot en met dinsdag 25 juli 2023 ligt het ontwerp van de erfgoedverordening voor ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de receptie van het gemeentehuis van Hillegom. Het stuk is ook digitaal te raadplegen via de website van de gemeente (www.hillegom.nl). Kijk in de rubriek Inwoners en Ondernemers, Bouwen & Wonen, Monumenten & archeologie, Verordeningen ter inzage.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen gemotiveerd, mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp van de erfgoedverordening indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van gemeente Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens en het zaaknummer Z-23-298051. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met Julia Scheffer, tel. 14 0252. Anonieme zienswijzen worden niet in behandeling genomen.

 

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp van de erfgoedverordening en de ter inzageprocedure kunt u contact opnemen met Julia Scheffer, j.scheffer@hltsamen.nl, of tel. 14 0252.

 

Ga naar het begin