Ga naar de inhoud

Buitenlandse akten of documenten inleveren (brondocumenten)

Brondocumenten zoals een geboorteakte of huwelijksakte zijn nodig voor een juiste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet deze documenten inleveren bij team Burgerzaken van de gemeente waar u woont.

  • De akte moet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn gemaakt. Documenten die in een andere taal zijn gemaakt moeten eerst worden vertaald door een beëdigd vertaler. Kijk voor informatie op de website van IND.
  • In veel gevallen moet het buitenlandse document gelegaliseerd zijn voordat het in Nederland gebruikt kan worden. Kijk voor meer informatie op de website van Nederland Wereldwijd
  • Nederland is met ruim 100 andere landen aangesloten op het Apostilleverdrag. Deze landen hebben afgesproken dat  zij elkaars documenten accepteren als er een apostille (speciale stempel) op staat. Als een document een apostille heeft is verdere legalisatie niet nodig. Kijk voor meer informatie op de website van Nederland Wereldwijd
  • Maak een afspraak om het document/de documenten in te leveren of voor meer informatie.

Verwerking van documenten

Aan de verwerking van documenten in de BRP zijn geen kosten verbonden. Vertalen of legalisatie van de documenten is niet kosteloos.

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • De originele akte, zo nodig met vertaling en legalisatie
  • Soms is er een “Verklaring inschrijving huwelijk” nodig. (als één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit heeft of die van een land in de Europese Unie, of wanneer u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft). Neem voor meer informatie contact op met team Burgerzaken.
Ga naar het begin