Peuteropvang

Peuteropvang is er voor kinderen vanaf 2 jaar en is bedoeld voor alle kinderen. Alle Hillegomse peuters mogen 10 uur per week naar een peuteropvang. 

Op de peuteropvang leren kinderen door te spelen. Het doel van de peuteropvang is om kinderen op een goede manier voor te bereiden op de basisschool. Zo krijgen ze allemaal een goede en gelijke start. Peuteropvang is voor iedereen betaalbaar, door middel van kinderopvangtoeslag of geld van de gemeente. 
 

De subsidie aanvragen

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen subsidie (geld) krijgen voor peuteropvang. Deze subsidie is beschikbaar voor peuters vanaf twee jaar die in Hillegom wonen. Om gebruik te kunnen maken van de subsidie meldt u uw kind direct aan bij de peuteropvang van uw keuze. Zij vragen de subsidie voor u aan bij de gemeente en u betaalt alleen de eigen bijdrage.

Wilt u uw kind aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met de peuteropvang van uw keuze:

Heeft uw kind een indicatie van het CJG voor peuteropvang met voorschoolse educatie (ve)? Dan meldt u uw kind aan bij Wonderland of Chubby Cheeks.


Samenwerking met het consultatiebureau

De leidster van de peuteropvang heeft regelmatig overleg met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Samen met de leidsters en leerkrachten kan zij de ontwikkeling van uw zoon of dochter in deze belangrijke eerste levensfase volgen. Daar waar nodig wordt uw kind zo vroeg en zo goed mogelijk ondersteund. Bovendien krijgt u als ouder ook goede ondersteuning.
 

Voorschoolse educatie

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig bij de ontwikkeling en krijgt het een indicatie voor voorschoolse educatie (VE). In Hillegom wordt VE gegeven bij Wonderland en Chubby Cheeks. Uw kind mag daar dan 3 dagdelen per week heen. Een indicatie kan gesteld worden op het consultatiebureau of op de peuteropvang. Maakt u zich zorgen over uw kind? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin of bespreek uw zorgen op de peuteropvang waar uw kind zit.

 

Uw kind aanmelden

U meldt zelf uw kind aan bij de peuteropvang. Wilt u weten hoe u dit doet? Vraag dit aan de peuteropvang bij u in de buurt. Of bel naar het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Dit kan via het telefoonnummer 088 254 23 84

Heeft uw kind een indicatie van het CJG voor peuteropvang met voorschoolse educatie (ve)? Dan meldt u uw kind aan bij Wonderland of Chubby Cheeks.

 

Ga naar het begin