Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning, milieu

Op deze pagina

 • Als u een bedrijf of organisatie wilt beginnen of veranderen
 • Er zijn verschillende milieuregels waar u zich aan moet houden
 • Controleer via het Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen

 • Ga naar de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Vul het meldingsformulier in
 • Dien de melding digitaal in

 • Uw activiteiten moeten onder andere voldoen aan het bestemmingsplan en mileu-eisen
 • U moet zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluiten
 • Vinden er binnen uw bedrijf grote milieubelastende activiteiten plaats, dan heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig
 • Voor het oprichten en veranderen van een vergunningplichtig bedrijf (type c) moet u een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen
 • Voor de behandeling van deze complexe aanvraag wordt de uitgebreide procedure gevolgd van 26 weken (6 maanden), deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd
 • Veranderingen binnen een vergunningplichtig bedrijf die milieuneutraal worden doorgevoerd worden behandeld binnen de reguliere procedure met een termijn van 8 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken
   

Ga naar het begin