Ga naar de inhoud

Energietransitie

Vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord. Iedereen heeft hierin een rol: inwoners, bedrijven, organisaties, de gemeente, provincie en de rijksoverheid. Samen maken we het verschil.

Ook de gemeente Hillegom werkt mee en wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we alle energie die verbruikt wordt ook duurzaam opwekken, binnen de eigen gemeentegrenzen. Zonder dat er fossiele brandstoffen voor worden gebruikt zoals aardgas, olie en kolen.

Dit betekent dat we in 2050 onze huizen niet meer met aardgas verwarmen en in 2030 zelf een flink deel van onze stroom duurzaam opwekken. Ook moeten we voortvarend aan de slag met energiebesparing en isolatie van onze huizen. Want wat we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken. 

Wat zijn de plannen?

Onze doelen en hoe we deze willen bereiken hebben we opgeschreven in de

  • Lokale Energiestrategie (LES)
  • Transitievisie Warmte (TVW)
  • Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026.
     

Deze programma’s zijn gebaseerd op de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland.

De plannen

Meedenken en meedoen

Meer informatie over het verduurzamen van uw huis vindt u op onze website.

Ga naar het begin