Koninklijke onderscheiding

  • Voor mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving
  • De gemeente reikt elk jaar onderscheidingen uit tijdens de Lintjesregen. Dit is de dag voor Koningsdag
  • Bel de gemeente om een onderscheiding aan te vragen

Werkwijze

  • Bel de gemeente via 14 0252 of mail naar kabinet@hltsamen.nl.
  • Neem contact op met de kabinetsmedewerker, Ageeth van der Poll. Zij gaat over de aanvraag van onderscheidingen. De kabinetsmedewerker van de burgemeester kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer die klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de kabinetsmedewerker via de mail of per post naar gemeente Hillegom, Ageeth van der Poll, postbus 32, 2180 AA Hillegom.
  • Voldoet de persoon die u voorgesteld heeft aan de vereisten? Dan zetten wij de 'standaardprocedure van voorstel tot decoratie' in

Voorwaarden

Behandeling voorstel

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen.

  • Algemene Gelegenheid: is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dan dient het voorstel uiterlijk op 1 juli van het jaar daarvoor ingediend te worden.
  • Bijzondere Gelegenheid: gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de medewerker kabinetszaken te worden gestuurd.

 

Advies burgemeester

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Beslist de minister positief, dan wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De kabinetsmedewerker informeert u over de uitkomst van het voorstel.

Ga naar het begin