Ga naar de inhoud

Standplaatsvergunning

Op deze pagina

Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Vaste standplaatsen buiten de weekmarkt om

Dit geldt voor de vaste standplaatsen in Hillegom voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor bijvoorbeeld een bus van CZ, Beter Horen of borstkankeronderzoek of een kraam van een politieke partij. De locaties van deze vaste standplaatsen zijn:

 • 2 op het Henri Dunantplein (vast en tijdelijk mogelijk).
 • 1 op de Jonkheer Mockkade 1 (vast en tijdelijk mogelijk).
 • 2 op Het Palet ( vast en tijdelijk mogelijk).
 • 1 op het parkeerterrein ‘de Vosse’. Alleen voor maatschappelijk/sociaal-culturele activiteiten of activiteiten op het gebied van volksgezondheid (vast en tijdelijk mogelijk).
 • 1 locatie te bepalen door aanvrager en ter beoordeling door het college. Uitsluitend t.b.v. verkoop van kerstbomen, alleen tijdelijk mogelijk van 6 tot en met 24 december.

 

Standplaatsen op de weekmarkt

U heeft ook een standplaatsvergunning nodig wanneer u met een kraam wilt staan op de weekmarkt. De weekmarkt vindt iedere dinsdag plaats van 08:00 tot 14.30 uur op het Henri Dunantplein.

Let op

Informeer via apv.vergunningen@hltsamen.nl of er nog vaste standplaatsen of standplaatsen op de weekmarkt vrij zijn, alvorens u een aanvraag doet

Kosten € 108,00
 • Tijdelijke of een seizoensgebonden standplaats € 54,00
 • Innenemen van een vaste standplaats per m2 per dag: €0,50 (tenminste 40 m2)
 • klein verbruik verlichting bij een standplaats (2 tot 3 amp): € 2,20
 • Normaal verbruik verlichting bij standplaats (2,3 tot 9 amp): €4,40 
 • Groot verbruik bij standplaats (vanaf 9 amp): € 10,30

U vraagt online een marktstandplaatsvergunning of een standplaats buiten de weekmarkt om aan bij de gemeente via de groene knoppen rechtsboven op deze pagina.

 • Wilt u eerst zeker weten of er een standplaats vrij is? Dit kunt u navragen bij de APV-vergunningen, mailadres apv.vergunningen@hltsamen.nl of telefoonnummer 140252 
 • Raadpleeg ook eerst de voorwaarden hieronder voordat u de aanvraag doen.
   

Termijn

De aanvraag moet minstens 8 weken van te voren ingediend zijn. Binnen deze 8 weken neemt de gemeente een beslissing over de aanvraag.

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit
 • de omvang van de activiteit
 • het doel van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld


De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

 • De openbare orde
 • Het voorkomen of beperken van overlast
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
 • De verkeersveiligheid
 • De doelen van een bestemmingsplan

 

De vergunning wordt eveneens geweigerd wanneer er niet kan worden aangetoond dat er toestemming is gegeven van de eigenaar van het perceel, niet zijnde de gemeente, om op het perceel een standplaats in te nemen.

Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, moet u ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in andere wetten, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, die regels stelt ter voorkoming van hinder en overlast, en de Warenwet, om de hygiëne van de aangeboden goederen te waarborgen.
 

Elektriciteit

Uw installatie voldoet aan de geldende normen NEN1010, NEN3140 en NEN-EN50110-1, tevens is uw aansluitsnoer onbeschadigd en voorzien van een CEE stekker (Blauwe of rode aansluitstekker) zonder verloopsnoeren.

Ga naar het begin