Een steiger, vlonder of meerpaal plaatsen

U heeft altijd één of meer toestemmingen nodig voor het plaatsen of aanpassen van een steiger, vlonder of meerpaal:

  • Een omgevingsvergunning
  • Een watervergunning, –ontheffing of – melding aan bij Hoogheemraadschap Rijnland
  • Een huurovereenkomst, gebruik gemeentegrond

 
Zo vraagt u een vergunning aan:

  1. Vraag eerst de omgevingsvergunning en de watervergunning aan. Die kunt u tegelijkertijd aanvragen via Omgevingsloket.nl
  2. Doe voor u de formulieren invult eerst de Vergunning check op Omgevingsloket.nl
  3. Kies voor “Overig bouwwerk bouwen”
  4. Bij het deel over de watervergunning kiest  u voor “steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen”.
  5. Daarna vinkt u aan om welk waterschap het gaat: Hoogheemraadschap Rijnland.


Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bel hiervoor 14 0252


Zo vraagt u een huurovereenkomst aan:

  • Hebt u de omgevingsvergunning en watervergunning, -ontheffing of –melding ontvangen? 
  • Dan kunt u daarna de huurovereenkomst aanvragen bij de gemeente voor het gebruik van gemeentegrond.
Ga naar het begin