Commissie voor bezwaarschriften en klachten

Samenstelling commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften van de gemeente bestaat uit een voorzitter, twee plaatsvervangend voorzitters en zes leden. Uit deze commissie wordt per hoorzitting de commissie samengesteld die adviseert over uw bezwaarschrift. De commissie wordt gevormd door:

  • Mevrouw mr. W. Lever (voorzitter)
  • De heer mr. D. Bogers (Lid)
  • Mevrouw mr. O.S. Nijveld (Lid)
  • De heer mr. D.O. Bogers (Secretaris)
Ga naar het begin