Milieuvragen of klachten

  • Voor milieuklachten kunnen inwoners terecht bij de Milieutelefoon
  • Bel naar de Milieutelefoon via 0888 - 333 555

Werkwijze

  • Bel voor uw milieuklacht naar de Omgevingsdienst via 0888 - 333 555

Voorwaarden

U kunt de Mileutelefoon onder meer bellen over klachten over

  • geluidsoverlast
  • stank
  • bodemverontreiging
  • luchtverontreiniging
  • verdachte ontgravingen/ontgravingen
Ga naar het begin