Ga naar de inhoud

Koninklijke onderscheiding

Op deze pagina

Voor mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving.

Neem contact op met de kabinetsmedewerker, Jacqueline Timmers. Zij gaat over de aanvraag van Koninklijke onderscheidingen en kan u precies uitleggen hoe u te werk moet gaan. Bel de gemeente via 14 0252 of mail naar kabinet@hltsamen.nl.

Behandeling voorstel

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen.

  • Algemene Gelegenheid: is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dan dient het voorstel uiterlijk op 15 juni van het jaar daarvoor ingediend te worden.
  • Bijzondere Gelegenheid: gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de medewerker kabinetszaken te worden gestuurd.

 

Advies burgemeester

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Beslist de minister positief, dan wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De kabinetsmedewerker informeert u over de uitkomst van het voorstel.

Ga naar het begin