Evenementenvergunning

Lees hoe wij omgaan met de versoepeling van de maatregelingen omtrent COVID-19 en evenementen.

 

 • Als u als particulier, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement wil organiseren, dan heeft u daarvoor een evenementenvergunning nodig. 
 • Als u een straatfeest of buurtbarbecue organiseert in uw eigen straat, moet u dit melden als een klein evenement.

Kosten

Kosten eendaagse evenementenvergunning € 198,00
Het melden van een klein evenement, zoals een straatfeest of straatbarbecue in uw eigen straat, is gratis

Werkwijze

Aanvraagtermijn

Als u een evenement wilt organiseren, vraagt u minimaal 13 weken van tevoren een vergunning aan. Dit doet u via de groene knop 'online regelen' op deze pagina.

Naarmate een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben. Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het inwinnen van adviezen en het publiceren van de vergunning.

Als u een straatfeest of buurtbarbecue wilt organiseren in uw eigen straat, doet u minimaal 4 weken van tevoren een melding. Dit doet u via de groene knop rechtsboven op deze pagina 'online regelen (klein evenement)'.

Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw evenement is noodzakelijk. Op de plattegrond moeten de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst worden ingetekend zijn.

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is? Stuur dan een e-mail naar gemeente@hillegom.nl.

Voorwaarden

 • In de evenementenvergunning komen ook zaken aan de orde als:
  • muziek en geluid
  • de begin- en eindtijden van het evenement
  • parkeervoorzieningen
  • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten
  • milieu en afval
  • veiligheid
  • drankverstrekking

 

Klein evenement: straatfeest of buurtbarbecue

Wilt u een straatfeest of buurtbarbecue (een zogenaamd klein evenement) organiseren in uw eigen straat? Dan moet u dit vooraf digitaal bij de gemeente melden. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het aantal bezoekers bedraagt niet meer dan 100 personen
 • het evenement vindt tussen 09.00 en 23.00 uur plaats
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 en/of na 23.00 uur
 • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • eventueel geplaatste objecten hebben een oppervlakte van minder van 25 m2

 

Zijn de bovenstaande punten niet op uw straatfeest of buurtbarbecue van toepassing? Dan kunt een aanvraag om een evenementenvergunning indienen. 

Ga naar het begin