Incidentele festiviteiten (geluid)

Werkwijze

  • Bedrijven of instellingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten voldoen aan de geluidsnormen uit dit besluit. De Omgevingsdienst controleert regelmatig of bedrijven zich aan deze geluidsnormen houden
  • Uw bedrijf of instelling mag de geluidsnormen een aantal keer per jaar overschrijden. Bijvoorbeeld bij een festiviteit met livemuziek of een disco.
  • U moet een incidentele festiviteit wel minimaal veertien dagen van te voren melden bij de Omgevingsdienst
  • Meld uw activiteit digitaal via het e-formulier
Ga naar het begin