Ga naar de inhoud

Herontwikkeling Cerespark (Leerwinkel – Smurfenbos )

Op de locaties van kinderdagverblijf Smurfenbos en basisschool De Leerwinkel ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, nu het IKC Vossepark gereed is.

De gemeente wil tot een kwaliteitsverbetering komen van de parken. Het idee is om de verbindingen tussen de verschillende parken te verbeteren en zo een groene (wandel)verbinding te creëren tussen de Ringvaart, Cerespark en Vossepark.
 

Woningbehoefte

Een andere opgave is een bijdrage te leveren aan de grote behoefte aan woningen. Het Cerespark en omgeving leent zich uitstekend voor het bouwen van een aantal woningen, nadat de school (locatie Leerwinkel) en het kinderdagverblijf (locatie Smurfenbos) zijn gesloopt. Vanzelfsprekend moeten de nieuwe woningen wel zorgvuldig in de bestaande omgeving ingepast worden. Hier ligt de uitdaging voor de verdere planvorming en ontwikkeling.

 

Besluit over woningbouw en vervolg

Op 20 september 2022 heeft het college van B&W gekozen voor een van de schetsontwerpen over de woningbouw rond het Cerespark. De nieuwe woningen worden verdeeld over zowel de plek van de voormalige basisschool Leerwinkel als die van de voormalige kinderopvang Smurfenbos. Het gebouw op de plek van Smurfenbos wordt drie woonlagen met een kap en het gebouw op de plek van Leerwinkel wordt twee woonlagen met kap. Op welke plek er gebouwd wordt en hoeveel bouwlagen er komen staat inmiddels vast. De komende tijd werkt de gemeente het plan verder uit en probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met alle wensen en zorgen van inwoners. We gaan in gesprek met een aantal omwonenden die specifieke bezwaren hebben. Voor de herinrichting van de parken wordt een apart project opgestart, waarbij de omgeving wordt uitgenodigd om mee te denken over de plannen. Via nieuwsbrieven houden we u op de hoogte.

Een ruwe impressie van de woningbouw. Ter oriëntatie: op de tekening loopt de Weerlaan van linksboven naar rechtsboven.

Ga naar het begin