Ga naar de inhoud

Planschade

Op deze pagina

 • Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade
 • U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming
 • U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

Op tijd indienen

Dien het verzoek tot planschade binnen 5 jaar in, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is. Met onherroepelijk bedoelen we dat er geen mogelijkheid meer bestaat om bezwaar of beroep bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrecht bij de Raad van State in te stellen.

 • U vraagt de vergoeding van planschade aan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.
 • Vul het aanvraagformulier voor schadevergoeding in. U vindt dit formulier onder ‘Downloads’. 

 

Zet in uw aanvraag voor schadevergoeding de volgende gegevens:

 • de soort schade
 • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
 • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
 • het bedrag dat u als schadevergoeding wilt krijgen
 • een motivering van dat bedrag
 • schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
 • uw naam, adres en handtekening

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor de schade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren. Als u de behandelingskosten hebt betaald, geven we een onafhankelijk adviesbureau de opdracht om de zaak te onderzoeken. Naast het aanvraagformulier en de gevraagde gegevens, kunt u eventueel ook een brief meesturen.

Meer informatie en contact

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

U krijgt alleen een tegemoetkoming als de schade:

 • redelijkerwijs niet voor uw rekening behoort te zijn
 • niet voldoende op een andere manier verzekerd is
 • bestaat uit inkomensderving of vermindering van de waarde van de onroerende zaak
 • uitstijgt boven het normale maatschappelijke risico
 • u uw verzoek binnen 5 jaar indient, nadat de oorzaak voor de schade onherroepelijk is geworden
   
Ga naar het begin