Ga naar de inhoud

Duurzaamheidslening

U kunt voor een lening ook terecht bij het Nationaal Warmtefonds.
Let op: voor mensen met een verzamelinkomen onder € 60.000 bruto is er ook een lening van het Nationaal Warmtefonds tegen 0% rente. Informatie hierover kunt u op deze pagina vinden van het Warmtefonds (scroll een stukje naar beneden).

Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van uw woning. En: u draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening. Energiebesparende maatregelen vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Hoe werkt een Duurzaamheidslening?

De duurzaamheidslening biedt u de mogelijkheid om duurzame maatregelen aan uw woning te financieren tegen een aantrekkelijke rente. De looptijd van de lening is 10 jaar voor maatregelen tot €7.500,- en 15 jaar voor hogere bedragen. U kunt minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 15.000,- (incl. BTW). Het huidige rentepercentage is 1,7%.

Aanvragen

Vraag de duurzaamheidslening digitaal aan via de groene knop 'Aanvragen'.

Voor een aanvraag is het volgende nodig:

 • een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;
 • een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);
 • een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.


Na de aanvraag

De aanvraag voor een lening wordt eerst getoetst door de gemeente. De gemeente kijkt in haar registratie of het huis door de aanvrager bewoond wordt en of de geplande maatregel op de lijst met energiebesparende maatregelen staat. Als dit akkoord is ontvangt de aanvrager van de gemeente een toewijzingsbrief. Vervolgens kunt u de lening verder aanvragen bij de organisatie SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

U stuurt zelf de aanvraagset van SVn met de toewijzing van de gemeente Hillegom, aan SVn. Zij voeren een financiële toets uit waarbij zij vooral kijken of de maandelijkse termijnen betaald kunnen worden. Vervolgens stuurt SVn u een offerte. Op dat moment beslist u definitief over het aangaan van de lening.

 

 • u bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de lening voor de energiebesparende maatregelen wordt aangevraagd
 • het gaat om een bestaande woning
 • de maatregel levert een energetische verbetering op die eenvoudig en objectief is aan te tonen
 • de aanvraag voor een duurzaamheidslening moet u vóór het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen bij de gemeente indienen
 • u mag als aanvrager niet ouder zijn dan 75 jaar

 

Energiebesparende maatregelen die onder de duurzaamheidslening vallen

 • Gevelisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m2 K/W
 • Dakisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m2 K/W
 • Vloerisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m2K/W
 • Isolatieglas (HR ++ of HR +++)
 • Vervangen kozijnen (hout, kunststof en aluminium indien maximale U-waarde van 2,4 W/m2K)
 • Groene daken
 • (Hybride) Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • HRe-ketel of microwarmte-krachtkoppeling (micro-wkk) met een minimaal vermogen van 0,8 kWe en maximaal 5kWe
 • Warmte-terugwinsysteem (WTW-installatie)
 • Lage temperatuurafgiftesystemen (LTV) met maximale aanvoertemperatuur van 45-55 ◦C

Voor meer informatie over de duurzaamheidslening neemt u contact op met Brenda Broekhof, via telefoonnummer 140252

Ga naar het begin