Ga naar de inhoud

Te hoog of te laag grondwater

Er kunnen problemen ontstaan wanneer de grondwaterstand te hoog of te laag is. De gemeente draagt samen met het waterschap zorg voor het grondwater. Ook pandeigenaren hebben een zorgplicht voor hun eigendom. Op deze webpagina delen we wat basisinformatie. Bij vragen kunt u bellen met de gemeente via 14-0252.

Te hoge grondwaterstanden

Zodra er teveel vocht in huis is, kunnen er klachten ontstaan zoals stank, schimmel- en vochtplekken op de muren, corrosie van metalen leidingen en aantasting van de (houten) vloer.

Hieronder ziet u een aantal foto’s met voorbeelden van vochtoverlast:                             

Vochtoverlast in huis is niet altijd het gevolg van te hoge grondwaterstanden. In elk huis is een bepaalde hoeveelheid vocht aanwezig. Dit vocht komt niet alleen van binnen, maar kan ook van buiten komen. Dit kan bijvoorbeeld regenwater zijn dat doorslaat bij de gevel. Of water van een lekkage van een afvoerleiding of drinkwaterleiding in huis. Ook kan het zijn dat er veel woonvocht wordt geproduceerd (koken, het binnenshuis drogen van de was) en er te weinig ventilatie is.

Is het erg als er water in mijn kruipruimte staat?

Bij huizen die na 1992 zijn gebouwd hoeft het geen probleem te zijn wanneer er water in de kruipruimte staat. Bij de bouw van deze huizen is namelijk als eisen gesteld dat er geen waterdamp door de vloer heen mag trekken. Vochtige lucht uit de kruipruimte kan dus niet door de vloer heen komen naar de begane grond. Het water of vocht komt dus niet verder dan uw kruipruimte. Wel kan het zo zijn dat door water of vocht in de kruipruimte metalen leidingen in de loop der jaren worden aangetast.

Bij oudere huizen kan water in de kruipruimte wel zorgelijk zijn. Dit is vooral bij huizen met houten constructievloeren het geval. Het vocht in de kruipruimte tast op termijn namelijk de vloer aan. Ook kan er waterdamp door de vloer heen stromen naar de begane grond. Hierdoor wordt de luchtvochtigheid op de begane grond hoger en kan er vochtoverlast in bijvoorbeeld de woonkamer ontstaan.

Te lage grondwaterstanden

Ook lage grondwaterstanden kunnen voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld bij een huis met een houten paalfundering.  Als het grondwater te laag staat kan paalrot optreden, met schade aan het huis als gevolg (scheuren in metselwerk, klemmende deuren, etc).

Lage grondwaterstanden kunnen er ook voor zorgen dat de bodem wat sneller gaat zakken. Vooral als er veen of klei in de bodem zit. Als uw huis niet op palen staat, kunnen daardoor scheuren in de muren ontstaan. Hieronder ziet u een aantal foto’s met problemen die door te lage grondwaterstanden kunnen ontstaan:

Op deze website kunt u zien hoe hoog of laag het grondwater bij u in de wijk staat.

Wat kan ik zelf doen tegen grondwateroverlast in mijn huis of tuin?

Het is belangrijk om er achter te komen wat de oorzaak is van de overlast. Soms is er sprake van een combinatie van oorzaken. Pas als u de oorzaak weet, kunt u ook op zoek naar een effectieve oplossing. Laat een oplossing door een partij uitvoeren met verstand van zaken. Nog afgezien van de kosten, kan door fouten bij de uitvoering de overlast soms juist erger worden.

Wat moet u vooral niet doen?

Wanneer u ervoor kiest drainage aan te leggen op uw eigen terrein, let dan op dat u de grondwaterstand niet te ver verlaagt. Vanwege de ondiepe klei- en veenlagen in de ondergrond van delen van Hillegom, Lisse en Teylingen, zal de grond meer gaan samendrukken als het grondwater te laag zit. Dit kan schade aan uw huis veroorzaken. Als uw huis op houten palen is gefundeerd, is het belangrijk om de grondwaterstand niet dieper dan het funderingshout te verlagen. Anders kan het funderingshout gaan rotten, wat ook weer schade aan uw huis kan veroorzaken.

Grondwateroverlast in mijn huis of tuin, wat kan de gemeente voor u betekenen?

De gemeente helpt u door informatie te geven over grondwater. Bijvoorbeeld door deze webpagina, maar ook door grondwaterstanden te meten. Met deze grondwatermetingen zoekt de gemeente uit waar zij een taak heeft om problemen aan te pakken. U kunt de gemeente daarbij helpen door uw grondwateroverlast te melden. De gemeente zal vervolgens uw melding in behandeling nemen.

Wanneer er meerdere meldingen over grondwater zijn in een straat of wijk, zal de gemeente in eerste instantie kijken of de grondwaterstand voldoet aan het grondwaterbeleid. Wanneer het grondwater structureel te hoog of te laag is, zal de gemeente onderzoeken of maatregelen op openbaar terrein doelmatig zijn.

Waar kan ik grondwateroverlast melden?

Via Fixi.nl of de fixi-app.

 

Ga naar het begin