Omgevingsvergunning, gebouw of woning slopen

 • Voor slopen van een gebouw of woning
 • Of voor asbest slopen en/of verwijderen
 • Check en vraag vergunning aan via Omgevingsloket online

Werkwijze

 • Controleer op de website van het Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning moet aanvragen
 • Doe via het Omgevingsloket online een aanvraag of melding

Voorwaarden

 • Er zijn 3 mogelijkheden:
  • u heeft geen vergunning nodig. U hoeft geen melding te doen
  • u moet een sloopmelding doen
  • u heeft een sloopvergunning nodig
    

Een sloopmelding is verplicht als:

 • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij)
 • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens).


Doe minimaal 4 weken voor het begin van de werkzaamheden een sloopmelding. Dit doet u via het Omgevingsloket.


In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig, dan geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval:

 • In nabijheid of van monumenten
 • Binnen een beschermd dorpsgezicht
 • In een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist
Ga naar het begin