Ga naar de inhoud

Cultuur verbindt en maakt ons dorp aantrekkelijk voor bewoners en toeristen en heeft een toegevoegde economische waarde. Kunsteducatie en het deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten wordt gestimuleerd. Daarnaast maakt kunst onderdeel uit van herinrichting- en bouwplannen. Cultuurhistorische waarden in Hillegom zoals oude bollenschuren, monumenten etc. worden beschermd. Ook hier willen wij de drempel voor het aanvragen en organiseren van activiteiten zo laag mogelijk maken.

 

Cultuurbeleid

Het cultuurbeleid van de gemeente Hillegom is niet meer actueel. Wij menen dat kunst en cultuur een onmisbare rol vervult bij het creëren van een aangenaam leefklimaat in onze samenleving. Om deze reden is het belangrijk om weer richting en invulling te geven aan het kunst- en cultuurbeleid in onze gemeente. Samenwerking en verbinding zijn de accenten die wij voor de jaren 2017 – 2020 willen leggen en lopen als een rode draad door de Cultuurnota 2017 - 2020.

Ga naar het begin