Ga naar de inhoud

Evenementenvergunning

Op deze pagina

Als u als particulier, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement wil organiseren, dan heeft u daarvoor in een aantal gevallen een evenementenvergunning nodig. 

 • Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden.
 • Als u een klein evenement wil organiseren dan moet u hiervan een melding doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Aan een klein evenement zijn voorwaarden verbonden, zie hieronder het kopje ‘Voorwaarden’.
 • Heeft u al een meerjarenvergunning voor het organiseren van uw evenement? U kunt dan uw evenement melden via de knop 'Online regelen (Meldingsformulier meerjarenvergunning)', zie rechts.
 • LET OP: Het gebruik van lachgas is op een openbare plaats in de gemeente Hillegom verboden als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
   

Bij het aanvragen van een evenementenvergunning is het noodzakelijk om, wanneer nodig, een goede gedetailleerde tekening/plattegrond in te leveren. Onder het kopje ‘werkwijze’, vindt u hiervoor een link naar een handleiding voor het maken van deze tekening/plattegrond.

A-evenementenvergunning (kleinere evenementen) € 143,00
B- of C-evenementenvergunning (grotere/risicovolle evenementen) € 288,00

Aanvraagtermijn

Het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een klein evenement doet u via de knoppen 'online regelen' rechtsboven op deze pagina.

 • Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 13 weken
 • Als een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben
 • Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen
 • Als u een klein evenement wilt organiseren die voldoet aan de voorwaarden, moet dit minimaal twee weken van tevoren bij de gemeente gemeld zijn. De burgemeester kan binnen een week na ontvangst van de melding besluiten het evenement niet toe te staan
   

Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw evenement is noodzakelijk. Op de plattegrond moeten de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst worden ingetekend zijn. Om u te helpen in het maken van een plattegrond en/of situatietekening, vindt u hier een handleiding.

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is? Stuur dan een e-mail naar gemeente@hillegom.nl.

 

Meerjarenvergunning

A-evenementen (kleine evenementen zonder risicoverwachting), komen bij de gemeente Hillegom in aanmerking voor een meerjarenvergunning voor een periode van maximaal 5 jaar. Na deze 5 jaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Het eerste jaar vraagt u de vergunning aan en de daaropvolgende jaren hoeft u alleen een melding te doen.

U kunt de melding doen wanneer het evenement ongewijzigd is qua aard en omvang. Heeft u al een meerjarenvergunning? Dan kunt u uw melding doen via de groene knop 'online regelen (melding meerjarenvergunning)'.

In de evenementenvergunning komen ook zaken aan de orde als:

 • muziek en geluid
 • de begin- en eindtijden van het evenement
 • parkeervoorzieningen
 • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten
 • milieu en afval
 • veiligheid
 • drankverstrekking

 

Voorwaarden melding klein evenement

 • het aantal bezoekers bedraagt niet meer dan 100 personen
 • het evenement vindt tussen 09.00 en 23.00 uur plaats
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 en/of na 23.00 uur
 • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • eventueel geplaatste objecten hebben een oppervlakte van minder van 25 m2
 • er wordt geen alcohol bedrijfsmatig (tegen betaling) verstrekt.

Zijn de bovenstaande punten niet op uw kleine evenement van toepassing? Dan kunt een aanvraag om een evenementenvergunning indienen. 

Ga naar het begin