Werk en inkomen

Heeft u geen inkomen, dan kunt u bij ISD Bollenstreek een bijstandsuitkering aanvragen: 

Heeft u hulp nodig bij het vinden van werk, dan kunt u terecht bij het Servicepunt Werk:


Wilt u een uitkering werkloosheidswet (WW-uitkering) aanvragen:

Minimaregelingen

Heeft u moeite met rondkomen of een laag inkomen? Wellicht heeft u recht op minimaregelingen, zoals bijvoorbeeld woonkostentoeslag.


Beschut werk of Banenafspraak

Kunt u niet werken bij een reguliere werkgever, dan komt u wellicht in aanmerking voor Beschut Werk of de Banenafspraak.

Het UWV beoordeelt uw arbeidsvermogen en de gemeente (door het Servicepunt Werk) helpt u bij het vinden van een werkgever. Op de website van het UWV vindt u meer informatie over de beoordeling van het arbeidsvermogen.


Voor meer informatie over Beschut Werk:


Schulden

Heeft u financiële problemen omdat u schulden heeft? Bij de afdeling schulddienstverlening van de ISD Bollenstreek werken mensen die u hiermee kunnen helpen. Samen met u onderzoeken de consulenten hoe u uw schulden kunt aflossen. Ook geven zij advies over het voorkomen van nieuwe schulden. Meer informatie vindt u in de folder over schulddienstverlening op de website van ISD Bollenstreek.


Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Deze plannen helpen u uw geldzaken in balans te brengen en te houden. Deelname aan de plannen is anoniem. 


Noodfonds / Bijzondere bijstand

Er is een Noodfonds is bestemd voor inwoners/huishoudens van Hillegom met financiële problemen waar sprake is van een acute noodsituatie. Het gaat altijd om een beperkte financiële bijdrage (maximaal € 1.500) in de vorm van een renteloze lening.
Meer informatie vindt u in de folder over Bijzondere Bijstand op de website van ISD Bollenstreek:

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Leiden en omstreken verleent steun aan kinderen van 4 tot 18 jaar die door de financiële situatie van hun ouders/verzorgers onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. 


Jeugdfonds Sport en Cultuur

Heeft u kinderen in het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs? En heeft u te weinig geld om uw kinderen te laten sporten of bijvoorbeeld een muziekinstrument te laten bespelen? wellicht kunt u een bijdrage ontvangen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur: 

 

Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Heeft u een laag inkomen en wilt u meedoen aan sport of culturele activiteiten? Misschien kunt u een bijdrage ontvangen via het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.

Ga naar het begin