Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning aanvragen

Op deze pagina

  • Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Met deze wet heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning.
  • U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

  • In het Omgevingsloket online vindt u informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.
Ga naar het begin