Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hillegom houdende regels omtrent de raadscommissie Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016

Publicatiedatum:
donderdag 17 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening tot de 2e wijziging van de Verordening op de raadscommisie van Hillegom 2016

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het voorstel van het presidium van 12 november 2020 met als onderwerp 2e wijziging van de Verordening op de raadscommissie 2016,

 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

 

gelet op

 • -

  art. 82, eerste lid, Gemeentewet

 • -

  Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016, inclusief 1e wijziging,

besluit vast te stellen de:

 

Verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016

Artikel I Wijziging verordening

 • a.

  Artikel 15 Spreekregels en advisering, lid 4 t/m 6, wordt gewijzigd in:

  • 4.

   In de eerste spreektermijn benoemen de commissieleden wat hun fractie ziet als plus- en minpunten van een onderhavig voorstel (opzetronde van het debat).

  • 5.

   Na de eerste termijn van de commissie krijgt de indiener van het voorstel de gelegenheid te reageren op de ingebrachte argumenten.

  • 6.

   In de tweede termijn reageren de commissieleden op de argumenten van de andere fracties en van de indiener van het voorstel (verweerronde van het debat).

  • 7.

   Interrupties ter verduidelijking van de mening van de spreker zijn in beginsel toegestaan, zowel in de termijnen van de commissie als in de spreektermijn van de indiener van het voorstel.

  • 8.

   De voorzitter kan de indiener van het voorstel buiten diens spreektermijn het woord geven als hij meent dat dit voor een goed begrip van het voorstel nodig is.

 • b.

  Artikel 15 lid 7 wordt hernummerd naar 9.

Artikel ll Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 december 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan

griffier

Dhr. A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin